Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

27.08.2014

Διεθνές Συνέδριο "Το Βυζάντιο και η Δύση. Αντιλήψεις και πραγματικότητα (12ος-15ος αι.)"

5-6/9/2014, αμφιθέατρο "Αλκης Αργυριάδης", Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου