Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

28.01.2020

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» Ακαδημαικού Έτους 2019-2020

Κάθε Τετάρτη από 5 Φεβρουαρίου έως 20 Μαΐου 2020, ώρα 6.00-8.00 μ.μ. στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (αίθουσα σεμιναρίων, ισόγειο), Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

                                                                 Το Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο

«Νίκος Οικονομίδης»

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, με θέμα:

Φύλο, ταυτότητα

και κοινωνικοί ρόλοι στο Βυζάντιο

αρχίζει την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020 στις 18.00΄

στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (αίθουσα σεμιναρίων, ισόγειο) Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

Οργάνωση:

                                                             Κ.Νικολάου, Αν. Δρανδάκη και Μ. Λεοντσίνη