Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

19.11.2019

Ημερίδα «Κυπριακές αρχαιότητες στην Ελλάδα. Ιστορικό και Νομοθετικό πλαίσιο»

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, 10.00 π.μ, Σπίτι της Κύπρου Ξενοφώντος 2Α Σύνταγμα

Ημερίδα

«Κυπριακές αρχαιότητες στην Ελλάδα.

Ιστορικό και Νομοθετικό πλαίσιο»

Σύνδεσμος Υποτρόφων Ιδρύματoς “Α.Γ. Λεβέντη”

Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα

Σπίτι της Κύπρου

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Ώρα έναρξης 10.00

 

Ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Κυπριακές αρχαιότητες στην Ελλάδα. Ιστορικό και Νομοθετικό πλαίσιο» υπό την αιγίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Με το δεδομένο ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κυπριακών αρχαιοτήτων τόσο σε δημόσια και ιδιωτικά μουσεία της χώρας μας, όσο και σε ιδιωτικές συλλογές, θα διερευνηθούν μία σειρά από θέματα, όπως: το νομοθετικό πλαίσιο που καθόριζε τη διακίνηση κυπριακών αρχαιοτήτων κατά το παρελθόν (π.χ. οθωμανικό δίκαιο, βρετανική διοίκηση), η διάθεσή τους στην Κύπρο, η παρουσία συλλογών κυπριακών αρχαιοτήτων εκτός Κύπρου και ο ρόλος της, ο τρόπος εισαγωγής τους και οι όροι προστασίας τους στην Ελλάδα, καθώς και η προβολή και αξιοποίησή τους. Επίσης, θα διερευνηθούν οι ιστορικές συνθήκες που επηρέασαν την διακίνηση των αρχαιοτήτων, για παράδειγμα, το ρόλο που έπαιξε η εισβολή στην Κύπρο το 1974 και οι προσπάθειες διάσωσης των κυπριακών αρχαιοτήτων, τόσο από τις δομές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και από ιδιώτες συλλέκτες.

Η ημερίδα πρόκειται να  πραγματοποιηθεί στο Σπίτι της Κύπρου στις 22.11.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 με 17.00, με τη συμμετοχή ερευνητών και εκπροσώπων μουσείων και φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο, από το χώρο της κυπριακής αρχαιολογίας, του πολιτιστικού δικαίου και της ιστορίας του δικαίου.

 

 Νοεμβρίου 2019