Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

08.06.2018

Ημερίδα με θέμα: Ψηφιακή Ιστορία

14/6/2018, στο Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, Σκουφά 45

ΩΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ νοείται η ιστορική έρευνα η οποία κάνει χρήση πρωτογενών πηγών υπό μορφή ηλεκτρονικών δεδομένων και εφαρμόζει μεθόδους ανάλυσης και αναπαράστασης του παρελθόντος με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, λογισμικού και των πόρων του διαδικτύου. Ο όρος, ο οποίος μαρτυρείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 στις ΗΠΑ, γενικεύτηκε κατά την επόμενη δεκαετία και συνέβαλε στη γενικότερη άνοδο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (Digital Humanities). Η ψηφιακή ιστορία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών, μεθόδων και αντικειμένων που άπτονται της ακαδημαϊκής έρευνας, της δημόσιας ιστορίας και της διδασκαλίας της ιστορίας. Η ημερίδα στοχεύει να παρουσιάσει τρέχουσες έρευνες και προβληματισμούς σε αυτούς τους τομείς μέσα από το φακό ψηφιακών εγχειρημάτων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων, καθώς και προσεγγίσεων δημόσιας ιστορίας.