Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

18.05.2022

Συμμετοχή της Δ. Λαμπροπούλου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας «Bιο-αφηγήσεις για τον κόσμο της εργασίας: ρήξεις, καμπές, τροχιές»

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 13-15/5/2022

Η επίκ. καθ. Δήμητρα Λαμπροπούλου συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας «Bιο-αφηγήσεις για τον κόσμο της εργασίας: ρήξεις, καμπές, τροχιές» (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 13-15/5/2022), που συνδιοργάνωσαν η Ένωση Προφορικής Ιστορίας και το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. https://epi.uth.gr/5o_sunedrio/