Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

14.09.2021

Συμμετοχή της Κ. Κωνσταντινίδου στην επιστημονική συνάντηση με τίτλο. "Προγαμιαίος έλεγχος, διγαμία και μεικτοί γάμοι στην Ανατολική Ευρώπη (16os-18os αι.)"

10-11 Σεπτεμβρίου 2021

Η Κατερίνα Κωνσταντινίδου συμμετέχει στην επιστημονική συνάντηση με τίτλο. "Προγαμιαίος έλεγχος, διγαμία και μεικτοί γάμοι στην Ανατολική Ευρώπη (16os-18os αι.)" / "Contrôle pré-matrimonial, bigamie et mariages mixtes en Europe orientale (XVIe-XVIIIe siècle)", στις 10-11 Σεπτεμβρίου 2021