Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

13.09.2021

Συμμετοχή της Μαρίας Παπαθανασίου στο τέταρτο συνέδριο του "Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ιστορία της Εργασίας" στη Βιέννη.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Παπαθανασίου συμμετέσχε στο τέταρτο διεθνές συνέδριο του "Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ιστορία της Εργασίας" (European Labour History Network - ELHN) που διεξήχθη από κοινού με το δεύτερο συνέδριο της ευρωπαϊκής δράσης WORCK (Worlds of Related Coercions in Work)στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης μεταξύ 30.8.2021 και 3.9.2021.

Ειδικότερα η κα Παπαθανασίου

1. οργάνωσε και συντόνισε τη συνεδρία με τίτλο "In other people's households. Children and Early Youth as Rural Servants and Live-in Apprentices in the Past", στο πλαίσιο της εργασιακής ομάδας (working group) "Labour and Family Economy".

2. συμμετέσχε με ανακοίνωση στην ανωτέρω συνεδρία [τίτλος ανακοίνωσης: Growing up in rural Europe: Reflections on the functioning and the experience of rural service (19th and early 20th centuries)]

3. συμμετέσχε επίσης ως συζητήτρια (discussant) στη συνεδρία με θέμα "Women as Workers, Peasants and Property Owners in 19th Century Rural Europe" που οργανώθηκε στο πλαίσιο της εργασιακής ομάδας (working group)Feminist Labour History.

 

https://www.worck.eu/wp-content/uploads/2021/08/worck21-26-08.pdf