Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

02.07.2019

Συμμετοχή της Σ. Μεργιαλή σε δύο μεταπτυχιακά μαθήματα με θέμα:"Les réseaux des intellectuels"

Τετάρτη 3 και Πέμπτη 4 Ιουλίου, στο 9ème UNIVERSITE D’ETE, THESSALONIQUE 1–10 JUILLET 2019, « LES RESEAUX À BYZANCE »

Συμμετοχή της Σ. Μεργιαλή σε δύο μεταπτυχιακά μαθήματα με θέμα "Les réseaux des intellectuels", Τετάρτη 3 και Πέμπτη 4 Ιουλίου, στο 9ème UNIVERSITE D’ETE, THESSALONIQUE 1–10 JUILLET 2019, « LES RESEAUX À BYZANCE », Sous la direction scientifique de Paolo Odoricο.