Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

11.01.2019

Συμμετοχή της Σοφίας Ανεζίρη στο VI Seminario Avanzato di Epigrafia Greca, Βενετία, 16-18 Ιανουαρίου 2019

Συμμετοχή της Σοφίας Ανεζίρη στο VI Seminario Avanzato di Epigrafia Greca, Βενετία, 16-18 Ιανουαρίου 2019

Τίτλος ανακοίνωσης: Αncient Greek Epigraphy at the University of Athens. Research and Teaching