Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

14.02.2018

Συμμετοχή του αναπλ. καθ. Κώστα Ράπτη στο διεθνές Workshop Fideikommiss 2018

2–3 Φεβρουαρίου 2018 στο Ινστιτούτο Ανατολικοευρωπαϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης

Συμμετοχή του αναπλ. Καθ. Κώστα Ράπτη στο διεθνές Workshop  Fideikommiss (Καταπίστευμα), 2–3 Φεβρουαρίου 2018 στο Ινστιτούτο Ανατολικοευρωπαϊκής Ιστορίας του  Πανεπιστημίου της Βιέννης)

Fideikommisse der Grafen Harrach