Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

08.11.2021

Συμμετοχή του Ε. Χατζηβασιλείου σε Ημερίδα για τη στρατιωτική ιστορία 13-11-2021

Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2021

Ημερίδα για τη στρατιωτική ιστορία.
 Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2021
Συμμετοχή του Ε. Χατζηβασιλείου

 Πρόγραμμα

Η μελέτη των πολεμικών συμβάντων δεν είναι σήμερα της μόδας.  Οι ιστορικοί γοητεύονται περισσότερο από τις οικονομικές και κοινωνικο-πολιτιστικές πτυχές της ιστορίας.

Όμως, η στρατιωτική διάσταση της ιστορικής επιστήμης είναι σημαντική, ακόμη και καθοριστική˙ πολλές φορές στρατιωτικές αποφάσεις και ενέργειες ασκούν τεράστια επιρροή με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν την εξέλιξη των γεγονότων.

Η ημερίδα της 13ης Νοεμβρίου έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει σε όλους μας τη σημασία της μελέτης, της διδασκαλίας και της έρευνας των ενόπλων συγκρούσεων στις οποίες ενεπλάκη η χώρα μας, να ευαισθητοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους, ακαδημαϊκούς και μη, και να αποτελέσει το έναυσμα για την οργάνωση ενός ετησίου συνεδρίου στρατιωτικής ιστορίας με θεματολογία προσανατολισμένη κυρίως στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μαυρόπουλος Παναγιώτης

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

* Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ταυτοχρόνως μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης (www.eaas.gr)