Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

21.11.2019

Συμμετοχή του Κ. Ράπτη στο διεθνές Συνέδριο Die deutsch–griechischen Verflechtungen zur Zeit König Ottos

8–10 Νοεμβρίου 2019 στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο (Freie Universität) του Βερολίνου.

Συμμετοχή του αναπλ. Καθ. Κώστα Ράπτη στο διεθνές Συνέδριο  Die deutsch–griechischen Verflechtungen zur Zeit König Ottos (Οι ελληνογερμανικές διασταυρώσεις κατά την Οθωνική περίοδο), 8–10 Νοεμβρίου 2019 στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο (Freie Universität) του Βερολίνου.

Τίτλος ανακοίνωσης:  «Κοινωνικές και πολιτισμικές διασταυρώσεις γερμανικών, δυτικοευρωπαϊκών και ελληνικών ελίτ στην Οθωνική Ελλάδα»