Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

21.09.2020

Συμμετοχή του Τμήματος στο ερευνητικό πρόγραμμα DELTA – Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα DELTA – Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology, ένα διακρατικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/KA2 EU (Strategic Partnerships for Higher Education) και γίνεται με τη συμμετοχή 4 εταίρων από 3 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Τσεχία).

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για την ανασκαφική τεχνική το οποίο θα απευθύνεται σε φοιτητές Αρχαιολογίας. Αυτό θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός μαθήματος που θα συνδυάζει τον φυσικό χώρο μιας αρχαιολογικής ανασκαφής με τον ψηφιακό χώρο της διαδικτυακής εκπαίδευσης, μέσω της χρήσης ψηφιακών μέσων. Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές Αρχαιολογίας θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις υπάρχουσες και να αναπτύξουν νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα σχετίζονται με την ανασκαφική τεχνική.

Το πρόγραμμα έχει τρίχρονη διάρκεια (Οκτώβριος 2019-Σεπτέμβριος 2022), και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος DELTA http://www.project-delta.eu/el/

The Department of History and Archaeology of NKUA is partner of the project DELTA – Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology. DELTA is a transnational project funded in the context of Erasmus+/KA2 EU programme - Strategic Partnerships for Higher Education.The project is coordinated by the DAISSy research group of Hellenic Open University, and the collaborators include 4 partners from 3 different European countries (Czech Republic, Greece, Italy).

Project DELTA aims to design and develop a course that combines the physical space of an archaeological excavation with the digital space of online learning. With this course, students of Archaeology will be able to improve and update the existing knowledge and develop new digital skills. DELTA integrates the excavation site as an instructional tool in the classroom-based instruction of Archaeologists using digital means. The course will be delivered via blended learning using an online platform, as well as face to face and on-site learning.

The project has a duration of three years (October 2019-September 2022) and for further information you can visit the DELTA website: http://www.project-delta.eu/