Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

21.09.2020

Συμμετοχή του Τμήματος στο ερευνητικό πρόγραμμα PECUS – European Landscapes of Transhumance

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα PECUS – European Landscapes of Transhumance, ένα διακρατικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/KA2 EU (Strategic Partnerships for Higher Education) και γίνεται με τη συμμετοχή 5 πανεπιστημίων και μίας εταιρείας από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία και Ισλανδία).

Ο γενικός στόχος του PECUS είναι ο καθορισμός μεθόδων και εργαλείων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τη γνωστική χαρτογράφηση. Μια μέθοδο ικανή να μεταφέρει την πολυπλοκότητα και τη διεπιστημονικότητα των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διατήρηση, τη διαχείριση και την προώθηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς - εστιάζοντας στο φαινόμενο της νομαδικής κτηνοτροφίας και στην πρακτική της εποχικής μετακίνησης των κοπαδιών στις ορεινές περιοχές της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα στοχεύει συγκεκριμένα:

  • στην παροχή διεπιστημονικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και στην ενσωμάτωση πρακτικών και μεθόδων που χαρακτηρίζουν τον χωροταξικό σχεδιασμό, την ιστορία, τη διατήρηση, την ανθρωπολογία, την αρχαιολογία και την οικολογία
  • στην διάδοση της γνωστικής χαρτογράφησης ως εργαλείο για την προώθηση της διεπιστημονικότητας σε εργαστηριακά περιβάλλοντα μάθησης
  • στην ενίσχυση του δικτύου μεταξύ των Α.Ε.Υ της ΕΕ και στην βελτίωση των εκπαιδευτικών ικανοτήτων και των πρακτικών τους με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 34 μηνών (Οκτώβριος 2019-Σεπτέμβριος 2022), και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος PECUS: https://pecus-erasmus.u-space.it/

The Department of History and Archaeology of NKUA is partner of the project PECUS – European Landscapes of Transhumance. PECUS is a transnational project funded in the context of Erasmus+/KA2 EU programme - Strategic Partnerships for Higher Education.

The project is coordinated by the Universidad Pablo de Olavide (UPO) in Seville, and the collaborators include 6 partners (5 universities and 1 company) from 5 different European countries (Greece, Italy, Spain, United Kingdom and Iceland).

PECUS’s overall objective is to define Higher Education methods and tools based on cognitive mapping, able to convey the complexity and trans-disciplinarity of the issues related to the conservation, management and promotion of tangible and intangible cultural assets – in particular focusing on the transhumance heritage.

The program aims specifically to:

  • providing a transdisciplinary educational approach to the project topic, integrating practices and methods typical of spatial planning, history, conservation, anthropology, archaeology and ecology
  • disseminating cognitive mapping as a tool to foster trans-disciplinary learning within lab-like learning environments
  • strengthening the network among EU HEIs and improving their educational capacities and practices with a special focus on trans-disciplinarity

The project has a duration of 34 months (October 2019- August 2022) and for further information you can visit the PECUS website: https://pecus-erasmus.u-space.it/