Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

24.03.2017

Συμμετοχή των κκ Όλγα Κατσιαρδή-Hering και Σπ.Πλουμίδη σε ημερίδα στη Σόφια την 1η/4/2017

Η κ. Ολγα Κατσιαρδή-Hering και ο κ. Σπυρίδων Πλουμίδης θα μετάσχουν σε ημερίδα που πραγματοποιείται στη Σόφια με θέμα:«Οι έμποροι, επιτηδευματίες, στα Βαλκάνια τον 19ο  αρχές 20ου αι., από οικονομική δραστηριότητα σε διαπολιτισμική επικοινωνία».