Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Δραστηριότητες » Προβολή Δραστηριότητας Τμήματος

Προβολή δραστηριότητας του Τμήματος

06.06.2017

Συνέδριο για τη δικτατορία των συνταγματαρχών

16-18 Ιουνίου 2017, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Χίλλ 3-5, Αθήνα)

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

Η δικτατορία των συνταγματαρχών, 1967-1974:

Εσωτερικές και διεθνείς διαστάσεις

Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Χίλλ 3-5, Αθήνα)

16-18 Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα