Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

05-06-2019 Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ακαδ. έτους 2019-2020

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Ανακήρυξη υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας


04-06-2019 Προκηρύξεις για εκλογές εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ακαδ. έτους 2019-2020

  Προκήρυξη εκλογής εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ...


21-05-2019 Εκλογή Δ/ντών Τομέων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  Διαβιβαστικό προκηρύξεων εκλογής Δ/ντων Τομέων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 10