Ελληνική αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Δραστηριότητες και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

19-04-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ανάγκες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 19-4-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ανάγκες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά...


28-09-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου) 28-9-2020

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται η 29η-9-2020 και λήξης η 15η-10-2020


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 35