Ελληνική αρχική σελίδα » Βιβλιοθήκες » Σπουδαστήριο Ιστορίας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ

(history[at]lib.uoa[dot]gr)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευθυντής:

Καθηγ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Αναπλ. Καθηγ. Σοφία Μεργιαλή-Σαχά

Προσωπικό:

Καρασούλη Μαρία (mkarasul[at]lib.uoa[dot]gr)

Κούκου Χριστίνα (ckoukou[at]lib.uoa[dot]gr)

Σκούντζου Μικέλα (mskountzou[at]lib.uoa[dot]gr)

Διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Βιβλιοθήκη Ιστορίας (6ος όροφος, αρ. 646)

Πανεπιστημιούπολη

157 84 Ζωγράφου

Τηλέφωνα: 210 72 77 687-9

Fax: 210 72 48 979

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Σπουδαστηρίου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:00-18:00.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ

Γνωστικό αντικείμενο: Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει θέματα Αρχαίας Ιστορίας, Επιγραφικής, Βυζαντινής Ιστορίας, Μεσαιωνικής Ιστορίας, Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, Ευρωπαϊκής Ιστορίας κλπ.

Υλικό: Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 40.600 παλαιά και νέα βιβλία, 522 τίτλους περιοδικών (περίπου 9.000 τόμοι), άτλαντες, χάρτες, αρχεία (π.χ. Αρχείο Σπ. Λάμπρου) κ.ά.

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

1. Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν βιβλιογραφικό υλικό μέσω του Ενιαίου Δημόσιου Καταλόγου του Πανεπιστημίου Αθηνών (OPAC) (www.lib.uoa.gr) ή σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

2. Στη Βιβλιοθήκη υπάρχει έντυπος αλφαβητικός και θεματικός κατάλογος συγγραφέων και περιοδικών, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν συμπληρωματικά οι αναγνώστες για υλικό το οποίο τυχόν να μην έχει ακόμη περιληφθεί στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΛΙΚΌ

Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να δανεισθούν έως πέντε (5) βιβλία, με την επίδοση φοιτητικής κάρτας ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα οποία και οφείλουν να επιστρέψουν μέχρι και μία (1) ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

1. Δικαίωμα δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης έχουν μόνον τα μέλη του ΔΕΠ και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το δικαίωμα δανεισμού είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.

Για όσους ζητούν βιβλία που ήδη είναι δανεισμένα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

2. Δεν δίνονται για δανεισμό:

α. Το υλικό που χαρακτηρίζεται ως πολύτιμο, σπάνιο και εξαντλημένο (π.χ. παλιές εκδόσεις, πηγές κ.τ.λ.).

β. Το βασικό πληροφοριακό υλικό (βιβλία αναφοράς, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, άτλαντες).

3. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες με δικαίωμα παράτασης του δανεισμού για μία ακόμη (1) εβδομάδα.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας δανείζονται έως τρία (3) βιβλία κάθε Παρασκευή, τα οποία οφείλουν να επιστρέψουν την Δευτέρα.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι αναγνώστες πρέπει να γνωρίζουν ότι στους χώρους της Βιβλιοθήκης:

  1. Υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, εκτός χρημάτων και αντικειμένων αξίας, στα ντουλάπια της εισόδου, των οποίων το κλειδί κρατούν οι ίδιοι έως την αναχώρησή τους από τον χώρο της Βιβλιοθήκης. Οι αναγνώστες είναι υπεύθυνοι για την απώλεια των κλειδιών, η οποία επισύρει πρόστιμο ισόποσο του κόστους αντικατάστασης της κλειδαριάς.

  2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούν περισσότερα από πέντε (5) βιβλία συγχρόνως.

  3. Οφείλουν μετά την χρήση να επανατοποθετούν τα βιβλία στη σωστή τους θέση στα βιβλιοστάσια.

  4. Οφείλουν πριν την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη να απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα και να τηρούν απόλυτη ησυχία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτήν. Απαγορεύεται, επίσης, η κατανάλωση τροφίμων και ποτών.

  5. Παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη αποκλειστικά για μελέτη και έρευνα. Να μη μιλούν δυνατά και να μην ενοχλούν τους άλλους χρήστες.

  6. Παρακαλούνται να χρησιμοποιούν με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό τα βιβλία και τον υπόλοιπο εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης (να μη σημειώνουν επάνω στα βιβλία κ.λπ.).

  7. Απαγορεύεται η εγκατάσταση δικών τους προγραμμάτων στους Η/Υ της Βιβλιοθήκης, η διαγραφή αρχείων, η αποθήκευση προσωπικής τους εργασίας στον σκληρό δίσκο και, τέλος, η χρησιμοποίηση των Η/Υ για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αναζήτηση βιβλίων.

Οι υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον Διευθυντή του Σπουδαστηρίου για κάθε παράβαση του κανονισμού λειτουργίας ή απώλεια βιβλίου.