Ελληνική αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε το Μάιο του 2011 στο πλαίσιο αναμόρφωσης των ιστοσελίδων των Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Εργάστηκαν οι: 

  • Ιωάννης Ματζαβάκης
    Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Σπύρος Δ. Μπόλης
    Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου