Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Γνωστικά αντικείμενα

Γνωστικά Αντικείμενα και Επιστημονικό Προσωπικό

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   
Αρχαία Ιστορία
Καθηγήτρια Σελήνη Ψωµά
Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γιαννακόπουλος
Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ανεζίρη
   
Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως
Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή-Μελετιάδη
   
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους
Καθηγήτρια Αντωνία Κιουσοπούλου
Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Μεργιαλή-Σαχά (σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο)
  Κατερίνα Νικολάου (σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο)
   
Ιστορία Πρώιµων Νεότερων Χρόνων:
Ιστορία Νέου Ελληνισµού (από τον 13ο αι. έως την Ελληνική Επανάσταση)
Καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου
Αναπλ. Καθηγήτρια Κατερίνα Κωνσταντινίδου
Επίκ. Καθηγήτριες Βάσω Σειρηνίδου
   
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος-18ος αι.)
Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γαγανάκης
   
Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
Αναπλ. Καθηγητής Παρασκευάς Κονόρτας
   
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 19ος-21ος αι. (Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσµος):
Νεότερη Ελληνική Ιστορία (από την Ελληνική Επανάσταση έως σήµερα)
Αναπλ Καθηγητές Βαγγέλης Καραµανωλάκης
  Σπυρίδων Πλουµίδης
Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Λαμπροπούλου (σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο)
Ε.ΔΙ.Π Αντώνιος Αντωνόπουλος
  Χαρά Μπαλή (σε άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο)
   
Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου
Καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου
   
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αναπλ.Καθηγητής Κωνσταντίνος Ράπτης 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Παπαθανασίου
   
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
   
Προϊστορική Αρχαιολογία
Καθηγήτρια Ελένη Μαντζουράνη
Αναπλ. Καθηγητές Ελευθέριος Πλάτων
  Γιάννης Παπαδάτος
  Γεώργιος Βαβουρανάκης
  Κωνσταντίνος Κοπανιάς
Λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού-Αργυράκη (σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο)
   
Κλασική Αρχαιολογία
Αναπλ. Καθηγητές Δημήτρης Πλάντζος
  Χρύσανθος Κανελλόπουλος (σε άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο)
Επίκ. Καθηγήτρια Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Επίκ. Καθηγητής Στυλιανός Κατάκης (σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο)
Ε.ΔΙ.Π Αλεξάνδρα Σφυρόερα
  Φωτεινή Μπαλλά (Εργαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης)
   
Βυζαντινή Αρχαιολογία
Αναπλ. Καθηγητής Πλάτων Πετρίδης
Επίκουροι Καθηγητές Γεώργιος Πάλλης
  Αναστασία Δρανδάκη
   
Ιστορία της Τέχνης
Αναπλ. Καθηγητής Δηµήτρης Παυλόπουλος
Επίκ. Καθηγήτρια Ευθυµία Μαυροµιχάλη
   
Μουσειολογία  
Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία (Μάρλεν) Μούλιου

 

(Τελευταία ενημέρωση: 13/10/2020)