Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Γνωστικά αντικείμενα

Γνωστικά Αντικείμενα και Επιστημονικό Προσωπικό

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   
Αρχαία Ιστορία
Καθηγήτρια Σελήνη Ψωµά
Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γιαννακόπουλος
Επίκ. Καθηγήτρια Σοφία Ανεζίρη (σε άδεια όλο το έτος)
   
Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως
Αναπλ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή-Μελετιάδη
   
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους
Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Μεργιαλή-Σαχά
  Κατερίνα Νικολάου
   
Ιστορία Πρώιµων Νεότερων Χρόνων:
Ιστορία Νέου Ελληνισµού (από τον 13ο αι. έως την Ελληνική Επανάσταση)
Καθηγήτρια Αναστασία Παπαδία-Λάλα
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Ευθυµίου
Επίκ. Καθηγήτριες Κατερίνα Κωνσταντινίδου
  Βάσω Σειρηνίδου (σε άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο)
   
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος-18ος αι.)
Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γαγανάκης
   
Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
Αναπλ. Καθηγητής Παρασκευάς Κονόρτας
   
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 19ος-21ος αι. (Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσµος):
Νεότερη Ελληνική Ιστορία (από την Ελληνική Επανάσταση έως σήµερα)
Επίκ. Καθηγητές Βαγγέλης Καραµανωλάκης (σε άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο)
  Σπυρίδων Πλουµίδης
Λέκτορας Δήμητρα Λαμπροπούλου
Ε.ΔΙ.Π Αντώνιος Αντωνόπουλος
  Χαρά Μπαλή
   
Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου
Καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου
   
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αναπλ.Καθηγητής Κωνσταντίνος Ράπτης (σε άδεια όλο το έτος)
Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Παπαθανασίου
   
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
   
Προϊστορική Αρχαιολογία
Καθηγήτρια Ελένη Μαντζουράνη
Αναπλ. Καθηγήτρια Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη
Αναπλ. Καθηγητές Ελευθέριος Πλάτων
  Γιάννης Παπαδάτος
Επίκ. Καθηγητές Γεώργιος Βαβουρανάκης (σε άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο)
  Κωνσταντίνος Κοπανιάς
Λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού-Αργυράκη
   
Κλασική Αρχαιολογία
Αναπλ. Καθηγητής Δημήτρης Πλάντζος
Επίκ. Καθηγήτρια Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Επίκ. Καθηγητές Χρύσανθος Κανελλόπουλος
  Στυλιανός Κατάκης
Ε.ΔΙ.Π Αλεξάνδρα Σφυρόερα
   
Βυζαντινή Αρχαιολογία
Αναπλ. Καθηγητής Πλάτων Πετρίδης (σε άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο)
Επίκουροι Καθηγητές Γεώργιος Πάλλης
  Αναστασία Δρανδάκη
   
Ιστορία της Τέχνης
Αναπλ. Καθηγητής Δηµήτρης Παυλόπουλος
Επίκ. Καθηγήτρια Ευθυµία Μαυροµιχάλη
   
Μουσειολογία  
Λέκτορας Μαρία (Μάρλεν) Μούλιου

 

(Τελευταία ενημέρωση: 16/1/2019)