Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Γνωστικά αντικείμενα

Γνωστικά Αντικείμενα και Επιστημονικό Προσωπικό

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   
Αρχαία Ιστορία
Καθηγήτρια Σελήνη Ψωµά
Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ανεζίρη
   
Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως
Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή-Μελετιάδη
   
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους
Καθηγήτρια Αντωνία Κιουσοπούλου
Αναπλ. Καθηγήτριες Σοφία Μεργιαλή-Σαχά
  Κατερίνα Νικολάου
   
Ιστορία Πρώιµων Νεότερων Χρόνων:
Ιστορία Νέου Ελληνισµού (από τον 13ο αι. έως την Ελληνική Επανάσταση)
Καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου
Αναπλ. Καθηγήτρια Κατερίνα Κωνσταντινίδου
Επίκ. Καθηγήτριες Βάσω Σειρηνίδου
   
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος-18ος αι.)
Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γαγανάκης
   
Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
Αναπλ. Καθηγητής Παρασκευάς Κονόρτας
   
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 19ος-21ος αι. (Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσµος):
Νεότερη Ελληνική Ιστορία (από την Ελληνική Επανάσταση έως σήµερα)
Αναπλ Καθηγητές Βαγγέλης Καραµανωλάκης
  Σπυρίδων Πλουµίδης (σε άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο)
Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Λαμπροπούλου
Επίκ. Καθηγητής Εμμανουήλ Κούμας
Ε.ΔΙ.Π Αντώνιος Αντωνόπουλος
  Χαρά Μπαλή
   
Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου
Καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου
   
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αναπλ.Καθηγητής Κωνσταντίνος Ράπτης 
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Παπαθανασίου (σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο)
   
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
   
Προϊστορική Αρχαιολογία
Αναπλ. Καθηγητές Ελευθέριος Πλάτων (σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο)
  Γιάννης Παπαδάτος
  Γεώργιος Βαβουρανάκης
  Κωνσταντίνος Κοπανιάς
Λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού-Αργυράκη
   
Κλασική Αρχαιολογία
Καθηγητής Δημήτρης Πλάντζος
Αναπλ. Καθηγητής Χρύσανθος Κανελλόπουλος
Επίκ. Καθηγήτρια Ευρυδίκη Κεφαλίδου
Επίκ. Καθηγητές Στυλιανός Κατάκης
  Νικόλαος Δημάκης
Ε.ΔΙ.Π Αλεξάνδρα Σφυρόερα
  Φωτεινή Μπαλλά
   
Βυζαντινή Αρχαιολογία
Καθηγητής Πλάτων Πετρίδης
Επίκουροι Καθηγητές Γεώργιος Πάλλης
  Αναστασία Δρανδάκη
   
Ιστορία της Τέχνης
Καθηγητής Δηµήτρης Παυλόπουλος
Επίκ. Καθηγήτριες Ευθυµία Μαυροµιχάλη (σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο)
  Ιάνθη Ασημακοπούλου
   
Μουσειολογία  
Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία (Μάρλεν) Μούλιου

 

(Τελευταία ενημέρωση: 30/9/2021)