Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Γνωστικά αντικείμενα

Γνωστικά Αντικείμενα και Επιστημονικό Προσωπικό

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   
Αρχαία Ιστορία
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης
Αναπλ. Καθηγήτρια Σελήνη Ψωµά
Αναπλ. Καθηγητής Ν. Γιαννακόπουλος
Επίκ. Καθηγήτρια Σοφία Ανεζίρη
   
Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως
Αναπλ. Καθηγήτρια Νικολέττα Γιαντσή-Μελετιάδη
   
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους
Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Μεργιαλή-Σαχά
  Κατερίνα Νικολάου
Επίκ. Καθηγήτρια Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη
   
Ιστορία Πρώιµων Νεότερων Χρόνων:
Ιστορία Νέου Ελληνισµού (από τον 13ο αι. έως την Ελληνική Επανάσταση)
Καθηγήτρια Αναστασία Παπαδία-Λάλα
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Ευθυµίου
Επίκ. Καθηγήτριες Βάσω Σειρηνίδου
  Κατερίνα Κωνσταντινίδου (σε άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο)
   
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (16ος-18ος αι.)
Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γαγανάκης (σε άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο)
   
Ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
Αναπλ. Καθηγητής Παρασκευάς Κονόρτας
   
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 19ος-21ος αι. (Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσµος):
Νεότερη Ελληνική Ιστορία (από την Ελληνική Επανάσταση έως σήµερα)
Επίκ. Καθηγητές Σπυρίδων Πλουµίδης
  Ευάγγελος Καραµανωλάκης
Λέκτορας Δήμητρα Λαμπροπούλου
Ε.ΔΙ.Π Αντώνιος Αντωνόπουλος
  Χαρά Μπαλή
   
Ιστορία του Μεταπολεµικού Κόσµου
Καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου
   
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αναπλ.Καθηγητής Κωνσταντίνος Ράπτης
Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Παπαθανασίου (σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο)
   
   
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
   
Προϊστορική Αρχαιολογία
Καθηγήτρια Ελένη Μαντζουράνη
Αναπλ. Καθηγητής/Καθηγήτρια Ελευθέριος Πλάτων (σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο)
  Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη
Επίκ. Καθηγητές Ιωάννης Παπαδάτος (σε άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο)
  Γεώργιος Βαβουρανάκης
  Κωνσταντίνος Κοπανιάς
Λέκτορας Αφροδίτη Χασιακού-Αργυράκη
   
Κλασική Αρχαιολογία
Καθηγητή Πάνος Βαλαβάνης
Αναπλ. Καθηγητής Δημήτρης Πλάντζος
Επίκ. Καθηγητές/Καθηγήτρια Ευρυδίκη Κεφαλίδου
  Χρύσανθος Κανελλόπουλος
  Στυλιανός Κατάκης
Ε.ΔΙ.Π Αλεξάνδρα Σφυρόερα
   
Βυζαντινή Αρχαιολογία
Αναπλ. Καθηγητής Πλάτων Πετρίδης
Λέκτορας Γεώργιος Πάλλης
   
Ιστορία της Τέχνης
Αναπλ. Καθηγητής Δηµήτριος Παυλόπουλος
Επίκ. Καθηγήτρια Ευθυµία Μαυροµιχάλη
   
Μουσειολογία  
Λέκτορας Μαρία (Μάρλεν) Μούλιου

 

(Τελευταία ενημέρωση: 16/2/2018)