Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Βαβουρανάκης

Γιώργος Βαβουρανάκης - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Vavouranakis, G. 2007. Funerary landscapes east of Lasithi, Crete, in the Bronze Age (BAR International Series 1606). Oxford: Archeopress. Pp. 188, Figs 130, Pls 10, Tables 15.

Vavouranakis, G. (ed.) 2011. The seascape in Aegean Prehistory (Monographs of the Danish Institute at Athens 14), Athens: DIA.

Εικόνα και αρχαιολογία. Η περίπτωση της προϊστορικής αρχιτεκτονικής. Μέρος Α'.