Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Ψωμά

Σελήνη Ψωμά - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Thrakika Zetemata Ι (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 58), Athènes, 2008 (σε συνεργασία με την Λουΐζα Δ. Λουκοπούλου)

Thrakika Zetemata Ι (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 58), Athènes, 2008 (in collaboration with Louisa D. Loukopoulou)

The Coins from Maroneia and the Classical City at Molyvoti. A Contribution to the History of Aegean Thrace (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ, 62), Athens, 2008 (με συμβολές για τα αρχαιολογικά των Chr. Karadima και D. Terzopoulou)

The Coins from Maroneia and the Classical City at Molyvoti. A Contribution to the History of Aegean Thrace (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ, 62), Athens, 2008 (with contributions about the archaeology of the two sites by Chr. Karadima and D. Terzopoulou)

Olynthe et les Chalcidiens de Thrace : Études de Numismatique et d’Histoire, Stuttgart, Steiner Verlag, 2001 

SNG (Sylloge Nummorum Graecorum) Greece IV. The Petros Z. Saroglos Collection. (σε συνεργασία με τον I. P. Touratsoglou)

SNG (Sylloge Nummorum Graecorum) Greece IV. The Petros Z. Saroglos Collection. (in collaboration with I. P. Touratsoglou)

Σύνταγμα Επιγραφών της Θράκης του Αιγαίου. Αθήνα 2005 (σε συνεργασία με τις Λ. Δ. Λουκοπούλου, Α. Ζουρνατζή και Μ.-Γ. Παρισάκη)

Σύνταγμα Επιγραφών της Θράκης του Αιγαίου. Αθήνα 2005 (in collaboration with Louisa D. Loukopoulou, M.-G. Parissaki and A. Zournatzi)