Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Ευθυμίου

Μαρία Ευθυμίου - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

La société Grecque sous la domination Ottomane
Économie, identité, structure sociale et conflits

Athanasia Anagnostopoulou, Spiros I. Asdrachas, Apostolos I. Diamantis, Maria Efthymiou, Nikolaos Kotaridis, Georgios V. Nikolaou, Martha Pylia, Nikolaos V. Rotzokos, John D. Sakkas, Vasiliki Seirinidou, Nikolaos Théotokas, Dionysios Tzakis, Nikolaos V. Vaféas

επιμέλεια: Μαρία Ευθυμίου
μετάφραση: Martine Schneider - Nikolaou

Ηρόδοτος, 2010
480 σελ.
ISBN 978-960-485-003-7

Efthimiou-Hadzilacou M.,

Rhodes et sa région élargie au 18ème sιècle: les activités portuaires

Athénes 1988

Εβραίοι και χριστιανοί στα τουρκοκρατούμενα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου
Οι δύσκολες πλευρές μιας γόνιμης συνύπαρξης

Μαρία Ευθυμίου

Τροχαλία, 1992
258 σελ.
ISBN 960-7022-28-9, ISBN-13 978-960-7022-28-8