Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Κανελλόπουλος

Συγγραφικό έργο - Χρύσανθος Κανελλόπουλος

Βιβλία

Χ. Κανελλόπουλος, PETRA THE NORTH RIDGE, Amman 2020.

.

.

ISBN:


P. Maynor Bikai, M. Perry and C. Kanellopoulos, Petra. The North Ridge. American Center Publication Series. Amman 2020.

Χ. Κανελλόπουλος, Λισός Η Αρχιτεκτονική του Ασκληπιείου, Αθήνα 2019.

Εξήντα χρόνια μετά την ανασκαφή του Ασκληπιείου στη Λισό από το Νικόλαο Πλάτωνα, το ερευνητικό έργο υπό την αιγίδα του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του ΕΚΠΑ ανέλαβε την συστηματική καταγραφή των αρχιτεκτονικών στοιχείων του ιερού. Oι εργασίες τεκημρίωσης άρχισαν το καλοκαίρι του 2011 και ολοκληρώθηκαν το φθινόπωρο του 2016.

Στον παρόντα τόμο γίνεται ερμηνεία των εδαφολογικών στοιχείων και αναλυτική περιγραφή των κατά χώραν λειψάνων με εφαρμογή σε αυτά των κατακείμενων στο ιερό λίθων. Τεκμηριώνεται η χωροθεσία του ιερού και η αρχιτεκτονική του ναού και των συναφών σε αυτόν κατασκευών (στοά, Οικοδόμημα Α, κρήνη), αποσαφηνίζονται οι φάσεις από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τη ρωμαϊκή περίοδο και διαπιστώνεται κατά τρόπο συστηματικό η επιρροή της Αλεξανδρινής και Κυρηναϊκής αρχιτεκτονικής στον πρώτο ρυθμικό, δωρικό, ναό της Κρήτης. Το κείμενο συνοδεύεται από δύο παραρτήματα που πραγματεύονται μνημεία με στοιχεία Αλεξανδρινής αρχιτεκτονικής από το Ηράκλειο, την Πολυρρήνια και την Απτέρα, καθώς και από 49 πίνακες.

ISBN: 978-618-84298-4-0 (Έντυπη έκδοση) 978-618-84298-3-3 (Ψηφιακή έκδοση)


Chr. Kanellopoulos. Athens 2019. Lisos. The Architecture of the Asclepieion. AURA Supplements 2. Athens: AURA & Kardamitsa Publications.

Χ. Κανελλόπουλος, The Thymele at Epidauros: Healing, Space, and Musical Performance in Late Classical Greece, Paperback – 15 Nov 2017.

The thymele at Epidauros is one of the most enigmatic buildings of the ancient Greek world. At the center of this book there lies a mystery. It is a mystery that has intrigued scholars for almost two centuries — a mystery that revolves around unique marks, sacred geometries, perplexing architecture, hidden passages, uncertain timelines, and lost rituals. It is a mystery that has yet to be solved. In this important book, an international, interdisciplinary team has compiled, synthesized, and speculated on a host of new (and old) clues that bring the puzzles circling the thymele at Epidauros into clearer focus. While the ancient ideas and intentions that motivated the construction of this remarkable building remain shrouded by time, the material evidence, the epigraphical record, and the literary testimonia hold numerous potential solutions. Through reexamination of these clues and their contexts, the authors hope to spark fresh debate regarding the form, the function, and the meaning of this unique and mysterious ancient structure.

ISBN-10: 1944296042 ISBN-13: 978-1944296049


Chr. Kanellopoulos. Theran Press (15 Nov. 2017).

THE PETRA CHURCH, Amer Center of Oriental Research (July 31, 2001)

Excavation of the Petra Church site was more than just an excavation, it was a complete project that included the excavation, publication, conservation, and presentation of the site. This beautiful book, published in 2001, was a milestone of the work of ACOR in the Petra Park that continues until today. This hardcover volume offers a wealth of detail and scholarship about not only the excavations but also the historical environment of the communities living in the Petra area. The contents of the book touch on the ecclesiastical history of Petra and of this specific church, the architecture, marble furnishings and mosaics of the church, and great details concerning the myriad of finds unearthed in the excavations, such as storage jars, lamps, coins and figurines. Excavations began in 1991, soon revealing important mosaics in the two aisles of the Petra Church. In order to preserve the mosaics after excavation, a competition was held to solicit architectural designs for a permanent shelter over the archaeological site. After much discussion and debate, a shelter designed by American architect Rob Shutler was chosen and funding for its construction was secured from USAID. The shelter was completed in 1997.

ISBN-10: 9957854305, ISBN-13: 978-9957854300

The Petra Church, by Z. T. Fiema, C. Kanellopoulos, T. Waliszewski, and R. Schick (2001).

THE GREAT TEMPLE OF OMMAN

THE ARCHITECTURE

The Temple of Hercules Project, which ACOR began in 1990, involved the excavation and partial reconstruction of the Roman temple, one of the principal monuments of Amman during the classical period. The project was funded by USAID and carried out by ACOR and the Department of Antiquities of Jordan.

The first volume, written by Dr. Chrysanthos Kanellopoulos, documents the architectural elements of the temple. It contains a wealth of photographs and drawings detailing all aspects of the Great Temple construction, excavation and preservation.

The great Roman temple on the Amman Citadel, or Jebel al-Qal’a, is popularly known as the Temple of Hercules and can be dated to the term of the Roman governor Geminius Marcianus (A.D.161-166). Excavations were first conducted on the Citadel in the 1930’s by Italian archaeologists.

Chrysanthos Kanellopoulos, 1994.


ΤΟ ΥΣΤΕΡΟΡΩΜΑΪΚΟ "ΤΕΙΧΟΣ": ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΟΑ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ