Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Κατάκης

Στυλιανός Κατάκης - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Στυλιανός Ε. ΚΑΤΑΚΗΣ,

Επίδαυρος. Τα γλυπτά των Ρωμαϊκών Χρόνων από το Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και του Ασκληπιού, τόμοι Ι (κείμενο), ΙΙ (πίνακες), Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 223-224 (Αθήναι 2002) σελ. θ΄-κ΄, 1-569, πίν. 1-158 (με περίληψη στη γερμανική γλώσσα).

Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των γλυπτών, αναθηματικών και εικονιστικών, από το Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, τα οποία χρονολογούνται από το 80 π.Χ. περίπου, μέχρι το τέλος του αρχαίου κόσμου, τον Δ΄ αι. μ.Χ. Τα έργα ερευνώνται κατά μόνας και ως σύνολο, σε συνάρτηση με τον χώρο στον οποίο είχαν στηθεί και την εποχή κατά την οποία δημιουργήθηκαν, συμβάλλοντας στη σπουδή της τέχνης της περιόδου των ρωμαϊκών Αυτοκρατορικών χρόνων στην Ελλάδα και στην πληρέστερη γνώση της ιστορίας του Ιερού της Επιδαύρου.