Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Κωνσταντινίδου

Συγγραφικό έργο - Κατερίνα Κωνσταντινίδου

Βιβλία

Katerina Konstantinidou,

Edizione e publicazione di testi

Casa Editrice El Zeviro

Κατερίνα Κωνσταντινίδου, Για τους στρατιώτες, τους φτωχούς και τα αθώα βρέφη. Νοσοκομειακή περίθαλψη στη βενετική Κέρκυρα (17ος-18ος αι.), Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2012.

Στο βιβλίο αυτό, με αφετηρία ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, ένα ίδρυμα προστασίας έκθετων βρεφών και ένα νοσοκομείο για την περίθαλψη ενδεών ασθενών που λειτούργησαν στο αστικό περιβάλλον της βενετικής Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα, αναζητούνται οι μηχανισμοί αντιμετώπισης της φτώχειας και της ασθένειας στις ρευστές πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές συνθήκες της εποχής, διερευνάται αποτελεσματικότητά τους και σχολιάζονται οι εναλλακτικές μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης για την επιβίωση των ασθενέστερων ομάδων του τοπικού πληθυσμού. Παράλληλα, προβάλλεται ο σύνθετος χαρακτήρας των νοσοκομειακών ιδρυμάτων της πρώιμης νεότερης περιόδου, θίγονται ζητήματα σχετικά με την ιατρικοποίηση της φιλανθρωπικής δραστηριότητας, τη φροντίδα για το σώμα και την ψυχή των ασθενών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέλος, αναδεικνύεται μια επιπλέον διάσταση της λειτουργίας τους ως υπαινικτικών πεδίων αντανάκλασης κοινωνικοπολιτικών εντάσεων και διεκδικήσεων, διάσταση που επιτρέπει την εμβάθυνση στην ιστορία της βενετικής παρουσίας στο νησί, στους όρους και τις ιδιαίτερες συνθήκες που εκείνη σηματοδότησε, στις σχέσεις κυριάρχων και κυριαρχούμενων, στις παράλληλες εξουσίες, τις κοινωνικές ανάγκες, τα κοινωνικά αιτήματα και τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις.

 

Katerina Konstantinidou, For soldiers, paupers and innocent infants... Hospital Care in Venetian Corfu (17th-18th c.), Eurasia Publications, Athens 2012.

Abstract

 

Κατερίνα Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει έρποντας...Οι λοιμοί της πανώλης στα Ιόνια Νησιά (17ος-18ος αι.), Εκδόσεις Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, Βενετία 2007.

Το βιβλίο αυτό αναπτύσσεται γύρω από τρεις θεματολογικούς άξονες: α) την ιστορία και τη γεωγραφία των λοιμών στα τέσσερα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα), β) την οργάνωση της άμυνας κατά της νόσου και γ) τις συνέπειες των επιδημιών σε κοινωνικό, δημογραφικό και ψυχολογικό επίπεδο. Η ανασύνθεση της πορείας της πανώλης μέχρι να εισβάλει σε κάποιο από τα τέσσερα νησιά, η πυκνότητα των εμφανίσεών της, οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επιτρέπουν ή ανακόπτουν την εξάπλωσή της συνθέτουν τα βασικά ζητούμενα του πρώτου μέρους. Αμέσως μετά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην οργάνωση της υγειονομικής πολιτικής, έτσι όπως αρχικά σχεδιάζεται από τα αρμόδια βενετικά όργανα και όπως στη συνέχεια βρίσκει πεδίο εφαρμογής στα περιφερειακά υγειονομεία, χώρους άσκησης εξουσίας και εκδήλωσης φατριαστικών ανταγωνισμών των τοπικών κοινωνιών, και στα λοιμοκαθαρτήρια των νησιών. Τέλος, επιχειρείται η ανάδειξη των ζητημάτων της φτώχειας, με αφετηρία την ίδια τη νόσο, του πολιτικού χειρισμού της ασθένειας με στόχο την ενοχοποίηση συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, των δημογραφικών απωλειών -στο βαθμό του εφικτού- των συλλογικών συμπεριφορών και των συναισθημάτων στον καιρό της πανώλης.

Katerina Konstantinidou ,The disaster creeps crawling…The plague epidemics of the Ionian Islands. Hellenic Institute of Byzantine and Post Byzantine Studies, Venice 2007.

This book is structured around three axes: a) the history and the geography of plague epidemics in the Ionian Islands, b) the organization of the defense against the disease and c) its social, demographic and psychological consequences. Reconstruct the course of the epidemics, study the frequency of the phenomenon and examine the particular climate conditions that allowed or prohibited the invasion of the disease in this area constitute the main goals of the first part. The second part focuses on the measures taken by the Venetian authorities on these islands against plague during the study period and on their application by the local sanitary boards into the framework of local factional conflicts. Finally, the third part deals with themes like the social, demographic and psychological consequences of the plague as well as the politic dimension of the disease as a tool to implicate certain groups of the population during the plague attacks.