Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Μούλιου

Μαρία (Μάρλεν) Μούλιου - Συγγραφικό έργο

Διδακτορική Διατριβή

The writing of classical archaeology in post-war Greece (1950 to the present); The case of museum exhibitions and museum narratives (University of Leicester, School of Museum Studies, 1997) (διαθέσιμη online στο https://lra.le.ac.uk/handle/2381/7661)

 

Α’  Άρθρα - Μελέτες

Α1.

Cities as Brands. Surveying On-line City Branding in the Practice of City Museums, στο E. Sandweiss, M. Mouliou, I. Jones (επιμ.) (υπό δημοσίευση), The City and Its Museum, CAMOC-ICOM.

Α2.

Η δική μου/μας πόλη ... Συμμετοχικές πρακτικές για τη συλλογή της μνήμης του αστικού χώρου και η συμβολή των μουσείων πόλεων, στο Ρ. Βαν Μπούσχοτεν και άλλοι (επιμ.) (υπό δημοσίευση), Η μνήμη αφηγείται την πόλη... Προφορικές μαρτυρίες για το παρελθόν και το παρόν του αστικού χώρου, Εκδόσεις Πλέθρον.

Α3.

People and ancient magic artefacts: interpreting symbols, tracking personal experiences in the Greek archaeological museum, στο G. Vavouranakis, Y. Papadatos, K. Kopanias and C. Kanellopoulos (επιμ.) (υπό δημοσίευση), Popular religion and ritual in Greece and the east Mediterranean from the 3rd millennium BC to the 5th century AD, Oxford: Oxbow.

Α4.

Τα μουσεία στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, αξίες, ρόλοι, πρακτικές, στο Γ. Μπίκος, Α. Κανιάρη (επιμ.) (υπό δημοσίευση), Μουσειολογία, Πολιτιστική Διαχείριση και Εκπαίδευση, Εκδόσεις Γρηγόρη.

Α5.

Across the city for the city: hybrid museum-like experiences beyond the museum institution, CAMOCnews, 2014, 4, 3-6 (online στο http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/camoc/PDF/Newsletters/CAMOC_Newsletter_2014_04_FR.pdf)

Α6.

Χαρτογραφώντας τις επαγγελματικές πορείες των μουσειολόγων στην Ελλάδα: θεωρητικές επισημάνσεις, ερευνητικές διαπιστώσεις, Αρχαιολογία και Τέχνες, 2014 (1/9/14) (online στο http://www.archaiologia.gr/blog/2014/09/01/τα-μουσεία-και-η-μουσειολογία-στη-σύγχ-5/ )

Α7.

In theory and in practice … city matters … in city museums, (2012), Kαναδικό μουσειολογικό περιοδικό MUSE, τεύχος Σεπτεμβρίου 2012, 24-35 (διαθέσιμο στο http://issuu.com/lmcconnell/docs/muse_9_10_2012)

Α8.

City museums in the web 2.0 era. Current challenges and possibilities, 61-78, στο Jones, I., et als (eds) (2012), Our Greatest Artefact: The City. Essays on cities and museums about them, CAMOC (διαθέσιμο στο http://www.works.com.tr/camoc/)

Α9.

Ένα αρχαιολογικό «ευρετήριο» επί «χάρτου», ένα αρχαιολογικό μουσείο στο (επί)κεντρο μιας πόλης, (υπό έκδοση), περιοδικό ILISSIA, τεύχος 9

Α10.

Μουσειολογική προμελέτη και θεματικοί άξονες του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο SILO. Μετατροπή του κτιρίου σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, 2012, Έκδοση ΟΛΠ, Περιφέρεια Αττικής, σ.σ. 111-131

A11.

Mouliou M. & D. Kalessopoulou (2011), “Emblematic museum objects of national significance. In search of their multiple meanings and values”, 47-68, στο S. Dudley, J. Binnie και J. Petrov, (επιμ.), The Thing about Museums, Routledge, London.

A12.

«Μουσεία Πόλεων και Διαδίκτυο την εποχή του Web 2.0. Αναλύοντας ένα σύνθετο τεχνολογικό, ιδεολογικό, κοινωνικό και αστικό τοπίο», στο Τετράδια Μουσειολογίας, (2010) τεύχος 7.

Α13.

Boutopoulou S. & M. Mouliou (2010), A Study on the Practice of Due Diligence, Expert Working Group on the Mobility of Collections, submitted to the Cultural Affairs Committee of the European Union, European Union (διαθέσιμο on-line στο http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/mobility_collections_report/reports/due_diligence_report.pdf ).

Α14.

The concept of diachronia in the Greek archaeological museum: reflections on current challenges, στο Bintliff, J. & Stöger, H. (επιμ.) (2009), Proceedings of the International Conference on Medieval and Post-Medieval Greece, The Corfu papers (1-3 May 1998), British Archaeological Reports S2023, Oxford

Α15.

Mouliou M. & P. Kalamara (2009), “Archaeological Storerooms in Greece: Recording Electronically their Current State as a Way to Provide Informed Choices for the Future Management of Archaeological Resources”, στο Digital Heritage in the New Knowledge Environment: Shared spaces and open paths to cultural content, Proceedings of the International Conference held in Athens 31/10-2/11/2008, σ.σ. 37-39, Directorate of the National Archive of Monuments

Α16.

From urban blocks to city blogs - Defining attributes for the city museum of today, 155-179, στο I. Jones, R. Macdonald & Darryl McIntyre (επιμ.) (2008), City Museums and City Development,  AltaMira Press.

Α17.

Museum representations of the classical past in post-war Greece; A critical analysis, 83-109, στο D. Damaskos & D. Plantzos (επιμ.) (2008), A Singular Antiquity: Archaeology and Hellenic identity in twentieth-century Greece. Mouseio Benaki, 3rd Supplement, Athens.

Α18.

«Αποτυπώνοντας (απ)όψεις για τα μουσεία πόλεων. Ενδείξεις και εκτιμήσεις», στο Εν Βόλω (2006), 22, 8-17

Α19.

«Μουσεία: πεδία για την κατανόηση του κόσμου» στο Τετράδια Μουσειολογίας (2005), 2, 9-17

Α20.

«Η διαμόρφωση μουσειακής θεωρίας ως καθοριστικός παράγοντας για την καλύτερη άσκηση μουσειακής πρακτικής», στο Σκαλτσά, Μ., (επιμ.) (2001): Η Μουσειολογία στον 21ο αιώνα: Θεωρία και Πράξη, Εντευκτήριο, Θεσσαλονίκη.

Α21.

«Από την ιστορία της αρχαιολογικής επιστήμης στην ανάγνωση μουσειακών εκθέσεων του παρελθόντος», στο Αρχαιολογία και Τέχνες (1999), 73, 53-59.

Α22.

Μούλιου, Μ. & Μπούνια, Α. «Μουσειακές εκ-θέσεις. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη μουσειακή θεωρία και πρακτική», στο Αρχαιολογία και Τέχνες (1999), 70, 53-58

Α23.

The protection of archaeological heritage in Greece, στο Phelan, M. (επιμ.) (1998), The Law of Cultural Property and Natural Heritage; Protection, Transfer and Access, Chapter 13, p.p. 13-57, Kalos Kapp Press, Evanston, Illinois.

Α24.

Greek private collecting of classical antiquities and the museum. Two collectors, two museums and their tales, στο Denford, G.T., (επιμ) (1997), Representing Archaeology in Museums, The Museum Archaeologist Vol.22, 13-28, Society of Museum Archaeologists.

Α25.

Ancient Greece, its Classical Heritage and the Modern Greeks; Aspects of Nationalism in Museum Exhibitions, στο Atkinson, J.A. & Banks, I. & O’Sullivan, J., (επιμ.) (1996), Nationalism and Archaeology, 174-199, Cruithne Press

Α26.

Conceptual values and museological messages of archaeological lands on site and in the museum, στο Johansen Kleppe, E. & Gjostein Resi, H., (επιμ.) (1996), ICMAH, Stavanger 1995, 55-63, XVIIth General Conference of the International Council of Museums, Bergen & Oslo.

Α27.

The Classical Past, the Modern Greeks and their National Self; Projecting Identity through museum exhibitions, στο Museological Review (1994), 1:1, 70-88.

 

Β’  Επιμέλειες

Β1.

Sandweiss, E., Mouliou, M., Jones, I. (επιμ.) (υπό δημοσίευση), The City and Its Museum, CAMOC-ICOM.

Β2.

Επιμέλεια συλλογής δεκαέξι (16) άρθρων στο πλαίσιο αφιερώματος στο online περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, με γενικό τίτλο «Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις», 2014-2015

Β3.

Jones, I., Sandweiss, E., Mouliou, M., Orloff, C. (επιμ.), 2012, Our Greatest Artefact: The City. Essays on cities and museums about them, CAMOC (online έκδοση διαθέσιμη στο http://www.works.com.tr/camoc/)

Β4.

Συνεπιμέλεια της έκθεσης-αναφοράς, Final Report and Recommendations to the Cultural Affairs Committee on improving the means of increasing the Mobility of Collections, OMC Expert Working Group on the Mobility of Collections, (2010) (επιμελητές: H. Bauer, F. Bergevoet, R. Binacchi, S. Boutopoulou, R. Capota, C. Chastagner, F. Croke, L. de Frutos Sastre, D. Folga-Januszewska, H. Galambos, J.P.Mercier Baudrier, M. Mouliou, S. Petterson, D. Pilides, G. Schauerte, P. Spanowski, N. van Woundernburg, W. Weber)  European Union (διαθέσιμο on-line στο http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/library/OMC_mobility_collections_reportRome_07_10.pdf )

Β5.

Σ. Μπουτοπούλου, Μ. Μούλιου, Σ. Καλλιώδη, Β. Σακελλιάδης, (2008), Η προστασία των πολιτιστικών αγαθών από την παράνομη διακίνηση και η διεκδίκησή τους, Πρακτικά Διημερίδας 24-25/9/2008, ΥΠΠΟ-ΔΜΕΕΠ.

Β6.

A. Μαζαράκης Αινιάν & Μ. Μούλιου, Αρχαιολογικές Αναζητήσεις: Ανασκαφές στην Ομηρική Γραία, (2008), Βόλος  [in English: A. Mazarakis Ainian – M. Mouliou, Archaeological Quests: Excavations at Homeric Graia, Volos 2008].

Β7.

Μ. Γαρέζου, & Μ. Μούλιου (2006), Αξιοποίηση και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πρακτικά Σεμιναρίου που διοργανώθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού στο Πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα-Δελφοί 17-19/3/2003), Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, Αθήνα

Β8-Β11.

Συνεπιμέλεια στην έκδοση των τευχών 2 (2005), 4 (2007), 6 (2009) και 8 (2012) του επιστημονικού περιοδικού Τετράδια Μουσειολογίας.

Β12.

Μ. Μούλιου & Α. Μπούνια, Εισαγωγή στη Μουσειολογία, αφιέρωμα στο Αρχαιολογία και Τέχνες (1999), τεύχος 70.

Β13.

Μ. Μούλιου & Α. Μπούνια, Ο Επαγγελματίας του Μουσείου, αφιέρωμα στο Αρχαιολογία και Τέχνες (1999), τεύχος 71.

Β14.

Μ. Μούλιου & Α. Μπούνια, Μουσείο και Επικοινωνία, αφιέρωμα στο Αρχαιολογία και Τέχνες (1999), τεύχος 72.

Β15.

Μ. Μούλιου & Α. Μπούνια, Μουσειολογία: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική, αφιέρωμα στο Αρχαιολογία και Τέχνες (1999), τεύχος 73.

 

Γ’  Βιβλιοκρισίες & Παρουσίαση Επιστημονικού Σεμιναρίου

Γ1.

Βιβλιοκρισία στο Το Ελληνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο Εκθέτης-το Έκθεμα-ο Επισκέπτης, Χουρμουζιάδη Αν., 2006, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη στο Ilissia, (2008), 2, 116-118

Γ2.

Βιβλιοκρισία στο The Manual of Museum Exhibitions, Barry Lord & Gail Dexter Lord (επιμ.), Walnut Creek, CA.: AltaMira Press, 2002, στο Τετράδια Μουσειολογίας (2004), Τεύχος 1, σ.σ. 61-62.

Γ3.

Βιβλιοκρισία στα βιβλία της Susan Pearce: Museums, Objects & Collections. A Cultural Analysis (1992) και On Collecting. An investigation into Collecting in the European Tradition (1995), στο Εθνογραφικά (2003), 12-13, 247-251

Γ4.

Μούλιου, Μ. & Τ. Χατζηνικολάου Τ., (2003), «Για την επιμόρφωση στα Μουσεία: Σκέψεις με αφορμή το Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα MUSEO-MED», στο Εθνογραφικά, τεύχος 12-13, 261-266.


Δ’  Συγγραφικό Έργο υπό Ανάθεση

Δ1.

Μ. Μούλιου, Σ. Αηδόνη & Ε. Γλύτση, (2010), Τέσσερις διαδρομές σ’ ένα Μουσείο. Η βόλτα σ’ ένα Μουσείο μοιάζει με ταξίδι μέσα στο χρόνο, Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Δ2.

«Χειρισμός υποθέσεων επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών», στο Σ. Μπουτοπούλου, Μ. Μούλιου, Σ. Καλλιώδη, Β. Σακελλιάδης, (2008), Η προστασία των πολιτιστικών αγαθών από την παράνομη διακίνηση και η διεκδίκησή τους, Πρακτικά Διημερίδας 24-25/9/2008, 179-183, ΥΠΠΟ-ΔΜΕΕΠ.

Δ3.

 «Θηλί-κλειδί. Χρήσεις και σημασίες ενός οικ-είου αντικειμένου», στη συλλογική έκδοση Οικείες Ιστορίες (2008), Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σ.σ. 118-123.

Δ4.

 «Η δόμηση του χώρου στην αρχαία ελληνική πόλη. Οι επιρροές της κοσμολογίας, της πολιτικής και της φιλοσοφίας», στη συλλογική έκδοση Οικείες Ιστορίες (2008), Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σ.σ. 22-27.

Δ5.

Αποτυπώνοντας (απ)όψεις για τα μουσεία πόλεων. Ενδείξεις και εκτιμήσεις (2006), Έκθεση Αναφορά ερευνητικού προγράμματος που ανατέθηκε στην Μ.Μούλιου από το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Δήμου Βόλου

Δ6.

«Περί Αρχαιολογικών Λόγων και Εικόνων. Η έκθεση ‘Τοιχογραφία: Ένα διαβατήριο για το παρελθόν. Η Μινωική Κρήτη με τη ματιά του Mark Cameron», στο Corpus (1999), 7, 8-11.

Δ7.

«Το παράδειγμα του ‘Παιδικού Μουσείου’ Roald Dahl στο Buckinghamshire της Αγγλίας», στο Corpus (1999), Μάιος, 5, 9-12.

Δ8.

«Το μη συντηρητικό Κέντρο Συντήρησης στο Liverpool», στο Corpus (1999), Απρίλιος, 4, 9-13.