Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Ντούρου

Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

 

Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΣΤΗΝ ΡΩΜΑΝΙΑ ΕΠΙ ΚΑΡΟΛΟΥ Α΄

(1266 - 1285)

 

 

 

 

 

 


ΑΘΗΝΑ 1987

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - ΧΟΡΝ
ΑΘΗΝΑ 2000
ISBN 960-7079-75-2

ΤΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (1204-1432)
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συμβολή στη διέυρυνση της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας του φραγκικού πριγκιπάτου της Αχαΐας από την ίδρυση του το 1205 ως την κατάλυση ίου τον 15ο αιώνα. Στόχος είναι η προσέγγιση της σκοτεινής αλλά και συναρπαστικής αυτής περιόδου μέσα από τη μελέτη της διάρθρωσης και της εξέλιξης των εσωτερικών δομών, ώστε να δοθεί κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα της οργάνωσης μίας λατινικής ηγεμονίας στο χώρο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας (Ρωμανίας), προσεγγίζοντας παράλληλα το πρόβλημα του λατινικού εποικισμού και της συμβίωσης με τους Βυζαντινούς.

Η Μαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει Μεσαιωνική Ιστορία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πολιτική και τις δραστηριότητες των Λατίνων (Ανδεγαυών, Βενετών, Καταλανών) στον ελληνικό χώρο και έχει δημοσιεύσει σχετικές μελέτες.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005
ISBN 960-288-153-4

ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΟΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ ΣΤΗ ΡΩΜΑΝΙΑ (13ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ)
Πολιτικές και θεσμικές πραγματικότητες

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συμβολή στην ιστορία των σταυροφορικών ηγεμονιών που δημιουργήθηκαν μετά την Δ' σταυροφορία στο χώρο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας (Ρωμανίας). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξέταση των δυτικών θεσμών (εκκλησιαστικών, διοικητικών, φεουδαρχικών) που εμφυτεύθηκαν στις κτήσεις, σύμφωνα με λατινικές κυρίως πηγές.

Η έντονη κινητικότητα των Δυτικών την περίοδο των σταυροφοριών στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου και οι συνέπειες της παρουσίας τους στη Ρωμανία, όπως και η πολιτική των λατινικών δυνάμεων, οι κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις και η συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί την κύρια θεματική της μελέτης. Το βιβλίο αυτό είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν ερευνητικά και βιβλιογραφικά τη σημαντική αυτή περίοδο της ελληνικής ιστορίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG
ISBN 978-960-01-1443-0

ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΡΩΜΑΝΙΑ (13ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ)
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

Η μελέτη της πρώιμης λατινοκρατίας (μετά την Δ' σταυροφορία) στη Ρωμανία αποτελεί επίπονη προσπάθεια κυρίως λόγω των ελλιπών διαθέσιμων στοιχείων (ανεπαρκείς αρχειακές πηγές) στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται σοβαρή προσπάθεια να αξιοποιηθεί ανέκδοτο αρχειακό υλικό από αρχεία της δυτικής Ευρώπης προκειμένου να διαφωτιστούν πτυχές της παρουσίας των δυτικών στον ελληνικό χώρο. Η παρουσίαση των κάτωθι άρθρων αφορά την παρουσία, την πολιτική και τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις των δυτικών δυνάμεων που εγκαταστάθηκαν στο χώρο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας (Ρωμανίας) μετά την Δ' σταυροφορία το 1204, όπως παρουσιάζονται σε λατινικές πηγές της εποχής (κυρίως έγγραφα του ανδεγαυικού, βενετικού και αραγωνικού αρχείου). Στόχος της συγκεκριμένης επιλογής είναι να εξοικειώσει το αναγνωστικό κοινό με τους δυτικούς θεσμούς και τις δομές που εμφυτεύθηκαν στο χώρο της Ρωμανίας, όπως και με τις αρχειακές πηγές της σημαντικής αυτής για την ελληνική ιστορία περιόδου, συμβάλλοντας ελπίζω σε μια περαιτέρω εμβάθυνση της μελέτης του μεσογειακού πολιτισμού.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΡΑΛΙ
ΑΘΗΝΑ 2013
ISBN 978-960-9542-17-3

ΦΡΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΣΤΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

 

To παρόν βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται δέκα-έξι μελέτες που αφορούν τους Φράγκους και τους Βενετούς στον ελληνικό χώρο από την τέταρτη σταυροφορία το 1204 μέχρι τον 17ο αιώνα, συμβάλλοντας σε μια σφαι­ρικότερη άποψη για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην ανατολική Μεσόγειο αυτή την εποχή. Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύονται δεκατέσσερις εκθέσεις (relazioni) βενετών αξιωματούχων στην Κρήτη τον 16ο αιώνα. Οι εκθέσεις των βενετών αξιωματούχων στον Χάνδακα, έδρα της τοπικής διοίκησης (reggimento) στην Κρήτη, αποτελούν μια αντικειμενική σύγχρονη μαρτυρία των προβλημάτων (άμυνα, κοινωνική κατάσταση) που επικρατούσαν στο νησί, τελευταία βενετική κτήση στην ανατολι­κή Μεσόγειο στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση των σχέσεων με τη βενετική διοίκηση και για την ουσιαστικότερη συμβολή των υπηκόων στην υπεράσπιση του νησιού. H Γαληνοτάτη χρησιμοποιούσε έμπιστους λει­τουργούς προκειμένου να έχει σωστή ενημέρωση και προσπαθούσε να βελτιώσει την απαισιόδοξη εικόνα που της μεταφερόταν σε μια περίοδο όταν ο τουρκικός κίνδυνος ήταν εμφανής και το βενετικό εμπόριο διερχόταν κρίση με την επικράτηση των αγγλικών και των ολλανδικών πλοίων στη Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι χρήσιμη για όσους ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με τις αρχειακές πηγές της περιόδου και να εμβαθύνουν περαιτέρω σε θέματα σχετικά με την παρουσία και την κινητικότητα των Δυτικών τη σημαντική αυτή περίοδο της ελληνικής ιστορίας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ 2016
ISBN 978-960-485-156-0

ΑΝΔΕΓΑΥΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΓΩΝΙΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΔΥΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (13ος-15ος ΑΙΩΝΕΣ)

 

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται την πολιτική, τις δραστηριότητες και την αντιπαλότητα δύο σημαντικών δυτικών δυνάμεων, των Ανδεγαυών και των Αραγωνίων, την περίοδο των σταυροφοριών στην ανατολική Μεσόγειο, χώρο αντιπαραθέσεων των Λατίνων, αλλά και των Βυζαντινών και των Τούρκων από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα. Η μελέτη στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα και αποτελεί συμβολή στην προσέγγιση της ιστορικής αυτής περιόδου, ώστε να δοθεί εικόνα της λατινικής παρουσίας στην περιοχή. Το βιβλίο αποσκοπεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα, συμβάλλοντας σε μια νέα ανάγνωση για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν περαιτέρω στη συναρπαστική αυτή περίοδο της ελληνικής ιστορίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ 2019
ISBN 978-960-485-325-0