Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Παπαδία

Αναστασία Παπαδία-Λάλα – Συγγραφικό έργο

Βιβλία

 

Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Αγροτικές ταραχές και εξεγέρσεις στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (1509-1528). Η «επανάσταση» του Γεωργίου Γαδανολέου-Λυσσογιώργη, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1983, σσ. 259.

 

Anastasia Papadia-Lala, Peasants Disturbances and Revolts in Venetian-ruled Crete, The “Revolution” of Georgios Gadanoleos-Lissogiorgis, Athens 1983, pp. 259 (in Greek, with a summary in French).

 

Αναστασία Παπαδία-Λάλα, To “Monte di Pietà” του Χάνδακα (1613 - μέσα 17ου αιώνα). Συμβολή στην κοινωνική και οικονομική ιστορία της βενετοκρατούμενης Κρήτης, Παρουσία, Αθήνα 1987, σσ. 220.

 

Anastasia Papadia-Lala, The “Monte di Pietà” of Candia (1613-1650); A Contribution to the Social and Economic History of Venetian-Ruled Crete], Paroussia, Athens, 1987, pp. 220 (in Greek, with a summary in French).

 

Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Ευαγή  και  νοσοκομειακὰ ιδρύματα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, Ελληνολατινική Ανατολή – Oriens Graecolatinus, 4, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Βενετία 1996, σελ. 320.

 

Anastasia Papadia-Lala, Hospitals in Venetian Crete, Venice, Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies of Venice and the Vikelea Municipal Library of Iraklio-Crete, 1996, pp. 320 (in Greek, with a summary in Italian).

Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.). Μια συνθετική προσέγγιση, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Βενετία 2008² (α΄ έκδ. 2004), σελίδες 656 (πίνακες 3).

 

The civic communities in the Venetian-ruled Greek Lands (13th-18th centuries). A synthetic approach, Venice, Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies of Venice, 2008², pp. 656 (in Greek, with a summary in English).

Κατερίνα Γαρδίκα-Αλεξανδροπούλου, Μαρία Ευθυμίου, ¨Ολγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα (επιμ.), Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα από τους μαθητές του, Αθήνα, Λύχνος 1992

 

Ο τόμος περιλαμβάνει 18 μελέτες γραμμένες από τους μαθητές του καθηγητή της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας Βασ. Σφυρόερα. Αναφέρονται σε θέματα πνευματικής, οικονομικής, κοινωνικής ιστορίας της νεοελληνικής περιόδου.

 

The volume contains 18 articles written by students of the Athenian University Professor for Early Modern Greek History Prof. Vassileios Sfyroeras. They refer to intellectual, economic, social aspects of the Modern Greek History