Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτικό προσωπικό » Ονομαστικός κατάλογος, βιογραφικά, συγγραφικό έργο » Σημαντώνη

Σημαντώνη-Μπουρνιά Ευαγγελία - Συγγραφικό έργο

Βιβλία

Ανασκαφές Νάξου. Οι ανάγλυφοι πίθοι, Αθήνα 1990 (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 113), σσ. 165, πίν. 29, σχέδ. 11.
La ramique à reliefs au Musée de Chios, Αθήνα 1992 (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 125), σσ. 117, πίν. 29.
Αρχαιολογία των πρώιμων ελληνικών χρόνων. Οι αιώνες της διαμόρφωσης (1050-600 π.Χ), Αθήνα 1997, σσ. 275.
La céramique grecque à reliefs. Ateliers insulaires du VIIIe siècle au VIe siècle av. J.-C., στη σειρά Hautes études du monde gréco-romain, αρ. 3, εκδόσεις Droz, Genève 2004, σσ. 175, εικ. 174.
Καρθαία. Ελαχύνωτον στέρνον χθονός..., Αθήναι 2009 (σε συνεργασία με Λ. Μενδώνη και Τ. Πανάγου), σσ. 209, εικ. 176.
R. Etienne, Ν. Κούρου, Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Η αρχαία Τήνος, Αθήνα 2013 (Έκδοση Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού).