Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτορικές Σπουδές » Διδακτορικές διατριβές » Διατριβές σε εξέλιξη

Διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη

Θεματική ενότητα Ονοματεπώνυμο Έτος ένταξης Θέμα Επιβλέποντες
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Αναστασοπούλου Φωτεινή   27/5/2021 Πριν την αστρολογία/αστρονοµία: Αστρικά σηµεία στην αιγαιακή εικονογραφία µε
αναφορές στην Εγγύς Ανατολή 
Μαντζουράνη Ε., Βαβουρανάκης Γ. , Κοπανιάς Κ. 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βανικιώτη Αλεξάνδρα 17/12/2020 Τα ιερά της Συροπαλαιστίνης από το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού έως και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου Κοπανιάς Κ., Πλάτων Ε., Βαβουρανάκης Γ.
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γιαννακοπούλου Μαγδαληνή 17/12/2020 Η παραγωγή αργύρου-μολύβδου και χαλκού στη Σίφνο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού: οι περιπτώσεις των θέσεων Ακρωτηράκι, Κασέλα, Σκαλί και Κιτριανή Παπαδάτος Ι., Χασιακού-Αργυράκη Α.,
Φιλιππάκη Ελένη (Δρ.)
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Καρούτα Όλγα 17/12/2020 Η Αρχαιολογική Υπηρεσία και οι ελληνικές αρχαιότητες κατά τα έτη 1940-1944 Βαβουρανάκης Γ., Πλάτων Ε., Καραμανωλάκης Ε.
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπαϊρακτάρης Ιωάννης 17/12/2020 Navigation Techniques in the Bronze Age Mediterranean Κοπανιάς Κ., Βαβουρανάκης Γ., Παπαθεοδώρου Γεώργιος
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπαλογιάννη Αγλαΐα 17/12/2020 Τα τεχνοτροπικά εργαστήρια διακοσμημένης κεραμικής στην κοινωνικοπολιτική τους διάσταση: το παράδειγμα της νεοανακτορικής εγκατάστασης της Ζάκρου Πλάτων Ε., Παπαδάτος Ι., Βαβουρανάκης Γ.
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παππά Βασιλική 17/12/2020 Η εικονογραφική διάκριση θνητών και θεϊκών μορφών στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού Πλάτων Ε.,      Κοπανιάς Κ,              Blakolmer Fritz
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σοφρά Σεμίραμις 17/12/2020 Ο μινωικός αμφορέας. Τυπολογική εξέλιξη, κατασκευή, χρήσεις, κοινωνικό-οικονομική
σημασία. Το δείγμα από την εγκατάσταση της Ζάκρου 
Πλάτων Ε., Βαβουρανάκης Γ., Χασιακού-Αργυράκη Α.
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γκίκα Ελένη  19/12/2019 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και Αρχαιολογία Τοπίου: γεωχωρική και κοινωνική-πολιτισμική προσέγγιση του οικιστικού τοπίου κατά την ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Κορίνθία  Γ.Βαβουρανάκης, Ιφ. Τουρναβίτου, Μ. Κατσιάνης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Καπράνος Επαμεινώνδας  19/12/2019 Άνθρωπος και τοπίο στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου την Προϊστορική περίοδο έως και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Θέσεις κατοίκησης ταφής και λατρείας: η σημασία του γεωγραφικού ανάγλυφου και η σπουδαιότητα της φυσικής τοπογραφίας ως βασικού κριτηρ ίου Ελ. Πλάτων, Γ. Παπαδάτος, Γ.Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Καρρά-Τανισκίδου Νεφέλη  19/12/2019 Η οικονομική σημασία και η χρήση του χαλκού -και άλλων εισηγμένων πρώτων υλών- στην Κρήτη της ανακτορικής περιόδου: οι ενδείξεις από τη νεοανακτορική εγκατάσταση της Ζάκρου Ελ. Πλάτων, Γ. Παπαδάτος, Γ.Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Λαδάς Ανδρέας  19/12/2019 Η εξέλιξη της ναυπηγικής και της ναυσιπλοΐας από τον13ο έως τις αρχές του 7ου αι. π. Χ. μέσα από τα κείμενα της Ανατολικής Μεσογείου  Κ. Κοπανιάς, Γ.Παπαθεοδώρου, Γ.Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ryan Lucas  19/12/2019 Perspectives on Ethnicity and Identity in the Late Bronze Age and Early Iron Age  Κ. Κοπανιάς, Γ.Βαβουρανάκης, Δ. Πλάντζος
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπαλωμένου Ελένη  19/12/2019 Τα ψυχαγωγικά μέσα κατά την εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο: επιτέλεση, θέαμα, αναψυχή  Γ.Βαβουρανάκης Ελ. Πλάτων, Γ. Παπαδάτος, 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπούζα Ιουλία  19/12/2019 Η συγκρότηση της προϊστορικής αρχαιολογίας στην Ελλάδα: η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1837-1939)  Γ.Βαβουρανάκης, Δ. Πλάντζος, Β. Καραμανωλάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπουκάρας Κωνσταντίνος  19/12/2019 Η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ΙΙΙ στην Εύβοια και η μετάβαση στη Μέση Εποχή του Χαλκού. Η περίπτωση του οικισμού της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στη θέση  Μαγούλα Αλιβερίου  Γ. Παπαδάτος, Αφρ. Χασιακού, Αιμ. Μπάνου
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παπαδοπούλου Ελένη  19/12/2019 Εμβλήματα εξουσίας και αξιωμάτων κατά την περίοδο των ανακτόρων στη μινωική Κρήτη  Ελ. Πλάτων, Ελ. Μαντζουράνη, Κ. Κοπανιάς
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Paschaki Antigone  19/12/2019 The profile of warrior: A Comparative study of Minoan Crete, Mycenaean Greece and the Eastern Mediterranean  Ελ. Μαντζουράνη, Γ. Βαβουρανάκης, Κ. Κοπανιάς
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Πεππέ Παρασκευή  19/12/2019 Η Παμφυλία από την ΥΕΧ έως και την ΠΕΣ: μια μακροϊστορική προσέγγιση  Κ. Κοπανιάς, Σ.Ανεζίρη, Ευρ. Κεφαλίδου 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Huimeng Shi  19/12/2019 The Iconographic Evidence of Musical Instruments in the Eastern Mediterranean from the Prehistoric to the End of the Archaic Period: A comparative Study  Κ. Κοπανιάς, Ελ. Μαντζουράνη,  Ευρ. Κεφαλίδου 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Χριστοδούλου Κυριακή 19/12/2019 Η χονδροειδής κεραμική του ιερού του Καλαποδίου κατά την μετάβαση από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού προς την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου : αρχαιολογική και αρχαιομετρική προσέγγιση   Ι. Παπαδάτος, A. Hein, K. Sporn 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Στροππιάνα Άντζελα-Ναταλία  19/12/2019 Συμβολή της Αρχαιογενετικής στη μελέτη της 'Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη: αναλύσεις αρχαίου DNA σε ανθρώπινο σκελετικό υλικό της ΥΜΙΒ-ΙΙΙΑ2 περιόδου  Ελ. Πλάτων, Γ. Βαβουρανάκης, Κ. Κοπανιάς
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βέμου Ερατώ 24/1/2019 Το ξίφος στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την ΜΕΧ και ΥΕΧ: τυπολογία και σύμβολισμός Κ. Κοπανιάς, Γ. Βαβουρανάκης, Ε. Φιλιππάκη (ΕΚΕΦΕ, Δημόκριτος)
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γιαγκουδάκη Κωνσταντίνα 24/1/2019 Η Καρυστία κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού: Υλικός πολιτισμός και ταυτότητα μιας νησιωτικής κοινωνίας ανάμεσα σε δυο κόσμους Ι. Παπαδάτος, Αφρ. Χασιακού, Αιμ. Μπάνου
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Καλαρά Αντιγόνη 24/1/2019 Τα μινωικά ιερά κορυφής από την Παλαιοανακτορική στη Νεοανακτορική περίοδο με βάση την κεραμική από τον Σταυρωμένο και την Παντοτινού Κορυφή Ανατολής Ιεράπετρας Ι. Παπαδάτος, Ελ. Πλάτων, Γ. Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κλάγκου Φωτεινή 24/1/2019 Η θέση των γυναικών αρχαιολόγων στις προїστορικές ανασκαφές του Αιγαίου Γ. Βαβουρανάκης, Ελ. Πλάτων, Αφρ. Χασιακού
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παπαγεωργίου Δημήτριος 24/1/2019 Η διαμόρφωση εθνοτικών ταυτοτήτων στην μετάβαση από την ΥΕΧ στην ΠΕΣ (12ος-10ος αι. π. Χ.): Μια συνθετική μελέτη για την περιοχή της ΒΔ Συρίας Κ. Κοπανιάς, Ε. Μαντζουράνη, Γ. Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Πέρες Καρολίνα-Χριστίνα 24/1/2019 Ύδωρ και λατρεία στην Κρήτη: ο ρόλος και η χρήση του νερού στη λατρεία από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου Ελ. Πλάτων, Γ. Βαβουρανάκης, Ευ. Κεφαλίδου
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σιδηροπούλου Αικατερίνη 24/1/2019 Ο σίδηρος και η σημασία του στην Ανατολική Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή, από την εμφάνισή του έως την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου Κ. Κοπανιάς, Γ. Βαβουρανάκης, Ε. Φιλιππάκη (ΕΚΕΦΕ Δημόκτριτος) 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Τριανταφυλλόπουλος Ματθαίος-Χρήστος 24/1/2019 Χαρτογραφώντας τα μοντέλα ανθρώπινης εγκατάστασης και τις τεχνολογικές εξελίξεις στη Μεσολιθική Ελλάδα με χρήση νέων τεχνολογιών Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη,  Γ. Βαβουρανάκης, Α. Σαρρής (ΙΤΕ)
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Χαρίτος Γεώργιος 24/1/2019 Τυπολογία αποθηκευτικών χώρων και αγγείων κατά την ΥΜΙΒ στην Κρήτη. Οι αποθηκευτικές  δραστηριότητες των Μινωιτών μέσα από το παράδειγμα της Κάτω Ζάκρου Ελ. Πλάτων, Γ. Παπαδάτος, Γ. Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γιαννίρη Δήμητρα-Κλαίρη 21/12/2017 Η χρήση της αρχαιολογίας ως εργαλείου ανάδειξης και αναβάθμισης περιφερειακών περιοχών: η περίπτωση της ορεινής Κρήτης Μ. Μούλιου,  Ι. Παπαδάτος , Δ. Πλάντζος 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Νικολοπούλου Αθηνά 21/12/2017 Πηγές κασσιτέρου και το εμπόριό του στην Εγγύς Ανατολή και την Κεντρική Ασία από την Εποχή του Χαλκού μέχρι και τα μέσα της 1ης χιλιετίας π.Χ. Κ. Κοπανιάς, καθηγ. Ε. Μαντζουράνη, Δρ. Ε. Φιλιππάκη (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Πάλλη Ουρανία 21/12/2017 Ο χαλαζίας στις προϊστορικές κοινωνίες του Ελλαδικού χώρου από την παλαιολιθική έως και την Μυκηναϊκή Εποχή: χρήσεις και ερμηνείες Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, Ι. Παπαδάτος,  Παναγιώτης Πομώνης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σολωμού Ελισσάβετ 21/12/2017 Αρχαιότητες και σωστικές ανασκαφές. Εξέταση του πλαισίου προστασίας και της εφαρμογής του στην πράξη Γ. Βαβουρανάκης, Γ. Πάλλης,  Ι. Κτιστάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  Σοφιανός Γεώργιος 21/12/2017 Οίκος, νοικοκυριό και κοινότητα στην Προανακτορική και Παλαιοανακτορική Κρήτη Γ. Βαβουρανάκης  Ε. Μαντζουράνη,  Δ. Καταπότη.
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  Στεργίου Γεώργιος 21/12/2017 Οι κοινωνίες της Εποχής του Χαλκού στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα υπό το πρίσμα των λίθινων λαξευμένων εργαλειοτεχνίων: ζητήματα διακίνησης των πρώτων υλών και παραγωγής των εργαλείων σε οικιστικά περιβάλλοντα Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη,  Ι. Παπαδάτος,  Π. Πομώνης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Δρόσου Ανδριάνα 29/6/2017 Το θέμα της θαλάσσιας πανίδας στην κρητομηκυναϊκή εικονογραφία: τύποι, προσδιορισμός ειδών, εννοιολογική θέση Ε. Πλάτων , Ε. Μαντζουράνη,  Γ. Βαβουρανάκης 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπαρλαγιάννη Παναγιώτα 29/6/2017 Η Οικιακή και Δημόσια οικονομία κατά την περίοδο Ubaid: το παράδειγμα του Tepe Gawra Κ. Κοπανιάς,  Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, καθ. Ν. Ευστρατίου (ΑΠΘ) 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παπαγεωργίου Αθανάσιος 29/6/2017 Τα άνθη στην Αιγαιακή Εικονογραφία της Εποχής του Χαλκού Ε. Μαντζουράνη,  Ε. Πλάτων,  Γ. Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παπαδοπούλου Δέσποινα 29/6/2017 Η παρουσία και η σημασία του οφείτη στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού: ποιότητες, τρόποι εκμετάλλευσης, παραγόμενα προϊόντα Ε. Πλάτων , Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη,  επίκ. καθ. Π. Πομώνης (Τμήμα Γεωλογίας)
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ψύχας Αδριανός 29/6/2017 Η ΥΜ ΙΙΙ κατοίκηση στη βορειοανατολική Κρήτη κατά την Μετανακτορική Περίοδο: οι ενδείξεις από τους λόφους Ι και ΙΙ του Πετρά Σητείας Ε. Πλάτων ,  Ε. Μαντζουράνη,  Ι. Παπαδάτος
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γεροχρήστου Αθηνά 15/12/2016 Η ανατολική Μεσόγειος κατά την 6η χιλιετία π.Χ. Αναζητώντας την πολιτισμική ταυτότητα. Κ. Κοπανιάς, Ε. Μαντζουράνη, Π. Κουσούλης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κυριαζή Όλγα 15/12/2016 Η μετάβαση από τη Μέση στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού στη Βοιωτία: Ταφικές πρακτικές και κοινωνικά συμφραζόμενα. Γ. Βαβουρανάκης, Ε. Μαντζουράνη, J. Bennet
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μέξη Μαρία 15/12/2016 Η τριπτή και λειασμένη λιθοτεχνία στην Αττική κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού: η περίπτωση του οικισμού του Κορωπίου. Ζητήματα μεθοδολογίας, προέλευσης πρώτων υλών, παραγωγής και διακίνησης. Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, Ι. Παπαδάτος, Π. Πομώνης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παπαδάκη Αθηνά 15/12/2016 Η ελεφαντουργία στη μυκηναϊκή Βοιωτία. Ε. Μαντζουράνη, Γ. Βαβουρανάκης, Κ. Κοπανιάς
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Πατεράκη Αντωνία 15/12/2016 Μινωικές επαύλεις Σητείας: Ζητήματα ταυτότητας και κοινωνικής οργάνωσης της Νεοανακτορικής κοινωνίας μέσω της μελέτης των κινητών ευρημάτων. Ε. Πλάτων, Ε. Μαντζουράνη, Γ. Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σταματάκη Παρασκευή 15/12/2016 Η μελέτη των κεραμικών τεχνολογικών παραδόσεων στο ΥΜ Ι κτηριακό συγκρότημα του Βαθυπέτρου Αρχανών ως μέσο διερεύνησης της κοινωνίας και της οικονομίας της Νεοανακτορικής βορειο-κεντρικής Κρήτης. Ε. Πλάτων, Γ. Βαβουρανάκης, Ι. Παπαδάτος
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Φουντουλάκη Δέσποινα 15/12/2016 Τεχνολογική διερεύνηση της πρώιμης παραγωγής του χαλκού με βάση τα μεταλλουργικά κατάλοιπα από τη θέση Προμαχώνας-Topolnica: αρχαιολογική, αρχαιομετρική και πειραματική προσέγγιση. Ι. Παπαδάτος, Γ, Κουρτέση-Φιλιππάκη, Ι. Μπασιάκος
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Χριστοδουλίδου Ευαγγελία 15/12/2016 Από το Σχολείο, στο Μουσείο και την Ανασκαφή: Η παιδαγωγική της Αρχαιολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου. Μ. Μούλιου, Ε.Μαντζαουράνη, Γ. Βαβουρανάκης 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κονδύλη Θεοδώρα 23/6/2016 Η σημασία της τελετουργικής πρακτικής στη γένεση και τη λειτουργία των μυκηναϊκών κρατών στην ηπειρωτική Ελλάδα: το κτηριακό συγκρότημα Α στον Άγιο Βασίλειο Λακωνίας. Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, J. Bennet (University of Sheffield), Ε. Πλάτων
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπονώρη Εργίνα 23/6/2016 Το σύστημα ανακτορικής οργάνωσης στην Εγγύς Ανατολή και το Αιγαίο κατά την ύστερη Πρώιμη και τη Μέση Εποχή του Χαλκού. Κ. Κοπανιάς,Ε. Πλάτων, Ι. Παπαδάτος
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Φωτιά Μαρία 23/6/2016 Το επάγγελμα του αρχαιολόγου και η εξέλιξή του. Κοινωνικές προεκτάσεις. Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ι. Παπαδάτος, Π.  Γεωργοπούλου 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ψαρογιάννη Κωνσταντίνα 23/6/2016 Η μέση εποχή του Χαλκού στη Φθιώτιδα με βάση τα δεδομένα από τον Προσκυνά της Ανατολικής Λοκρίδας. Ι. Παπαδάτος, Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα,  Α. Χασιακού
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Αλεξάκη Μαρία 17/12/2015 Η εκθεσιακή πρακτική στα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία. Η εξέλιξη της έκθεσης των αρχαιολογικών συλλογών στην Ελλάδα από τον διδακτισμό στην αναζήτηση του ψυχαγωγικού εκπαιδευτικού βιώματος. Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Α. Μπούνια, Μ. Μούλιου
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Δάγλα Ευαγγελία 2/7/2015 Η διαχείρηση των προϊστορικών μνημείων και συνόλων την περίοδο 1945-1967. Θεωρητικές αναζητήσεις και πρακτικές. Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Φ. Μαλούχου, Ε. Καραμανωλάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ναουμίδου Νίκη 17/12/2015 Μελέτη, ερμηνεία και παρουσίαση των λειτουργιών των Μινωικών οικιστικών εγκαταστάσεων με τη δημιουργία κόσμων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας: η περίπτωση της ανακτορικής εγκατάστασης της Ζάκρου. E. Πλάτων, Γ. Βαβουρανάκης, Χρ. Κανελλόπουλος
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βαϊοπούλου Μαρία 18/12/2014 Η Δυτική Θεσσαλία κατά την διάρκεια της Υστερης Εποχής του Χαλκού. Συνέχειες και ασυνέχειες (αρχαιολογική και γεωλογική παρουσίαση της Δυτικής Θεσσαλίας). Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Α. Χασιακού, Α. Γραμμένου-Παπαδημητρίου
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γαλλή Ειρήνη 6/2/2014 Το ταφικό σπήλαιο στον Πύργο Ηρακλείου: συμβολή στη μελέτη των ταφικών πρακτικών και της κοινωνίας της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη  Ι. Παπαδάτος, Ε. Πλάτων, Γ. Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γεωργακόπουλος Γεώργιος-Παναγιώτης  10/7/2014 Χώροι και εξοπλισμός για την προετοιμασία και κατανάλωση στερεής τροφής στο πλαίσιο των νεοανακτορικών οικισμών της Κρήτης: το παράδειγμα του οικισμού της Ζάκρου. Ε. Πλάτων, Ε. Μαντζουράνη, Γ. Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Δημοπούλου Σωτηρία 18/12/2014 Η ανασκαφική έρευνα υπό το πρίσμα της οικονομικής ύφεσης. Η περίπτωση των σωστικών ανασκαφών στο πλαίσιο μεγάλων αναπτυξιακών έργων στην Ελλάδα. Γ. Βαβουρανάκης, Δ. Βουδούρη, Ι. Παπαδάτος
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κατσιπάνου Βαρβάρα 10/7/2014 Σπήλαιο Αλεπότρυπα Διρού Λακωνίας. Η κεραμική της Ερευνητικής Τομής Β1 και η συμβολή της στην έρευνα του σπηλαίου. Ι. Καραλή, Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, Ι. Παπαδάτος
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Λύχνα Σοφία 18/12/2014 Λιθοτεχνίες αποκρουσμένου λίθου και δίκτυα διακίνησης στη δυτική Μακεδονία κατά τη Νεότερη Νεολιθική: το παράδειγμα του Κλείτου Ι Κοζάνης Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, Ν. Ευστρατίου, Α. Μουνδρέα-Αγραφιώτη
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μαθιού Παναγιώτης 10/7/2014 Η οικιστική αρχιτεκτονική στην Κύπρο κατά τη Χαλκολιθική, Πρώιμη και Μέση εποχή του Χαλκού: τεχνικές δόμησης, οργάνωση οικισμών και κοινωνικές προεκτάσεις. Ε. Μαντζουράνη, Κλ. Παλυβού, Γ. Βαβουρανάκης
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μανίκη Αθηνά 18/12/2014 Η κεραμική της πρώιμης εποχής του Χαλκού από τη Σίφνο. Ι. Παπαδάτος, Ι. Τζαχίλη, Α. Χασιακού
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Τσάκωνα Ροδούλα 10/7/2014 Προστασία και διαχείριση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση προϊστορικών μνημειακών συνόλων. Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ε. Μαντζουράνη, Φ. Μαλούχου-Tuffano
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Αλεξόπουλος Γεώργιος 1/12/2012 Διπλά κέρατα στο Ακρωτήρι Θήρας. Η αρχαιολογία ενός συμβόλου. Ε. Πλάτων, Γ. Βαβουρανάκης, Κ. Κοπανιάς (αντικατέστησε τον κ. Χρ. Μπουλώτη)
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σταμούδη Αικατερίνη 22/12/2011 ΥΕΙΙΙΓ-ΠΓ Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Οι μαρτυρίες της χονδροειδούς οικιακής κεραμικής: Το παράδειγμα του Κύνου/Λιβανάτες. Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Π. Μποζάνα-Κούρου, Α. Χασιακού
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γιαννιού Δήμητρα 18/12/2009 Τελετουργικές πρακτικές στην μυκηναϊκή Ελλάδα. Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Α. Παπαδημητρίου-Γραμμένου, Α. Χασιακού
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μαστρογιαννοπούλου Βάγια 13/12/2007 Συμβολή στην ερμηνεία της γραπτής νεολιθικής κεραμικής, με βάση το σπήλαιο Σαρακηνού Κωπαϊδας στην Κεντρική Ελλάδα. Ι. Καραλή, Α. Σαμψών, Ε. Μαντζουράνη
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κοκκέβη Δήμητρα 2008 Η διακίνηση των αρωματικών ελαίων κατά την Ύστερη εποχή του Χαλκού στη Μεσόγειο. Γ. Κορρές, Π. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Α. Γραμμένου-Παπαδημητρίου
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Cevoli Tsao Tsu 1999 Ο αμυντικός εξοπλισμός των Μυκηναίων. Γ. Κορρές, Ε. Μαντζουράνη, Γ. Βαβουρανάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Θεοδώρου Ελευθερία 27/5/2021 Η ζωή και το έργο της Σέμνης και του Χρήστου Καρούζου: επιστημονικό έργο, ιδεολογικές κατευθύνσεις, ιστοριογραφικές αναφορές Πλάντζος Δ., Μποσνάκης Δημήτριος, Γαζή Φωτεινή
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Καλμπουρτζή Ελένη 27/5/2021 Η ελληνική ιδιωτική λατρεία από την Γεωμετρική μέχρι και την Ελληνιστική εποχή Πλάντζος Δ., Κεφαλίδου Ευ., Ανδριανού Δήμητρα 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κούτης Παναγιώτης 17/12/2020 Τα ξύλινα αντικείμενα από την ανασκαφή του Μετρό στον Πειραιά: Η σημασία της ξύλινης οικοσκευής και εξοπλισμού στη λειτουργία των οικιών Ανδριανού Δήμητρα, Κεφαλίδου Ευ.,       Farnoux Alexandre
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κωλέττη Δάφνη 17/12/2020 Γραμμάτων συνθέσεις. Επιγραφές σε κεραμική από τις ανασκαφές του Πειραιά
(1935-2018)
Κεφαλίδου Ευ., Ανεζίρη Σ., Τζιφόπουλος Ιωάννης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κωνσταντινίδη Αικατερίνη  17/12/2020  'Ομηρική Αρχαιολογία’; Οι έννοιες της υλικότητας και της προσωποθεσίας στο ομηρικό συγκείμενο Πλάντζος Δ., Κοτσώνας Αντώνης, Whitley James
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Πυτιχούτη Χριστίνα 17/12/2020 "Ο 'Ζωγράφος των Καλαμιών' και ο κόσμος του Κεφαλίδου Ευ., Σαμπετάι Βικτωρία, Τσιαφάκη Δέσποινα
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Δάβος Δημήτριος  19/12/2019 Ο αρχαιολογικός χώρος ως οικονομικό μέγεθος. Η συνεισφορά στην τουριστική ανάπτυξη και το destination branding. Μελέτη περίπτωσης για το νομό Μεσσηνίας με επίκεντρο τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης  Μ. Μούλιου, Δ. Πλάντζος, Ρ. Μητούλα
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ζευγώλη Αφροδίτη  19/12/2019 Το αρχείο ως μουσειακό έκθεμα. Πολιτικές και πρακτικές πολιτιστικών οργανισμών στην Ελλάδα  Μ. Μούλιου, Δ. Παυλόπουλος, Β. Καραμανωλάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μαράκος Παντελής  19/12/2019 Η ψηφιακή αφήγηση ιστοριών (digital storytelling) στα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας: Νέοι μέθοδοι προσέγγισης των millenials  Μ. Μούλιου, Δ. Πλάντζος, Μ Οικονόμου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παλαιολόγος Δημήτριος  19/12/2019 Οι αρχαίοι δήμοι Οίον Δεκελικόν, Πλώθεια, Ανακαία, Εκάλη και Ικάριον, στη Βόρεια Αττική: Τοπογραφική προσέγγιση  Χρ. Κανελλόπουλος, Στ. Κατάκης, Ευρ. Κεφαλίδου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παπασπύρου Σοφία  19/12/2019 Θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα: προσλήψεις και εμπειρίες περιηγητών ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου  Μ. Μούλιου, Δ. Πλάντζος, Στ. Κατάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κάλλιος Παναγιώτης  19/12/2019 Οι πολιτικές χρήσεις της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τον 7ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ.  Δ. Πλάντζος, Ευρ. Κεφαλίδου, Χρ. Κανελλόπουλος
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βούργαλη Αγλαΐα 24/1/2019 Η ελίτ της Αθήνας κατά την ρωμαΐκή περίοδο: Αυτοπροβολή δημόσιες τιμές και ιδιωτικός βίος Δ. Πλάντζος, Σ. Κατάκης, Ν. Γιαννακόπουλος 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ζωγράφου Ηλέκτρα 24/1/2019 Πήλινα ειδώλια και μήτρες από την Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης Ε. Κεφαλίδου, Ιφ. Λεβέντη (Παν/μίου Θεσσαλίας), Σ. Κατάκης 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Καπουράνης Αινείας 24/1/2019 Τα αναθηματικά ανάγλυφα της Πελοποννήσου: Εικονογραφία, ερμηνεία και σημασία στην διαχρονική μελέτη της λατρείας, από την αρχαїκή έως και την ρωμαїκή περίοδο Σ. Κατάκης, Ιφ. Λεβέντη (Παν/μίου Θεσσαλίας), Βασ. Μαχαίρα (Ακαδημία Αθηνών)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κλεισούρα Παναγούλα 24/1/2019 Τα κυμάτια των ελληνικών ρυθμών Χ. Κανελλόπουλος, Στ. Κατάκης, Jean-Charles Moretti (Παν/μιο Λυών)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κουτσούμπα Δέσποινα 24/1/2019 Αρχαιολογία και Ιδεολογία: οι ιδεολογικές μεταλλάξεις στην ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία από τη μεταπολεμική Ελλάδα ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 Δ. Πλάντζος, Β. Καραμανωλάκης, Α. Δρανδάκη
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μερτή Γεωργία 24/1/2019 Ο δούλος στα αττικά επιτύμβια ανάγλυφα Σ. Κατάκης, Σ.  Ανεζίρη, Δημ. Μποσνάκης (Παν/μίου Κρήτης)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπριασούλης Κωνσταντίνος 24/1/2019 Οι κλασικές αρχαιότητες της Αθήνας,  στη σφαίρα της Δημόσιας Αρχαιολογίας. Αρχαιολογική διαδικασία και σύγχρονη κοινωνία Δ. Πλάντζος, Μ. Μούλιου, Δ. Λαμπροπούλου 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Τσατσαρώνη Λαμπρινή 24/1/2019 De imagine urbana: Εικόνες και απόψεις  της ρωμαїκής Αθήνας Χρ. Κανελλόπουλος, Στ. Κατάκης, Κλήμης Ασλανίδης (Πολυτεχνείου Κρήτης)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Χατζηπροκοπίου Κυριακή 24/1/2019 Πήλινα ανάγλυφα από τα Άβδηρα Ευ. Κεφαλίδου, Στ. Κατάκης, Χρ. Κανελλόπουλος
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  Αγωγιάτη Αγγελική  21/12/2017 Η παρωδία στην εικονιστική παράδοση της Βοιωτίας, Κορίνθου και Λακωνίας κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους Β. Σαμπετάι (ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας στην Ακαδημία Αθηνών), Ε. Κεφαλίδου, Ι. Κωνσταντάκος (Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γριμανέλης Δημήτρης 21/12/2017  Burial practices and social structures ih the Cyclades during the 8th and 7th centuries B.C. The case of the Vitzi cemetery in Paros                  Δ. Πλάντζος, Α. Κοτσώνας (Επίκουρος Καθηγητής Παν/μιο Ν.Υόρκης), Γ. Βαβουρανάκης.
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  Δημητρακοπούλου Βασιλεία  21/12/2017 Κοροπλαστικά εργαστήρια της κλασικής και ελληνιστικής εποχής στην περιοχή της αρχαίας Αγοράς των Αθηνών Ε. Κεφαλίδου, John McK.  Camp II (καθηγητής στο Department of Classics Randolph-Macon College Ashland, VA, USA), Iφιγένεια Λεβέντη (Αναπλ. καθηγ. στο Tμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν/μιου Θεσσαλίας)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σκλάβος Μιχαήλ  21/12/2017 Το ιερό του Φρατρίου Διός και της Φρατρίας Αθηνάς του αρχαίου δήμου Μυρρινούντος Δ. Πλάντζος , Χ. Κανελλόπουλος, Σ. Κατάκης. 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ψάλτη Αθανασία  21/12/2017 Αρχαία Αυλίδα. Ο τόπος, η ιστορία, το ιερό Π. Βαλαβάνης, Χ. Κανελλόπουλος και Σ. Κατάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Δαμανάκη Χριστιάνα 29/6/2017 Η αρχαιοελληνική αγγειογραφία ως μουσειακό έκθεμα: από το βλέμμα στο νόημα Μ. Μούλιου, Δ. Πλάντζος , Ε. Κεφαλίδου 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μότσιου Παρασκευή 29/6/2017 Υδρίσκες από τα Άβδηρα: συμβολή στη μελέτη των μικρογραφικών αγγείων στην Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο από την Αρχαϊκή έως και την Ελληνιστική Περίοδο Ευ. Κεφαλίδου, Αμαλία Αβραμίδου (Δημοκρίτειο) ,  Δρ. Δ. Τσιαφάκη (ΙΠΕΤ: Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπαλάσκας Βασίλειος 29/6/2017 Η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία των φεστιβάλ αρχαίου δράματος στα εθνικά κράτη. Το αρχαίο θέατρο στον 20ό και 21ο αι. στην Ελλάδα, Ισπανία, και Ιταλία Δ. Πλάντζος , Στ. Κατάκης,  αναπλ. καθηγ. Ε. Ιωαννίδου (Παν/μιο Γκρόνιγκεν)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παπαγεωργίου Αγγελική 29/6/2017 Οι κήποι στον Ελλαδικό χώρο από την ύστερη κλασική περίοδο έως την ύστερη αρχαιότητα Δ. Πλάντζος, Χρ. Κανελλόπουλος,  Στ. Κατάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Φωτιάδη Καλλιόπη 29/6/2017 Λύχνοι με ανάγλυφες παραστάσεις Σαράπιδος και Ίσιδος από το Ιερό των Αιγυπτίων θεών στον Μαραθώνα Αττικής Στ. Κατάκης , Πλ. Πετρίδης,   καθηγ. Jean-Louis Podvin (Université du Littoral Côte d’ Opale)
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ανδρέου Αλέξανδρος 15/12/2016 Λατρευτικές, εργαστηριακές και οικιακές χρήσεις γύρω από το Ιερό της Νύμφης στην Ν. Κλιτύ Ακροπόλεως. Τα πήλινα ευρήματα: ειδώλια, πλαστικά αγγεία και λοιπά αντικείμενα. Π. Βαλαβάνης, Ε. Κεφαλίδου, Στ. Κατάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βασιλακοπούλου Άννα 15/12/2016 Οι ενσφράγιστοι αμφορείς της Απτέρας στη δυτική Κρήτη: εμπορική δραστηριότητα της πόλης κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Στ. Κατάκης, Γ. Ζάχος, Α. Μαραγκού-Lerat
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Δουλουμπέκης Νικόλαος 15/12/2016 Ταφικά λείψανα Γεωμετρικών και Αρχαϊκών χρόνων στο Ιερό Κλοπεδής Λέσβου και ο Ναός Α. Π. Βαλαβάνης, Κ. Κοπανιάς, Χρ. Κανελλόπουλος
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κοσσυφίδου Γεωργία 15/12/2016 Το ελλειψοειδές κτήριο των Γεωμετρικών χρόνων και η εγκαθίδρυση λατρείας στο Αιολικό Ιερό Κλοπεδής Λέσβου. Χρ. Κανελλόπουλος, Κ. Κοπανιάς, Π. Κούρου-Μποζάνα
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Πεντότη Αλεξάνδρα 15/12/2016 Πρακτικές αποθήκευσης στις κοινωνίες των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Στοιχεία τελετουργίας και λατρείας. Π. Βαλαβάνης, Α. Μαζαράκης-Αινιάν, Π. Κούρου-Μποζάνα
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σταματοπούλου Βασιλική 15/12/2016 Κιβωτιόσχημοι τάφοι Μακεδονίας. Δ. Πλάντζος, Δ. Δαμάσκος, Χρ. Κανελλόπουλος
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Τέγου Ευανθία 15/12/2016 Η λατρευτική τοπογραφία της αρχαίας Αξού Κρήτης από τα υστερομινωικά χρόνια έως την ύστερη αρχαιότητα. Στ. Κατάκης, Δ. Μποσνάκης, Ε. Κεφαλίδου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βανδώρος Νικόλαος 23/6/2016 Φυσικός φωτισμός στους αρχαίους ναούς. Η αντίληψη του παρατηρητή της Αρχαιότητας και δυνατότητες σύγχρονης αναπαράστασης. Χρ. Κανελλόπουλος,Ν. Λιανός, Γ. Βαβουρανάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Τζανετάκης Αλέξανδρος 23/6/2016 Αρχαία  ελληνικά αθλητικά αναθήματα. Π. Βαλαβάνης, Σ. Ανεζίρη, Ε. Κεφαλίδου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Sayis Tokdemir Ozge 17/12/2015 Women's Jewellery in the Aegean during the Archaic period. Δ. Πλάντζος, Ε. Κεφαλίδου, Μ. Μανωλεδάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μήτρου-Γεωργίου Ευγενία 17/12/2015 Κλειδί: χρηστικό αντικείμενο-διαχρονικό σύμβολο. Π. Βαλαβάνης, Ε. Κεφαλίδου, Δ. Πλάντζος
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μιχαλόπουλος  Γεώργιος 17/12/2015 Η λατρεία του Διός Μειλιχίου στην Αττική. Η περίπτωση του ιερού εν Άγραις. Χρ. Κανελλόπουλος, Ε. Κεφαλίδου, Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παλαιοκρασσά Νομική 17/12/2015 Ιατρικά Εργαλεία στη Συλλογή Λάμπρου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συμβολή στη μελέτη της Ιατρικής κατά την Αρχαιότητα. Στ. Κατάκης, Δ. Μποσνάκης, Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Πορτάλιος Ελευθέριος 17/12/2015 Ιερά και λατρείες στην Κρήτη κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο μέσα από τα κείμενα και τα μνημεία. Στ. Κατάκης, Π. Καραναστάση, Σ. Ανεζίρη
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σκαμαντζάρης Ιωάννης 17/12/2015 Τα θεάματα και τα οικοδομήματα θέασης και ακρόασης στον μακεδονικό χώρο κατά την αρχαιότητα. Π. Βαλαβάνης, Χρ. Κανελλόπουλος, Ε. Κεφαλίδου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σουρμελής Γεώργιος 17/12/2015 Η επίδραση της γραφικής επιφάνειας στον αρχαίο κόσμο. Προς μία χαμένη οπτική αντίληψη εκφώτισης και τραγικής ενσυναίσθησης. Δ. Πλάντζος, Π. Βαλαβάνης, Α. Ιωαννίδης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σπύρτζη Αθανασία 2/7/2015 Η κατασκευή έμφυλων στερεοτύπων στο χώρο του αρχαιολογικού μουσείου. Μελέτη της πρόσληψης των αρχαίων μορφών της αρχαίας ελληνικής κεραμικής τέχνης και αγγειογραφίας. Δ. Πλάντζος, Ε. Κεφαλίδου, Μ. Μούλιου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Στεφανοπούλου Μαρία 17/12/2015 Αρχαίος Δήμος Κηφισιάς. Ιστορική και Τοπογραφική Επισκόπηση. Στ. Κατάκης, Λ. Παλαιοκρασσά, Χρ. Κανελλόπουλος
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Τσαμπίρη Μαϊλίντα 2/7/2015 Οι εμπορικές σχέσεις της Θήρας μέσα από τα κεραμικά ευρύματα των τάφων της Ελλάδας και του Ιερού της Αφροδίτης. Υστερογεωμετρική έως Πρώιμη Αρχαϊκή Περίοδος. Π. Βαλαβάνης, Ευ. Κεφαλίδου , Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα.
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Yu Chenzhen 18/12/2014 Τα ελληνικά στοιχεία στην Κεντρική Ασία και η περαιτέρω επιρροή τους στη Βουδιστική Τέχνη στη βόρεια Κίνα, από την Ελληνιστική Περίοδο έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. Ε. Πέππα-Παπαϊωάννου, Ε. Ψωμά, Κ. Κοπανιάς
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γιαννέζη Χριστίνα 18/12/2014 Οχυρώσεις της Βοιωτίας στην Κλασική και Ελληνιστική περίοδο. Ε. Πέππα-Παπαιωάννου, Π. Βαλαβάνης, Χρ. Κανελλόπουλος
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Δαλαβέρας Ανδρέας 18/12/2014 Λιμάνια και Ιερά στο βόρειο αιγαίο από το τέλος της Εποχής του Σιδήρου έως το τέλος των Κλασικών Χρόνων. Ε. Κεφαλίδου, Χρ. Κανελόπουλος, Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κατσάλη Σοφία 6/2/2014 Η γλυπτική της Xαλκίδος από την Αρχαϊκή έως τη Ρωμαϊκή περίοδο. Ο. Παλαγγιά, Σ. Ανεζίρη, Στ. Κατάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κίτσου                      Γαρυφαλιά-Ιωάννα 18/12/2014 Δέρματα και δερμάτινα αντικείμενα στον αρχαιολογικό κόσμο και οι απεικονίσεις τους στην αττική αγγειογραφία (6ος -4ος αιώνας π.Χ.). Ε. Κεφαλίδου, Ε. Πέππα-Παπαϊωάννου. Μ. Μούλιου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κουτρομπή Αγλαΐα 10/7/2014 Αποθέτης ιστορικών χρόνων από το Πικέρμι. Π. Βαλαβάνης, Ε. Κεφαλίδου, Στ. Κατάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κουτσουμπού Μαρία 10/7/2014 "ΚΕΩΣ ΔΕ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΜΕΝ ΥΠΗΡΞΕ, ΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΔΕ ΔΥΟ. Η Κορησός και η Ποιηέσσα". Αρχαιολογικά δεδομένα και ιστορική εξέλιξη. Ε. Κεφαλίδου, Δ. Πλάντζος, Χρ. Κανελλόπουλος 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μουρτζίνη Αντωνία 18/12/2014 Τοπογραφική και αρχιτεκτονική μελέτη της πόλης της Ήλιδος κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Π. Βαλαβάνης, Χρ. Κανελλόπουλος,       Στ. Κατάκης
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Οικονόμου Βασίλειος 18/12/2014 Η σικυώνια κοροπλαστική από την πτώση της δυναστείας των Ορθαγοριδών έως και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Ε. Πέππα-Παπαϊωάννου, Στ. Κατάκης, Ι. Λώλος
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ρογκενμπούκε Μισέλ 10/7/2014 Μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής σιδηρών αντικειμένων των αρχών της πρώτης προχριστιανικής χιλιετίας, με βάση τα ευρήματα της ανασκαφής Σπηλαίου Διός στην Πάρνηθα Αττικής. Ι. Παπαδάτος, Β. Αργυροπούλου, Ε. Φιλιππάκη 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σαρρή-Λυγγίτσου Ελένη 18/12/2014 Το Άργος κατά τους Αρχαϊκούς και Κλασικούς χρόνους. Η συμβολή των νεκροταφείων.  Π. Βαλαβάνης, Ε. Πέππα-Παπαϊωάννου, Ε. Κεφαλίδου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σταυρουλάκη Δημήτρα-Καλλιρρόη 6/2/2014 Θρησκευτική δραστηριότητα στα βουλευτήρια των αρχαίων ελληνικών πόλεων. Π. Βαλαβάνης, Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Ε. Πέππα-Παπαϊωάννου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ταξιάρχη Παναγιώτα 18/12/2014 Η διάδοση της λατρείας των αιγυπτιακών θεοτήτων στον ελλαδικό χώρο κατά την  ελληνιστική περίοδο. Η αρχιτεκτονική έκφραση της νέας λατρείας. Π. Βαλαβάνης, Χρ. Κανελλόπουλος, Μ. Κορρές.
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπακανδρίτσου    Ανδριανή 27/6/2013 Η απεικόνιση του δομημένου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στην αττική αγγειογραφία της αρχαϊκής και κλασικής εποχής. Ε. Κεφαλίδου, Χρ. Κανελλόπουλος Δ. Πλάντζος               
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κουμπούρα Ειρήνη 20/12/2012 Πήλινες μάσκες: Ελλάδα, Εγγύς Ανατολή και Κύπρος. Κούρου-Μποζάνα, Δ. Πλάντζος, - Κ. Κοπανιάς
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπουντουράκη Γεωργία 20/12/2012 Μεταξύ άστεως και λιμένος: Το τοπίο της αττικής υπαίθρου ανάμεσα στην Αθήνα και τον Πειραιά. Π. Βαλαβάνης, Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Ε. Πέππα-Παπαϊωάννου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σούρλας Δημήτριος 22/12/2011 Η αρχαιολογία της Ρωμαϊκής Αγοράς, της Βιβλιοθήκης του Αδριανού και των πέριξ αυτών χώρων. Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Π. Βαλαβάνης, Π. Παπαζαρκάδα
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Καραγιάννης Χρήστος 27/1/2009 Αρχιτεκτονικά προγράμματα στο Ισραήλ την εποχή του Σολομώντα. Π. Μποζάνα-Κούρου, Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Ν. Ολυμπίου
ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Τσούλη Μαρία 13/1/2000 Μονομαχικά μνημεία από τις ελληνόφωνες περιοχές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η περίπτωση των επαρχιών της Ηπείρου, Μακεδονίας, Αχαϊας, Κρήτης, Κύπρου και Ασίας. Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Κ. Μπουραζέλης, Α. Λαιμού
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κλωνάτος Βασίλειος 27/5/2021 Οι μονόχωροι τρίκογχοι ναοί της μέσης και ύστερης Βυζαντινής περιόδου. Η προέλευση και η εξέλιξη του τύπου Πάλλης Γ., Δρανδάκη Α., Μαμαλούκος Σταύρος
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κυρίτσης Δημήτριος 27/5/2021 Η πόλη των Νέων Πατρών (9ος-14ος αι.). Ανασύνθεση ενός περιφερειακού κέντρου της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα Πάλλης Γ., Δρανδάκη Α., Μαμαλούκος Σταύρος
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Τσουρούς Αντώνιος 27/5/2021 Εκκλησιαστικά μνημεία της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου στην κοιλάδα του Στρυμόνα. Αρχιτεκτονική, γλυπτός διάκοσμος και επιγραφές Πάλλης Γ., Παϊσίδου Μελίνα, Μπακιρτζής Νικόλας
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Πολιτόπουλος Διονύσιος 17/12/2020 Υστεροβυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μνημειακή Ζωγραφική της Δυτικής Σάμου Δρανδάκη Α., Πάλλης Γ., Στουφή-Πουλημένου Ιωάννα 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μιχαήλ Νικόλαος-Εμμανουήλ  19/12/2019 L' agora romaine de Delphes  Πλ. Πετρίδης, J. C. Moretti,  (ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γιαννάκη Γεωργία  19/12/2019 Les débuts de la céramique glaçurée en Grèce byzantine - Η πρώιμη εφυαλωμένη κεραμική του Ελλαδικού χώρου  Πλ. Πετρίδης, Waksman Sylvie, Yona
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Στυλιανού Ελένη  19/12/2019 Οι μεσαιωνικοί πύργοι της Εύβοιας: Τοπογραφία, αρχιτεκτονική και πολιτική, οικονομική και κοινωνική λειτουργία   Γ. Πάλλης, Στ. Μαμαλούκος , Μ. Κουμανούδη 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παπαβασιλείου Ελένη  19/12/2019 Η Ρόδος κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (5ος-7ος αι.): η μαρτυρία της αρχιτεκτονικής και του γλυπτού διακόσμου των μνημείων   Γ. Πάλλης, Πλ. Πετρίδης, Ι. Βαραλής
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σκρέκα Ανδρομάχη  19/12/2019 Οι τοιχογραφίες στο ναό της Παναγίας στο Ζευγοστάσι Καστοριάς. Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής του 15ου και του 18ου αιώνα.  Αν. Δρανδάκη,  Γ. Πάλλης, Αν. Τάντσης
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βασιλάκης Νικόλαος 24/1/2019 Η μαρτυρία της κεραμικής από το Μυστρά (13ος-19ος αι. ). Εισαγωγές και τοπική παραγωγή Α. Γιαγκάκη (ΕΙΕ), Πλ. Πετρίδης, Α. Κιουσοπούλου
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Δελλή Γεωργία 24/1/2019 Η Σάμος κατά τους Μέσους και τους  Ύστερους Βυζαντινούς χρόνους. Αρχαιολογική, Ιστορική και Τοπογραφική μελέτη με χρήση GIS (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα) και Αρχαιομετρικών μεθόδων Γ. Πάλλης, Ν. Ζαχαριάς, Ε. Βαρβούνης
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κουρκούτα Νικολέττα 24/1/2019 Οι γυναικείες προσωποποιήσεις στην τέχνη της ύστερης αρχαιότητας Α. Δρανδάκη, Πλ. Πετρίδης, B. Pitarakis
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κωνστάντιος Νικόλαος 24/1/2019 Ο Διονύσιος Λοβέρδος Συλλέκτης και Κτήτορας Μουσείου. Συλλογή και έκθεση αντικειμένων μεταβυζαντινής τέχνης από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τον μεσοπόλεμο Α. Δρανδάκη, Μ. Μούλιου, Γ. Πάλλης
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μαλικιώση Αρετή-Παρασκευή 24/1/2019 Οι πρωτοβυζαντινές βασιλικές των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου και των βορείων παραλίων της Μικράς Ασίας. Αρχιτεκτονική και λειτουργική μελέτη Πλ. Πετρίδης, Γ. Πάλλης, Χ. Τσιγωνάκη
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Παπατζίκος Νικόλαος 24/1/2019 Αντίκυρα: Ο πρωτοβυζαντινός οικισμός-λιμάνι και τα αρχαιολογικά κατάλοιπά του Πλ. Πετρίδης, Χ. Τσιγωνάκη, Μ. Ξανθοπούλου
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Raskovic Zorica 24/1/2019 Η μορφή του π. Μωυσή στην τέχνη, τη λατρεία και την εξέλιξη των ιδεών στο Βυζάντιο από τον 11ο  έως τον 14ο  αιώνα Α. Δρανδάκη, Β. Φωσκόλου, Μ. Παїσίδου
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βερύκοκου Μαρία 21/12/2017 Η εκθεσιακή και επικοινωνιακή πολιτική του Μουσείου Μπενάκη από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα (1970-2015) υπό το πρίσμα των περιοδικών εκθέσεων Μ. Μούλιου , Πλ. Πετρίδης ,  Έ. Χαμαλίδου (Ιόνιο  Πανεπιστήμιο)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Γεωργίου Αντώνιος 21/12/2017 Το μοναστηριακό συγκρότημα του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία: Ανασύνθεση του αρχικού τοπογραφικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και του διακοσμητικού προγράμματος της βυζαντινής φάσης, υπό το φως των νέων δεδομένων της έρευνας Γ. Πάλλης, Πλ. Πετρίδης, Χρ. Τσιγωνάκη (επ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης).
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Καραγιάννη Ελένη 21/12/2017 Πρωτοβυζαντινή Ρόδος. Το κέντρο και η περιφέρεια. Μελέτη ιστορίας και τοπογραφίας Πλ. Πετρίδης, Ι. Baldini (αν. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Bologna), Γ. Πάλλης
 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Καρούνη Σοφία 21/12/2017 Μουσειακές πρακτικές και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς του «Άλλου». Η περίπτωση των οθωμανικών μνημείων της Ελλάδας Μ. Μούλιου , Γ. Πάλλης, Π. Κονόρτας 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κοβάνης Πέτρος 21/12/2017 Οι ένοπλες μορφές στην τέχνη της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου και οι πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις της απεικόνισής τους Γ. Πάλλης,  Πλ. Πετρίδης,  Ταξιάρχης. Κόλιας, 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπία Έλλη-Ευαγγελία 21/12/2017 Η πρωτοβυζαντινή μαγειρική κεραμική της Θάσου και η θέση της στη λεκάνη της Μεσογείου Πλ. Πετρίδης, Γ. Πάλλης, Α. Γιαγκάκη (κύρια ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Χετζογιαννάκη Νεκταρία  21/12/2017 Η τοπογραφία της Φωκίδας κατά την πρώιμη και τη μέση βυζαντινή περίοδο Πλ. Πετρίδης, Γ. Πάλλης, Α. Σαρρής, (διευθυντής ερευνών ΙΤΕ/ΠΚ) 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ολυμπίου Χαραλαμπία 29/6/2017 Η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας σε ναούς της Κύπρου από τους βυζαντινούς χρόνους έως το τέλος της βενετικής περιόδου. Τρόποι απεικόνισης, επιδράσεις, κοινωνικές παράμετροι Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου ,αναπλ. καθηγ. Μελίτα Εμμανουήλ (Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ) , καθηγ. Αθ. Σέμογλου (ΑΠΘ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κωνσταντίνου Ανδρέας 15/12/2016 Σχέσεις Κύπρου και Κρήτης στη ζωγραφική φορητών εικόνων και τοιχογραφιών (15ος-17ος αι.) και η παλαιολόγεια παράδοση. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Μ. Εμμανουήλ, Ι. Στουφή-Πουλημένου
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Αβραμίδης Βασίλειος 23/6/2016 Νέος τίτλος: Αρχιτεκτονική και εντοίχια ζωγραφική στα εκκλησιαστικά μνημεία του οικισμού των Αχαρνών. Παλιός τίτλος: Αρχιτεκτονική και εντοίχια ζωγραφική στα εκκλησιαστικά μνημεία του οικισμού των Αχαρνών και της περιοχής τους.  Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομιλήδου, Α. Σέμογλου, Γ. Πάλλης.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βερούτη Σοφία-Μαρία 23/6/2016 Μονή Φιλιατρού και Μονή Καβελλάρη στη Λαγκάδα της Μάνης. Η μνημειακή ζωγραφική σε μοναστικά περιβάλλοντα της νότιας Πελοποννήσου τον 17ο αιώνα και η ταυτότητα των τοπικών κοινοτήτων. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, Α. Σέμογλου
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βάββα Μαρία 17/12/2015 Φραγκίσκος Καβερτζάς και Ιερεμίας Παλλαδάς: Η παράδοση της κρητικής τέχνης και η εξέλιξη της τον 17ο αιώνα. Συμβολή στη μελέτη της μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομιλίδου, Ι. Στουφή-Πουλημένου, Β. Κέπετζη
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Πέππα Αικατερίνη 26/3/2015 La ville de Philippes de la periode protobyzantine jusqu' au debut de la periode medio-byzantine: la contribution des donnees archeologiques de son theatre apres sa destruction. Πλ. Πετρίδης (ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κλώτσα Βασιλική 6/2/2014 Βυζαντινή ξυλογλυπτική: Η τέχνη, οι εκφάνσεις και η εξέλιξή της από τη μέση Βυζαντινή περίοδο έως και τους Πρώιμους Μεταβυζαντινούς χρόνους. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Ν. Γκιολές, Α. Σέμογλου
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μπούλιου Δέσποινα 10/7/2014 Ο ναός του Αγίου Γεωργίου με το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στους Ανύδρους Σελίνου. Το μνημείο, η τέχνη του Ιωάννη Παγωμένου και η αγροτική κοινωνία της βενετικής Κρήτης τον 14ο αιώνα. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομιλήδου, Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, Μ. Εμμανουήλ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σαρρή Μαρία 18/12/2014 Η απεικόνιση του ελληνικού μύθου στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο στην υστερορωμαϊκή Κρήτη. Πλ. Πετρίδης, Π. Aθανασιάδη, Χρ. Τσιγωνάκη
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Χαμηλάκη Αικατερίνη 6/2/2014 Ζητήματα υλικού πολιτισμού στην Ταναγραϊκή κατά την υστερορωμαϊκή περίοδο με αφορμή τη μελέτη κεραμικού υλικού από τη θέση Καστρί. Πλ. Πετρίδης, J. Bintliff, Γ. Πάλλης
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Μεγαλομμάτη Νίκη 22/12/2011 Μεταβυζαντινά μοναστηριακά συγκροτήματα με εγκαταστάσεις αγροτικής οικονομίας στη Μεσσηνιακή Μάνη: η μαρτυρία των αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομιλήδου, Σ. Καλοπίση-Βέρτη, Ν. Γκιολές
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Τασσογιαννοπούλου Κυριακή 22/12/2011 Η πρόσληψη και η συμβολή της πολιτικής ιδεολογίας στη διαμόρφωση της μνημειακής ζωγραφικής κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο. Σ. Καλοπίση-Βέρτη, Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, Β. Κέπετζη
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Χαρχαρέ Ελένη 2006-2007 Ο Ιωάννης Περμενιάτης και άλλοι Έλληνες ζωγράφοι στη Βενετία το πρώτο μισό του 16ου αιώνα. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Χρ. Μαλτέζου, Ε. Δεληγιάννη-Δωρή
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ Κρίνη Μαρία 17/12/2020 Ψηφιδωτά δάπεδα: ζητήματα αισθητικής αποκατάστασης και έκθεσης σε μουσεία Μούλιου Μ., Πλάντζος Δ., Χλουβεράκη Στεφανία 
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ Κατσιμάρδου Ρεγγίνα 17/12/2020 Ιστορικές επέτειοι και συλλογική μνήμη: Η συμβολή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου
στους επετειακούς εορτασμούς για την Ελληνική Επανάσταση του 1821
Μούλιου Μ., Καραμανωλάκης Ε., Μπούνια Αλεξάνδρα 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γεώργιος Αλεξανδρίδης  19/12/2019 Η Νεότερη Κεραμική στον ελλαδικό χώρο (δεκαετία 1930-αρχές 21ου αιώνα)  Δ. Παυλόπουλος, Ευθ. Μαυρομιχάλη, Μ. Στεφανίδης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Βασιλική Αναγνώστου  19/12/2019 Land Art (Τέχνη της Γης). Έλληνες καλλιτέχνες και τέχνη στο μεταπολεμικό φυσικό περιβάλλον  Δ. Παυλόπουλος, Ευθ. Μαυρομιχάλη, Αρ. Αδαμοπούλου
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Μαρία-Μόσχα Καρατζόγλου  19/12/2019 Gustav-Klimt- Franz Marc. Από τη Βυζαντινή στη Μοντέρνα Τέχνη  Δ. Παυλόπουλος, Ευθ. Μαυρομιχάλη, Ελ. Χαμαλίδη
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γιοχάλας Μιχαήλ 24/1/2019 Το Α΄ κοιμητήριο Αθηνών, 1860-1960. Από την κλασικότητα στη νεωτερικότητα Δ. Παυλόπουλος, Ευ. Μαυρομιχάλη, Σπ. Πλουμίδης 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ρανταβέλλας Χρήστος 24/1/2019 Πολιτική και Τέχνη στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η Ώρα του Ασαντούρ Μπαχαριάν (1924-1990) Δ. Παυλόπουλος, Ευ. Μαυρομιχάλη, Δ. Λαμπροπούλου 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Στάικου Ελένη 24/1/2019 Σκηνικά και σύμβολα. Ο εικαστικός κόσμος του ζωγράφου Paul Delvaux (1897-1994) Δ. Παυλόπουλος, Ευ. Μαυρομιχάλη, Έλ. Χαμαλίδη (Ιονίου Παν/μίου)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Στεφανίδου Δάφνη 24/1/2019 Η εφαρμοσμένη εικονογράφηση στον ελληνικό Μεσοπόλεμο Δ. Παυλόπουλος, Ευ. Χατζηβασιλείου, Ευ. Μαυρομιχάλη
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Σκορδύλης Ιωάννης 21/12/2017 Γραφικές απεικονίσεις του Ιερού Χώρου (17ος – 20ος αιώνας). Οι ελληνικές πηγές Δ. Παυλόπουλος, Ευ. Μαυρομιχάλη, Γ. Τόλιας (διευθ. Ερευνών το ΙΙΕ/ΕΙΕ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Διαμαντής Αλέξανδρος 29/6/2017 Το καλλιτεχνικό έργο της ζωγράφου Σόνιας Καλογεροπούλου (1945-2003) Ευ. Μαυρομιχάλη, Δ. Παυλόπουλος, Ι. Κολοκοτρώνης 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γούναρη Δόμνα 17/12/2015 Οι μεταπολεμικές Πανελλήνιες Καλλιτεχνικές Εκθέσεις. Η πορεία και η κρίση ενός καλλιτεχνικού θεσμού. Δ. Παυλόπουλος, Ε. Μαυρομιχάλη, Σπ. Πλουμίδης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Λούπας Σωκράτης 2/7/2015 Ο Νίκος Βέλμος (1890-1930) και η εποχή του. Δ. Παυλόπουλος, Ε. Μαυρομιχάλη, Χρ. Ντουνιά
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Yang Shao Βo 2005-2006 Το ψηφιδωτό στην Τέχνη. Ε. Μαυρομιχάλη, Δ. Παυλόπουλος, Α. Λιάκος
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Καραμάνος Χρήστος  19/12/2019 Μια άλλη ματιά στην Σπάρτη: από τη μάχη των Λεύκτρων έως την βασιλεία του Νάβιδος  Σ. Ψωμά, Ν. Γιαννακόπουλος, Σ. Ανεζίρη
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Κατάρα Δήμητρα  19/12/2019 Το επάγγελμα και το νομικό και κοινωνικό status των μίμων που ήταν εξειδικευμένοι στη μίμηση του λόγου ή της φωνής  Σ. Ανεζίρη, Σ. Ψωμά, Ν. Γιαννακόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Ανδριόπουλος Στέλιος 24/1/2019 Εμπορικές δικτυώσεις στο κοσμοπολίτικο  περιβάλλον της Ελληνιστικής Δήλου (166-88 π. Χ.) Σ. Ανεζίρη, Σ. Ψωμά, Ν. Γιαννακόπουλος
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Κόχυλας Εμμανουήλ 24/1/2019 Ανάδειξη, επιδιώξεις και αποτελέσματα   της παρέμβασης του κράτους των Αθηνών στα λιμάνια της επικράτειάς του (493-86 π.Χ.) Σ. Ψωμά, Ν. Γιαννακόπουλος, Σ. Ανεζίρη
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Μαργαρίτη Δήμητρα 24/1/2019 Feminae potentes et milites: Ηγετικές γυναικείες προσωπικότητες του αυτοκρατορικού οίκου και οι σχέσεις τους με τις στρατιωτικές δυνάμεις Ν. Γιαννακόπουλος, Σ. Ψωμά, Σ. Ανεζίρη
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Καϊμακά Νεφέλη 2/7/2015 Η διεύρυνση του περιεχομένου της έννοιας της "δίκης" και του "δικαίου"  από την εποχή των ομηρικών επών έως και τον 5ο αι. π.Χ. Ε. Ψωμά, Α. Ραμμού-Χαψιάδη, Α. Χέλμης
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Κόττος Δημήτριος 17/12/2015 Το στρατιωτικό σώμα των πελταστών. Ε. Ψωμά, Κ. Μπουραζέλης, Σ. Ανεζίρη
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Φάκκας Κωνσταντίνος 17/12/2015 Οι Έλληνες των Αυτοκρατόρων: Τα ελληνικής προέλευσης στελέχη της αυτοκρατορικής διοίκησης επί της δυναστείας των Ιουλίων-Κλαυδίων. Κ. Μπουραζέλης, Ε. Ψωμά, Σ. Ανεζίρη
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Bettinelli Silvia 3/2/2014 Nemesis and the roman empire. Κ. Μπουραζέλης, Π. Καραναστάση, Ε. Ψωμά
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Ψηλακάκου Βασιλική-Κυριακή 24/1/2013 Η νομισματοκοπία της Ιστιαίας και η χρηματοδότηση των Μακεδονικών πολέμων. Ε. Ψωμά, Σ. Ανεζίρη, Κ. Μπουραζέλης
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γεωργιάδη Φοίβη-Ειρήνη 27/5/2021 Ο αυτοκρατορικός θεσμός κατά την περίοδο βασιλείας του Ανδρόνικου Β΄ Κιουσοπούλου Α., Μεργιαλή-Σαχά Σ., Κυρίτσης Δημήτριος
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μιχαηλίδης Γεώργιος 27/5/2021 Η βασιλεία του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου και η τελευταία ανάκαμψη της βυζαντινής
ισχύος
Μεργιαλή-Σαχά Σ., Κιουσοπούλου Α.,  Κυρίτσης Δημήτριος
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παναγιώτου Νικόλαος 27/5/2021 Εθνο-πολιτισμικές ομάδες και μετακινήσεις πληθυσμών στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο (13ος-15ος αιώνας) Μεργιαλή-Σαχά Σ., Κιουσοπούλου Α.,  Κοντογιαννοπούλου Αναστασία
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κορομηλά Γεωργία 17/12/2020 Η διπλωματία του Δεσποτάτου του Μοριά (1348-1460 Μεργιαλή-Σαχά Σ., Κιουσοπούλου Α.,  Κυρίτσης Δημήτριος
 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οικονόμου Στυλιανός 24/1/2019 Ο βυζαντινός πρεσβευτής της εποχής των Κομνηνών (1081-1185) Σ. Μεργιαλή-Σαχά, Κόλιας Ταξιάρχης (Τμήμα Φιλολογίας), Μέριανος Γεράσιμος (ΕΙΕ)
 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ιωάννου Μάριος-Κωνσταντίνος  21/12/2017 Κληρικοί και μοναχοί ως διπλωμάτες και μεσολαβητές στον ρωμαϊκό-βυζαντινό κόσμο από τον 4ο μέχρι και τον 7ο αιώνα Κατερίνα Νικολάου, Μαρία Λεοντσίνη, κύρ. Ερευν. Βυζαντινού Τομέα/ ΕΙΕ, Michel Yves Perrin, directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes – Chair histoire et doctrines du Christianisme latin (Antiquité tardive)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  Μαυράκης Αλέξανδρος 21/12/2017 Ο ρόλος του «μεσάζοντος» κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (1204-1453): Πρόσωπα, αρμοδιότητες, εξουσία Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, Σοφία Μεργιαλή-Σαχά, Ελευθερία Παπαγιάννη, (καθηγήτρια Ιστορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολίτη Ειρήνη 15/12/2016 Οι σχέσεις της άρχουσας τάξης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον ισλαμικό κόσμο της Μ. Ασίας (1261-1453). Σ. Μεργιαλή-Σαχά, Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, Π. Κονόρτας
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Τσεκούρας Χρήστος 23/6/2016 Η μόρφωση του ορθόδοξου κλήρου κατά τον τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (μέσα 14ου-μέσα 15ου αι.). Σ. Μεργιαλή-Σαχά, Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη,  Στ. Λαμπάκης
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Αυγερινού Ευφροσύνη 17/12/2015 Ο θεσμός της οικογένειας στην ύστερη βυζαντινή περίοδο (11ος - 15ος αιώνας). Συμβολή στη μελέτη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, Ε. Παπαγιάννη, Σ. Μεργιαλή-Σαχά
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Αγγελής Κωνσταντίνος  10/7/2014 Η αστυνόμευση στην πρωτεύουσα, τις πόλεις και την ύπαιθρο της Aυτοκρατορίας. Δημόσια τάξη στο Μέσο Βυζάντιο, 565-1056. Α. Κόλια-Δερμιτζάκη, Ε. Χρήστου, Α. Γκουτζιουκώστας
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Βαρελά Κωνσταντίνα 10/7/2014 Πτυχές και όψεις του θανάτου στο Βυζάντιο (6ος - 11ος αιώνας). Κ. Νικολάου, Ε. Χρήστου, Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Δεληγιάννη Ουρανία 18/12/2014 Εορτές και πανυγήρεις στο Βυζάντιο (4ος-15ος αι.). Ιστορική θεώρηση της μετεξέλιξης ενός διαχρονικού θεσμού. Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, Κ. Μέντζου-Μεϊμάρη, Α. Κόλια-Δερμιτζάκη
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παυλακάκη Βασιλική 18/12/2014 Μορφωτικά ιδεώδη και κύκλοι της διανόησης κατά την εποχή των  Κομνηνών και των Αγγέλων                                          Σ. Μεργιαλή-Σαχά, Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, Α. Μαρκόπουλος
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Βαΐτσης Νικόλαος 15/12/2016 Οι οθωμανοί χρονικογράφοι και η Ελληνική Επανάσταση. Π. Κονόρτας , Β. Σειρηνίδου, Σοφία Λαίου 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γεωργακόπουλος Σπυρίδων 27/5/2021 Αστικός εκσυγχρονισμός και σχεδιασμοί για την εκπαίδευση (1942-1976) Χατζηβασιλείου Ευ., Καραμανωλάκης Ε., Κιμουρτζής Παναγιώτης
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πλιάτσικας Δημήτριος 27/5/2021 Η Εκκλησία της Ελλάδος και τα μεταπολεμικά πλέγματα εξουσίας 1949-1967 Καραμανωλάκης Ε.,
Λαμπροπούλου Δ., Καραμούζης Πολύκαρπος
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Νίκας Γεώργιος 27/5/2021 Ο Ελληνικός στρατός στους Βαλκανικούς πολέμους: Η αλληλεπίδραση της Ιστορίας και
της Γεωγραφίας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις
Χατζηβασιλείου Ευ., Κούμας Εμ., Μιχαηλίδης Ιάκωβος
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παπαδημητρίου Αθανάσιος  17/12/2020 "Η Κρητική Επανάσταση του 1866-1869, μέσα από την οθωμανική σκοπιά. Διπλωματία, πολιτική και δημόσιος λόγος στα χρόνια των οθωμανικών Μεταρρυθμίσεων Κονόρτας Π., Πλουμίδης Σπ.,
Λυμπεράτος Ανδρέας
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κοντός Γρηγόριος 17/12/2020 Προτεστάντες Ιεραπόστολοι στην Αθήνα του 19ου αιώνα: Η περίπτωση των John και
Francis Hill
Καραμανωλάκης Ε., Κονόρτας Π. Φουρναράκη Ελένη
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Καββαθάς Γεώργιος 17/12/2020 Οι πρoύχοντες της Πελοποννήσου στην Επανάσταση του 1821. Η περίπτωση των Ανδρέα
Ζαΐμη και Ανδρέα Λόντου
Σειρηνίδου Β., Ευθυμίου Μ., Δημητρόπουλος Δημήτριος
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μπίσσα Άρτεμις 17/12/2020 Συζυγικές διαμάχες και διαζύγιο στα υπό βενετική κυριαρχία Ιόνια νησιά (17ος αιώνας) Κωνσταντινίδου Κ., Γαγανάκης Κ., Πανοπούλου Αγγελική
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γαρρής Δημήτριος  19/12/2019 Ιστοριογραφία και μνήμη του Αντιδικτατορικού Αγώνα (1974-2019)  Β. Καραμανωλάκης, Δημ. Λαμπροπούλου, Λ. Καλλιβρετάκης
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Δέσπη Ιόλη  19/12/2019 Για την αρχομένην της Ελλάδος αναγέννησιν: τα κοινωνικά και πολιτικά δίκτυα του βρετανικού φιλελληνισμού (1821-1827) Σ. Πλουμίδης, Μ. Ευθυμίου, Σ. Ριζάς
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Θεοδωρόπουλος Νικόλαος  19/12/2019 Η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου του νέου ελληνισμού (1945-1978): Ιστοριογραφικές αναζητήσεις και θεσμικές πλαισιώσεις  Β. Καραμανωλάκης, Αντ. Κιουσοπούλου, Β. Σειρηνίδου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κεφαλάς Ιωάννης  19/12/2019 Η Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών Πειραιώς, 1926-1960. Σχέσεις εξάρτησης, εκσυγχρονισμός και εργασία στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα  Δ. Λαμπροπούλου, Μ. Παπαθανασίου, Ν. Ποταμιάνος
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κοπανιτσάνου Θεοφάνη  19/12/2019 Ο στρατός ως μηχανισμός προπαγάνδας και συντελεστής ανασυγκρότησης του μετεμφυλιακού κράτους, 1949-1967  Ε. Χατζηβασιλείου, Σ. Πλουμίδης, Γρ. Ψαλλίδας,
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μελέτη Μαρία-Μαργαρίτα  19/12/2019 Η συνταγματική βασιλεία στην μεταπολεμική Ελλάδα: ο ρόλος της στην πολιτική και κοινωνική ζωή κατά τη βασιλεία του Παύλου Α΄(1947-1964)  Ε. Χατζηβασιλείου, Γρ. Ψαλλίδας, Αντ. Κλάψης
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μπόγρης Ιωάννης  19/12/2019 Οι "πληροφορίες Μάχης" του Ελληνικού Στρατού κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922)  Σ. Πλουμίδης, Ε. Χατζηβασιλείου, Σωτ. Ριζάς
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πέπονας Εμμανουήλ  19/12/2019 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας (1914-16): Ανορθόδοξος πόλεμος, πολιτική, μνήμη  Σ. Πλουμίδης, Ε. Χατζηβασιλείου, Ν. Αναστασόπουλος
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Τζανετάκος Πιέρρος  19/12/2019 Ελλαδικές και Ελληνοκυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις στην Κύπρο 1963-1974. Από δύναμη αποτροπής σε κυρίαρχη αιτία της εσωτερικής διένεξης. Ιδεολογία, Αλληλεπίδραση, Αυτονόμηση, Επιχειρησιακή Επάρκεια  Ε. Χατζηβασιλείου, Π. Παπαπολυβίου, Σωτ. Ριζάς
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Τσούρμα Ναταλία  19/12/2019 Ανασημασιοδοτώντας τον θάνατο: η ιστορία της ιατροδικαστικής επιστήμης στην Ελλάδα (1910-1950)  Δημ. Λαμπροπούλου, Β. Καραμανωλάκης, Κ. Μωραΐτης
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Φίντζος-Βαβλής Αναστάσης  19/12/2019 Παίζοντας με την Φαντασία και την Τεχνολογία. Η "νερντ" νεανική κουλτούρα στην Ελλάδα.  Δημ. Λαμπροπούλου, Β. Καραμανωλάκης, Α. Τύμπας
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Χαρτοματσίδη Αναστασία  19/12/2019 Νεανικές πολιτικές ταυτότητες και ιστορική συνείδηση (1974-1989): Οι κομματικές νεανικές οργανώσεις της μεταπολίτευσης και η σχέση τους με την Ιστορία  Δημ. Λαμπροπούλου, Β. Καραμανωλάκης, Ν. Παπαδόγιαννης
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παπαδόπουλος Κλεάνθης  19/12/2019 Η συμβολή της ελληνικής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της εθνικής συλλογικής ταυτότητας των Ρωμιών της Καππαδοκίας: Η περίπτωση των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων Σινασού και Γκέλβερι μεταξύ 1856-1924  Π. Κονόρτας, Β. Καραμανωλάκης, Β. Σειρηνίδου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Χαραμόπουλος Λεωνίδας  19/12/2019 Χρόνος, Εργασία και Αναψυχή στον ελληνικό πρωνεοτερικό κόσμο: Από την οθωμανική πραγματικότητα στην προσπάθεια συγκρότησης νεωτερικού ελληνικού κράτους (17ος αι.- 1832)  Β. Σειρηνίδου, Μ. Ευθυμίου, Κ. Κωνσταντινίδου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γκάναλη Αργυρώ 24/1/2019 Λατινική Εκκλησία και η κοινωνία στην Κρήτη  κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας (16ος-α΄μισό 17ου αι.) Α. Παπαδία-Λάλα, Κ. Κωνσταντινίδου, Μ. Κουμανούδη (ΕΙΕ)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γλύστρας Δημήτριος 24/1/2019 Χωρικές αφηγήσεις και εμπειρίες από τις όχθες του Κηφισσού: Μια αστική ιστορία φυσικού περιβάλλοντος Β. Καραμανωλάκης, Δημ. Λαμπροπούλου, Σταύρος Σταυρίδης (ΕΜΠ)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κακουριώτης Σπύρος 24/1/2019 Το πολιτικό θέατρο και οι μεταμορφώσεις του στην Ελλάδα. Από τη δικτατορία στην Αλλαγή Β. Καραμανωλάκης, Δημ. Λαμπροπούλου,  Gonda Van Steen 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μακρής Αλέξανδρος του Δημητρίου 24/1/2019 Το ελληνικό κίνημα ειρήνης, θεσμικές πλαισιώσεις διεθνικές πρακτικές, 1955-1967 Β. Καραμανωλάκης, Ευ. Χατζηβασιλείου, Ειρ. Καραμούζη (University of Sheffield)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μπούζη Μαρία 24/1/2019 Τα τζάκια της Πελοποννήσου: η συγκρότηση των πελατειακών δικτύων και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα (1844-1909) Σπ. Πλουμίδης, Δημ. Λαμπροπούλου, Ν. Τόμπρος (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Σαραντίδης Αντώνης 24/1/2019 Φοιτητική μετανάστευση και αντιδικτατορικός αγώνας στη Δυτική Ευρώπη (1967-1974) Β. Καραμανωλάκης, Δημ. Λαμπροπούλου,  Μανιτάκης (Γαλλικής Γλώσσας)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Χατζησταύρου Αγγελική 24/1/2019 Η Φαναριώτικη οικογένεια Σούτσου Μ. Ευθυμίου, Β. Σειρηνίδου, Κ. Κωνσταντινίδου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Hamza Aybar 24/1/2019 Strategy and the Western Connection: Greece, Turkey and NATO, 1967-1973 Ευ. Χατζηβασιλείου, Α. Συρίγος (Πάντειο Παν/μιο),  Σ. Ριζάς (ΚΕΙΝΕ, Ακαδημία Αθηνών)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  Μπάκουλα Χριστίνα 21/12/2017 Η Πανεπιστημιακή Φάλαγγα στον 19ο αιώνα. Η συγκρότηση του φοιτητή-στρατιώτη Β. Καραμανωλάκης, Μ. Ευθυμίου, Σπ. Πλουμίδης 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ντούρος Δημήτριος 21/12/2017 Κρίση και Διχασμός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (1932-1936): η πολιτική συζήτηση και ο κοινωνικός προβληματισμός Σπ. Πλουμίδης, Ευ. Χατζηβασιλείου, Σωτ. Ριζάς (διευθ. Ερευνών ΚΕΙΝΕ, Ακαδημίας Αθηνών)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Σπηλιώτη Στεφανία 21/12/2017 «Βενετική ευγένεια, οικογένεια και κοινωνικά δίκτυα στον βενετοκρατούμενο Χάνδακα (α' μισό 17ου αιώνα) Α. Παπαδία-Λάλα, Κ. Γαγανάκης,  Κ. Κωνσταντινίδου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Χορόζη Φιλίππα 21/12/2017 Από το ιδιωτικό στο δημόσιο, από τη συλλογή στο μουσείο. Ευεργεσία και διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής στο α' μισό του 20ου αιώνα Δ. Λαμπροπούλου, Μ.-Χρ. Χατζηιωάννου (διευθ. Ερευν. ΙΙΕ/ΕΙ), Σπ. Πλουμίδης 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γκιώνης Νικόλαος 29/6/2017 Νεολαία ΠΑΣΟΚ 1974-1982. Από την «αυτό-οργάνωση» στη θεσμοποίηση. Η συγκρότηση ενός νεανικού συλλογικού υποκειμένου μετά την Μεταπολίτευση Δ. Λαμπροπούλου, Ε. Καραμανωλάκης, Μ. Σπουρδαλάκης , (καθηγ. Τμ. Πολ. Επιστ. και Δημοσ. Διοίκησης)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γκόνης Βασίλειος 29/6/2017 Ανώτατη εκπαίδευση και εκτελεστική εξουσία: οι εκκαθαρίσεις του διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον 20ο αιώνα Ε. Καραμανωλάκης, Δ. Λαμπροπούλου,  Σπ. Πλουμίδης
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Φέστας Μιχαήλ 29/6/2017 Συγκρότηση και μετασχηματισμοί του οικιστικού χάρτη της Πελοποννήσου, μέσα 17ου – μέσα 19ου αι. Β. Σειρηνίδου, Μ. Ευθυμίου,  Δρ. Δ. Δημητρόπουλος (ΙΙΕ/ΕΙΕ)
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Καραδήμα Αικατερίνη 15/12/2016 Οι Έλληνες της Τεργέστης (1830-1914). Η παρουσία τους στην οικονομία, στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή της πόλης. Β. Σειρηνίδου, Ο. Κατσιαρδή-Hering, Μ.-Χρ. Χατζηιωάννου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Στράτος Κωνσταντίνος 15/12/2016 Το "Κίνημα του Ναυτικού" (1972-1973): τα γεγονότα, οι άνθρωποι, η μνήμη. Ε. Καραμανωλάκης, Δ. Λαμπροπούλου ,  Ειρ. Καραμούζη (Παν/μιο Sheffield)  
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Καραθάνος Πέτρος 2/7/2015 Οι σύλλογοι βετεράνων αντιστασιακών στη Μεταπολίτευση (1974-1989). Η διαμόρφωση του μύθου της Eθνικής Aντίστασης. Ε. Καραμανωλάκης, Π. Βόγλης, Δ. Λαμπροπούλου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κονιάλη Χριστίνα 17/12/2015 Νεότητα και πολιτική στράτευση. Αριστερές πολιτικές νεολαίες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, 1950-1964. Ε. Καραμανωλάκης, Δ. Λαμπροπούλου, Ν. Σερντεδάκης
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πανουτσόπουλος Αναστάσιος-Ανάργυρος 2/7/2015 Η Ελλάδα, η Κύπρος και η κρίση του Κογκό, 1960-1964. Ε. Χατζηβασιλείου, Π. Παπαπολυβίου, Γρ. Ψαλίδας
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παπαγεωργίου Άννα 17/12/2015 Η κερκυραϊκή ύπαιθρος κατά την όψιμη βενετοκρατία. Η περίπτωση της Λευκίμμης. Α. Κωνσταντινίδου, Α. Παπαδία-Λάλα, Ό. Κατσιαρδή-Hering
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παπακονδύλης Ιωάννης 2/7/2015  Από την ΄΄Ανόρθωση΄΄ στην ΄΄Ανασυγκρότηση΄΄: τοπική αυτοδιοίκηση και κράτος στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα  Ε. Καραμανωλάκης, Α. Γαρδίκα, Δ. Λαμπροπούλου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Σαράφης Ευάγγελος 2/7/2015 Θεσμική συγκρότηση και έλεγχος των οικονομικών πόρων κατά την Επανάσταση, 1821-1827. Ό. Κατσιαρδή-Hering, Μ. Ευθυμίου, Δ. Δημητρόπουλος
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Αρβανίτη Μαρία 6/2/2014 Η ελληνορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, 1820-1839: κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές παράμετροι.  Κονόρτας Π., Ο. Κατσιαρδή-Hering, Ηλ. Κολοβός
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μπαφούνη Ευαγγελία 6/2/2014 Επιχειρηματικά δίκτυα και οικογενειακές στρατηγικές στον Πειραιά: Η περίπτωση της οικογένειας Δηλαβέρη (1850-1932). Α. Γαρδίκα, Α. Λιάκος , Κ. Ράπτης
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μπούρα Βασιλική 6/2/2014 Ο αστικός πολιτικός κόσμος κατά την Κατοχή, 1941-1944. Ε. Χατζηβασιλείου, Γρ. Ψαλλίδας, Ν. Μαραντζίδης
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πανταζοπούλου Χριστούλα 10/7/2014 Η Πάτρα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα (από το 1900 έως το 1940). Α. Γαρδίκα, Σπ. Πλουμίδης, Β. Θεοδώρου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ράπτη Βάλλια 6/2/2014 Νέες μορφές έκφρασης του συλλογικού: εταιρείες και αστική κοινωνικότητα στα Επτάνησα, τέλη 18ου - αρχές 19ου αι. Β. Σειρηνίδου, Α. Γαρδίκα, Α. Κωνσταντινίδου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γκότσης Θεόδωρος 2012-2013 Κυπριακή εξωτερική πολιτική, 1974-1983. Ε. Χατζηβασιλείου, Γ. Καζαμίας, Α. Συρίγος
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μάμαλη Μαρία 22/12/2011 “Intra  muros”: Η καθημερινή ζωή στον πολιορκούμενο Χάνδακα (1648-1669). Α. Παπαδία-Λάλα, Α. Κωνσταντινίδου, Α. Πανοπούλου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Τσουραπά Ελένη 2006-2007 (13/11/2008) Οικογένεια και κοινωνική οργάνωση στα Χανιά κατά τη βενετική περίοδο. Δομές, ταυτότητες, νοοτροπίες (16ος αι. – 1645). Α. Παπαδία-Λάλα, Ο. Κατσιαρδή- Hering, Μ. Ευθυμίου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πελεκάνος Ιωάννης 13/1/2005 Σχέσεις των Υδραίων με τους άλλους νησιώτες κατά την επανάσταση του 1821. Μ. Ευθυμίου, Ο. Κατσιαρδή- Hering, Α. Παπαδία-Λάλα
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παταπίου Νάσα 2001-2002 Η άλωση της Λευκωσίας από τους Τούρκους (1570). Α. Παπαδία-Λάλα, Μ. Ευθυμίου, Ο. Κατσιαρδή-Hering
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Νίκιας Θεόδωρος 27/5/2021 Οι εξελίξεις στη μηχανολογική βιομηχανία της Ιταλίας από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη φασιστική διακυβέρνηση Ράπτης Κ., Παπαστεφανάκη Λήδα, Παγκράτης Γεράσιμος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κίτος Βασίλειος 27/5/2021 Η φεουδαλική μοναρχία και οι Εβραϊκές Κοινότητες στα βασίλεια της Αγγλίας και της Γαλλίας κατά τον Ώριμο Μεσαίωνα (11ος- αρχές 14ου αιώνα). Συγκρότηση Κράτους και ανάπτυξη Πολιτικής Θεολογίας Γιαντσή Ν., Γαγανάκης Κ., Σακελλαρίου Ελένη 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Δόγκα Αθηνά 17/12/2020 Η αλλαγή θεώρησης της μελαγχολίας στη Γαλλία κατά την περίοδο της ένδοξης 30ετίας
(1945-1974): Από το «spleen» και τη λυπομανία του 19ου αιώνα, στη «ναυτία» και το καταθλιπτικό ψυχιατρικό υποκείμενο
του 20ου αιώνα
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γιώτα Αποστολάκη Παναγιώτα 17/12/2020 Η γυναίκα ως διαμαρτυρόμενο και διεκδικητικό υποκείμενο στο Μεσαίωνα: Οι διατροφικές διαταραχές ως casus exempli Γιαντσή Ν., Κωνσταντινίδου Κ., Νικολάου Κ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παπαγιάννης Σπυρίδων 17/12/2020 Η επέκταση του Στέμματος της Αραγώνας στην Μεσόγειο (1276-1336) και η
Καταλανοκρατία στο Δουκάτο των Αθηνών (1311-1388)
Γιαντσή Ν., Γάσπαρης Χαράλαμπος, Πάλλης Γ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μαλάνος Σταμάτιος  19/12/2019 Οι διαδικασίες πειθάρχησης των κατώτερων τάξεων στη Μεγάλη Βρετανία από τα μέσα του 18ου μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Οικονομική αναγκαιότητα ή ιδεολογική και πολιτική επιλογή  Κ. Γαγανάκης,Κ. Ράπτης, Μ. Παπαθανασίου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μπούρης Χρήστος  19/12/2019 Όψεις της Βρετανικής Αυτοκρατορικής Ιδεολογίας: Ρητορική και Πράξη, 1856-1914  Μ. Παπαθανασίου, Α. Συριάτου, Α. Καρακατσούλη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παρίσης Γεώργιος-Μάριος  19/12/2019 Η παρουσία ποδοσφαιριστών από τις βρετανικές αποικίες στο αγγλικό πρωτάθλημα κατά τον σύντομο 20ο αιώνα (1914-1991)  Μ. Παπαθανασίου, Α. Συριάτου, Κ. Ράπτης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Φλέγκας Αντώνιος  19/12/2019 Πολιτική, προπαγάνδα και δημοσία σφαίρα στην πρώιμη νεώτερη Αγγλία, 1640-1690  Κ. Γαγανάκης, Ν. Γιαντσή, Γ. Πλακωτός
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Σωτηροπούλου Θεοδώρα  19/12/2019 Η έμφυλη διάσταση της εγκληματικότητας στη Σκωτία, όπως αυτή διαμορφώνεται την περίοδο από τον 15ο ως και τον 17ο αιώνα  Κ. Γαγανάκης, Α. Διαλέτη, Μ. Παπαθανασίου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Σπανίδου Αθηνά  19/12/2019 Για μια εναλλακτική διαδρομή στην ιστορία των γυναικών: Η γυναικεία παρενδυσία στην μεσαιωνική Δύση  Ν. Γιαντσή, Κ. Γαγανάκης, Μ. Παπαθανασίου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κωνσταντινίδου Μαρία  19/12/2019 Μαγειρεύοντας στην Μεσαιωνική Αγγλία: η τέχνη, η απόλαυση και η επιτέλεση του φαγητού  Ν. Γιαντσή, Κ. Γαγανάκης, Ευγ. Μπουρνόβα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κάντζιας-Ρόντε Αλεξάντερ-Κριστιάν 24/1/2019 Ο χώρος της πόλης ως διαφιλονικούμενο πεδίο αντιπαράθεσης και διεκδίκησης. Η περίπτωση της "κόκκινης Βιέννης" Κ. Ράπτης, Μ. Παπαθανασίου, Δ. Λαμπροπούλου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Αναστασιάδης Δημήτριος 21/12/2017 Καταγωγή του ρατσισμού και νομιμοποίηση του δουλεμπορίου στην αποικία της Βιρτζίνια τον 17ο αιώνα Κ. Γαγανάκης ,Μ. Παπαθανασίου,  Λάμπρ. Φλιτούρης (Παν/μιο Ιωαννίνων – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Νούσης Γεώργιος  21/12/2017 Μετα-αποικιακές μνήμες: Η πρόσληψη των πολέμων της Ινδοκίνας και της Αλγερίας και η διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης της Γαλλίας Μ. Παπαθανασίου, αναπλ. καθηγ. Α. Καρακατσούλη (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών), Β. Καραμανωλάκης 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Σιδέρης Κωνσταντίνος 15/12/2016 Προσλήψεις και πραγματεύσεις της κολεκτιβοποίησης στην μεταπολεμική σοβιετική ιστοριογραφία Μ. Παπαθανασίου, Α. Διάλλα, Π. Παυλίδης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Hey Svitlana 17/12/2015 Η πολιτική των Γερμανών έναντι των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην κατεχόμενη Ουκρανία (1941-1944). Κ. Ράπτης, Ε. Χατζηβασιλείου, Γρ. Ψαλίδας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Αθανασόπουλος Φίλιππος 17/12/2015 Από το Ενιαίο στο Λαϊκό Μέτωπο. Συνέχειες και ασυνέχειες της μετωπικής στρατηγικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας (1929-1935) (21/6/2018) τροποποιήθηκε από: "Ο αντιφασιστικός αγώνας του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας στη διάρκεια του Μεσοπολέμου"). Κ. Ράπτης, Κ. Γαγανάκης, Α. Συριάτου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Κρητικού Ασημίνα 18/12/2014 Ιδρύματα για εγκαταλελειμμένα παιδιά στην Ιταλία από την Ιταλική Ενοποίηση (1861) έως την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1941): Συγκριτική μελέτη των Ιδρυμάτων Santa Maria Della Pieta της Βενετίας και Santissima Annunziata της Νάπολης. Μ. Παπαθανασίου,                                  Α. Κωνσταντινίδου, Κ. Γαγανάκης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μάκκα Βασιλική 18/12/2014 Πολιτική ώσμωση ανάμεσα σε Καθολικούς και Ορθόδοξους κατά τις ιεραποστολές των Ιησουητών στο ελληνικό αρχιπέλαγος (Κυκλάδες) τον 17ο και 18ο αιώνα. D. Crouzet, Κ. Γαγανάκης (ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μοσχονάς Σέργιος-Γεράσιμος 27/6/2013 Η οικονομική και εμπορική δραστηριότητα των Γενουατών στη δυτική Μεσόγειο. Η περίπτωση της Κορσικής (1378-1453) Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου, Ν. Γιαντσή, Α. Παπαδία-Λάλα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μούτσιου Χαρίκλεια 27/6/2013 Γυναικείος ριζοσπαστισμός στην Αγγλική Επανάσταση:  Γυναίκες Levellers Κ. Γαγανάκης, Κ. Ράπτης, Α. Κωνσταντινίδου