Ελληνική αρχική σελίδα » Εκδόσεις » Ηλεκτρονικές Εκδόσεις του Τμήματος

Κατάλογος Ηλεκτρονικών Εκδόσεων του Τμήματος

e-ιστορήματα

 

Νεοελληνική Ιστορία και Οθωμανικές Σπουδές. Μια απόπειρα χαρτογράφησης. Επιστημονική συνάντηση (8 Απριλίου 2016, Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών), Όλγα Κατσιαρδή-Hering – Βάσω Σειρηνίδου (επιμ.), σειρά: e-ιστορήματα 1, Αθήνα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2017, σελ. 151, e-book, ISBN: 978-618-811-1-6-8, Τυπώθηκε στο Ε.Κ.Π.Α., Σταδίου 5, 10562 Αθήνα.

Modern Greek History and Ottoman Studies: an Attempt to Map the Fields. A Workshop (8 April 2016, Historical Archive of the University of Athens), Olga Katsiardi-Hering – Vaso Seirinidou (eds), Series: e-historemata 1, Athens: Department of History and Archaeology, Section of History, National and Kapodistrian University of Athens, 2017, p. 151, e-book, ISBN: 978-618-811-1-6-8, Printed in N.K.U.A, 5 Stadiou Str., Athens.

Για να κατεβάσετε το αρχείο PDF, πατήστε ΕΔΩ

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

 

Το Περιοδικό του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (AURA) είναι ένα διεθνές περιοδικό με σύστημα διπλής ανώνυμης αξιολόγησης, το οποίο εκδίδεται δύο φορές το χρόνο από τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος του είναι η δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών που εστιάζουν στην αρχαιολογία, την τέχνη και τον υλικό πολιτισμό του ευρύτερου Ελληνικού κόσμου, από την απώτερη προϊστορία έως και τη σύγχρονη εποχή.

 

URL: http://aura.arch.uoa.gr/el/aura