Ελληνική αρχική σελίδα » Εκδόσεις » Ηλεκτρονικές Εκδόσεις του Τμήματος

Κατάλογος Ηλεκτρονικών Εκδόσεων του Τμήματος

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις Τμήματος

Για το αρχείο PDF, πατήστε ΕΔΩ

Αυτός ο τόμος αποτελεί τη δημοσίευση των πρακτικών του 2ου συνεδρίου ψηφιακών εφαρμογών και ποσοτικών μεθόδων στην αρχαιολογία (CAA-GR), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά το διάστημα 20-22 Δεκεμβρίου 2016. Τα θέματα των 21 συμβολών καλύπτουν τις ψηφιακές εφαρμογές στην έρευνα πεδίου και στο εργαστήριο, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης και τις τεχνικές τηλεπισκόπησης, ψηφιακές αναπαραστάσεις, καθώς και εκπαιδευτικές και μουσειακές εφαρμογές.

This volume constitutes the publication of the proceedings of the 2nd conference on computer applications and quantitative methods (CAA-GR), which was held at the National and Kapodistrian University of Athens during 20-22 December 2016. The topics of the 21 contributions cover digital applications in field research and in the laboratory, Georgaphical Information Systems and remote sensing techniques, digital reconstructions as well as educational and museum applications.

Vavouranakis, G., Katsianis, M., Papadatos, I., Mouliou, M. and Petridis, P. (Eds) 2017. Digital pasts for the present. Proceedings of the 2nd conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Athens, 22-23 December 2016. Athens: Department of History and Archaeology - National and Kapodistrian University of Athens.ISBN: 978-618-81101-8-2

e-ιστορήματα

 

Νεοελληνική Ιστορία και Οθωμανικές Σπουδές. Μια απόπειρα χαρτογράφησης. Επιστημονική συνάντηση (8 Απριλίου 2016, Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών), Όλγα Κατσιαρδή-Hering – Βάσω Σειρηνίδου (επιμ.), σειρά: e-ιστορήματα 1, Αθήνα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2017, σελ. 151, e-book, ISBN: 978-618-811-1-6-8, Τυπώθηκε στο Ε.Κ.Π.Α., Σταδίου 5, 10562 Αθήνα.

Modern Greek History and Ottoman Studies: an Attempt to Map the Fields. A Workshop (8 April 2016, Historical Archive of the University of Athens), Olga Katsiardi-Hering – Vaso Seirinidou (eds), Series: e-historemata 1, Athens: Department of History and Archaeology, Section of History, National and Kapodistrian University of Athens, 2017, p. 151, e-book, ISBN: 978-618-811-1-6-8, Printed in N.K.U.A, 5 Stadiou Str., Athens.

Για να κατεβάσετε το αρχείο PDF, πατήστε ΕΔΩ

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

 

Το Περιοδικό του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (AURA) είναι ένα διεθνές περιοδικό με σύστημα διπλής ανώνυμης αξιολόγησης, το οποίο εκδίδεται δύο φορές το χρόνο από τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος του είναι η δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών που εστιάζουν στην αρχαιολογία, την τέχνη και τον υλικό πολιτισμό του ευρύτερου Ελληνικού κόσμου, από την απώτερη προϊστορία έως και τη σύγχρονη εποχή.

 

URL: http://el.aura.arch.uoa.gr/periodiko.html

 

 

Η ανασκαφή στην θέση Καντού Κουφόβουνος αποτελεί την πρώτη ανασκαφή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο. Έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου και υπό την διεύθυνση της πρώτης συγγραφέως αυτού του τόμου. Οι ανασκαφικές εργασίες στην θέση άρχισαν το καλοκαίρι του 1992 και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 1999.

Το ΜΕΡΟΣ Α' της δημοσίευσης της ανασκαφής με τίτλο «Η Ανασκαφή του Νεολιθικού Οικισμού Καντού Κουφόβουνου στην Κύπρο: Στρωματογραφία και Αρχιτεκτονική» αποτελείται από δύο τόμους. Εξεδόθη από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου το 2009. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει το κείμενο, το οποίο υποδιαιρείται σε επτά(7) κεφάλαια και τον επίλογο, καθώς και το παράρτημα με τον κατάλογο των Ανασκαφικών Μονάδων. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει το εικονογραφικό υλικό.

Το ΜΕΡΟΣ Β' που αποτελεί την παρούσα ψηφιακή δημοσίευση συζητεί αναλυτικά το σύνολο των κινητών ευρημάτων σε οκτώ (8) κεφάλαια. Ο πρώτος τόμος αποτελείται από το κείμενο και ο δεύτερος από το συνοδευτικό εικονογραφικό υλικό (περισσότερες από 2000 φωτογραφίες και σχέδια).

Χρονολογία Έκδοσης: Μάρτιος 2019

ISBN Έντυπης Έκδοσης: 978-618-81101-9-9
ISBN Ψηφιακής Έκδοσης: 978-618-84298-0-2