Ελληνική αρχική σελίδα » Εκδόσεις » Περιοδικά Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Κατάλογος Ελληνικών ηλεκτρονικών περιοδικών Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Περιοδικά με διαδικασίες αξιολόγησης

Τίτλος: The Historical Review-La Revue Historique

Εκδότης: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Επιστημονικό πεδίο: Γενικές Λογοτεχνικές Μελέτες, Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης

URL: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/historicalReview/index

ΕΚΤ: http://epublishing.ekt.gr/el/7582/The-Historical-Review-La-Revue-Historique


Τίτλος: ΜΝΗΜΩΝ

Εκδότης: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE)

Επιστημονικό πεδίο: Ιστορία

URL: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon

ΕΚΤ: http://epublishing.ekt.gr/el/7306/ΜΝΗΜΩΝ


 

Τίτλος: HISTOREIN

Εκδότης: Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της Ιστορίας (ΕΜΙΘ)

Επιστημονικό πεδίο: Ιστορία, Ανθρωπολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, γενικά

URL: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/historein

ΕΚΤ: http://epublishing.ekt.gr/el/6928/HISTOREIN


Τίτλος: Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Εκδότης: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ)

Επιστημονικό πεδίο: Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης

URL: http://deltionchae.org/index.php/deltion

ΕΚΤ: http://epublishing.ekt.gr/el/6236/Δελτίον-Χριστιανικής-Αρχαιολογικής-Εταιρείας


Τίτλος: Eranistis

Εκδότης: Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ)

Επιστημονικό πεδίο: Γενικές Λογοτεχνικές Μελέτες, Θρησκευτικές Μελέτες, Ιστορία, Φιλοσοφία

URL: http://eranistes.gr/index.php/eranistis

ΕΚΤ: http://epublishing.ekt.gr/el/6159/Eranistis


Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ

Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Επιστημονικό πεδίο: Αρχαιολογία, Γενικές Γλωσσικές μελέτες, Γλωσσολογία, Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, Τέχνες, Γενική Εκπαίδευση, Εθνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, γενικά

URL: http://www.ems.gr/

ΕΚΤ: http://epublishing.ekt.gr/el/5874/ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ


Τίτλος: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

Εκδότης: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Επιστημονικό πεδίο: Αρχαιολογία, Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης

URL: http://byzsym.org/index.php/bz

ΕΚΤ: http://epublishing.ekt.gr/el/5374/ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ-ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ


Τίτλος: ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Εκδότης: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Επιστημονικό πεδίο: Αρχαιολογία, Γλώσσες, Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης

URL: http://tekmeria.org/index.php/tekmiria

ΕΚΤ: http://epublishing.ekt.gr/el/5131/ΤΕΚΜΗΡΙΑ


Τίτλος: Εώα και Εσπέρια

Εκδότης: Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση (ΕΕΣΜΝΕΔ)

Επιστημονικό πεδίο: Αρχαιολογία, Γενικές Λογοτεχνικές Μελέτες, Ιστορία

URL: http://www.eoaesperia.org

ΕΚΤ: http://epublishing.ekt.gr/el/9997


Τίτλοι:  "Balkan Studies"  και  "Βαλκανικά Σύμμεικτα"

Εκδότης: Ίδρυμα Mελετών Xερσονήσου του Aίμου (IMXA)

URL: http://www.imxa.gr/publish/publish.htm


Τίτλος: "Ελληνικά"

Εκδότης: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

URL: http://www.ems.gr/ekdoseis/katalogos-ekdoseon/periodiko-ellinika.html


Τίτλος: Αριάδνη

Εκδότης: Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

URL: http://elocus.lib.uoc.gr


Τίτλος: Ιόνιος Λόγος

Εκδότης: Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

URL: http://history.ionio.gr/gr/publications/ionios-logos/