Ελληνική αρχική σελίδα » Επιμορφωτικά Προγράμματα » Ιστορίης Επίσκεψις

Ιστορίης Επίσκεψις. Μία επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

Ιστορίης Επίσκεψις

Μια επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κύκλος 9oς / 2022

Διάρκεια: Έξι εβδομάδες (κατά ημέρες Παρασκευή, 16.30΄‐20.30΄, και Σάββατο, 09.30΄‐15.30΄)

Παρασκευή 23/09 έως και Σάββατο 5/11/2022

Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 60 ώρες

Με τηλεδιάσκεψη

Το Πρόγραμμα προσφέρεται αφιλοκερδώς από τα μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

και δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τις/τους συμμετέχουσες/ντες


2022


2021


2020


2019

 


2017

 


2016

 


2015 (από 2/10 έως 7/11/2015)

 

Ιστορίης Περιήγησις

2015 (από 16/10 έως 31/10/2015), στο Ναύπλιο, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας

 


2014 (από 3/10 έως 8/11/2014)

 

2014 (από 7/11 έως 22/11/2014), στην Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.

 


2013 (από 1/11 έως 7/12/2013)


Υπεύθυνη: Αν. Καθ. Μαρία Ευθυμίου