Ελληνική αρχική σελίδα » Επιστημονικές εκδηλώσεις » Προγρ. Μεταπτ. Σπουδών » Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πυθαγόρας Ι, ΙΙ

 

Πυθαγόρας Ι

Γ. Κοκκορού-Αλευρά, συνυπεύθυνες
Σ. Καλο­πί­ση-Βέρτη
Μ. Πανα­γιω­τίδη-Κεσίσογλου,
Ε. Papuci-Wladyka
·Η θέση του Δή­μου στον αρχαίο κόσμο. Η περίπτωση της Αλά­σαρ­νας στην Κω: οικι­στι­κά κατάλοιπα, ιερά, νεκροταφεία, πολιτικές και εμπορικές σχέσεις με άλλα κέντρα

 

Πυθαγόρας ΙΙ

Υπεύθυνες
Ο. Κατσιαρ­δή-Ηering,
Αναστα­σία Παπαδία-Λάλα,
Μα­ρία Ευθυμίου
·Ελληνικές Κοινότητες και Ευρωπαϊκός Κόσμος, 13ος -19ος αι. Μορφές αυτοδιοίκησης, κοινωνική οργάνωση, συγκρότηση ταυτοτήτων
 
·Παροικιακός Ελληνισμός, βιβλιογραφική βάση
 
Υπεύθυνη:
Σοφία Ανεζί­ρη
και συνεργάτες
·Eπιλογή πρωτογενών γραπτών πηγών της μετακλασικής Aρχαιότητας στο χώρο της Aνατολικής Mεσογείου

 

Σύντομη περιγραφή άλλων προγραμμάτων ακολουθεί:

Πυθαγόρας Ι

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
·Μάρτ. 2004 – Αύγ. 2006 (παράταση ώς Δεκ. 2007), Θέμα της έρευ­νας: Βυζαντινός και δυτικός κόσμος: αντιπαραθέσεις και αλληλε­πι­δρά­σεις από τον 11ο έως τον 15o αιώνα. Eρευνητική ομάδα με επι­στη­μονική υπεύθυνη την επίκ. Καθηγ. κ. Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, και συνεποπτεία της επίκ. Καθηγ. κ. Τρι­α­ντα­φυλλίτσας Μανιάτη-Κοκκίνη και της αναπλ. Καθηγ. κ. Μαρίας Ντούρου-Ηλιοπούλου. Συμμετείχαν υποψήφιοι διδά­κτο­ρες και μεταπτυχιακοί φοιτητές

 

Πυθαγόρας ΙΙ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
·2005-2007, Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη Επιστημονική υπεύ­θυνη ερευνητικού προγράμματος στα πλαίσια Πυθαγόρας ΙΙ, με τίτλο: Φορολογία και φορολογικές απαλλαγές στα χρόνια των Παλαιολόγων (13ος-15ος αι.), Συνεργάσθηκαν μετα­πτυ­χιακοί φοιτητές
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
·2005-2008, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ με θέμα: Η Μεσόγειος την εποχή των σταυροφοριών (12ος – 15ος αι.): Θεσμοί, κοινωνική πρόνοια, οικονομία. Υπεύθυνη προγράμμα­τος, αναπλ. Καθηγ. Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου. Συν­υπεύ­θυνη η λέκτορας Νικολέττα Γιαντσή–Μελετιάδη. Συμμετείχαν υποψή­φιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες Α΄ κύκλου.

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ηράκλειτος

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Οκτ. 2002 –Δεκ. 2006, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ηράκλειτος, υπεύθυνη επίκ. Καθηγ. Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, συνεργάτιδα η υποψήφια διδάκτωρ Μαρία Ματθαίου. Θέμα διδακτορικής διατριβής: Η ακίνητη περιουσία λαϊκών στη Βυζαντινή Μακεδονία και Θράκη την εποχή των Παλαιολόγων. Έγκριση διδακτορικής δια­τρι­βής Δεκ. 2006.
 
Νοέμ. 2002 - Νοέμ. 2005 (παράταση ώς Δεκ. 07), Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ηράκλειτος, υπεύθυνη επίκ. Καθηγ. κ. Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη. Συνεργάτιδα του προγράμματος η υποψήφια διδάκτωρ Αγγελική Παπαγεωργίου. Η διδακτορική της διατριβή με θέμα Ο Ιωάννης Β΄Κομνηνός (1118-1143) και η εποχή του, εγκρίθηκε το Δεκ. 2007
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Βενετοκρατία / Τουρκοκρατία)
Οκτ. 2003 - Οκτ. 2006 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ηράκλειτος, υπεύθυνη Καθηγ. Όλγα Κατσιαρδή-Hering. Συνεργάτης του προγράμματος ο υποψήφιος διδάκτωρ κ. Ίκαρος Μαντούβαλος. Η διδακτορική του διατριβή με θέμα Όψεις του Παροικιακού Ελληνισμού. Από το Μοναστήρι στην Πέστη. Επιχείρηση και αστική ταυτότητα της οικογένειας Μάνου (τέλη 18ου-19ος αι.) εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2007

 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
Νοέμ. 2002-Οκ. 2005 (παράταση Δεκ. 2007), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ηράκλειτος. Υπεύθυνος Καθηγ. Αντώνης Λιάκος, Συνεργάτιδα του προγράμματος η υποψήφια διδάκτωρ κ. Δήμητρα Λαμπροπούλου. Θέμα διατριβής: Οι άνθρωποι που έχτισαν την Αθήνα (1960-1967). Έγκριση διατριβής Ιούνιος 2008