Ελληνική αρχική σελίδα » Επιστημονικές εκδηλώσεις » Προγρ. Μεταπτ. Σπουδών » Συνδιοργάνωση σεμιναρίων & επιστημονικών συναντήσεων

Συνδιοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών συναντήσεων

 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:

Έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (4ος-15ος αι.)

Τις εργασίες συντονίζουν οι ΤΟΝΙΑ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ και ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ σε συνεργασία  με τον ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΜΕΡΙΑΝΟ (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.)

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:

Η ύπαιθρος στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο (7ος-15ος αι.):

κοινωνικές σχέσεις και δομημένο περιβάλλον

Τις εργασίες συντονίζουν οι ΤΟΝΙΑ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ και ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ σε συνεργασία  με τον ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΜΕΡΙΑΝΟ (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.)

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:

Φύλο, ταυτότητα

και κοινωνικοί ρόλοι στο Βυζάντιο

Τις εργασίες συντονίζουν οι ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ σε συνεργασία με την ΜΑΡΙΑ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.)

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:

Κωνσταντινούπολη και επαρχίες (7ος-12ος αι.)

Τις εργασίες συντονίζουν οι ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ σε συνεργασία με την ΜΑΡΙΑ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.)

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα: Νησιά του Αιγαίου από τα μέσα του 10ου έως τα μέσα του 15ου αι. Εσωστρέφεια και εξωστρέφεια, βυζαντινή παράδοση και νέες επιδράσεις.

Τις εργασίες συντονίζουν οι ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΤΣΑ ΜΑΝΙΑΤΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ και ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ σε συνεργασία με τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΛΑΜΠΑΚΗ (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.)


Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα: 7ος-9ος αιώνες (610-867):Περίοδος κρίσης και ζυμώσεων,ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης.

Τις εργασίες συντονίζουν οι EΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ και ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ σε συνεργασία με τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΛΑΜΠΑΚΗ (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.)


Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα: Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: σταθμοί στην ιστορία, κοινωνία και καθημερινότητα, πνευματική ζωή, τέχνη και ακτινοβολία

Τις εργασίες συντονίζουν οι ΑΘΗΝΑ ΚΟΛΙΑ-ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ και ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ σε συνεργασία με τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΛΑΜΠΑΚΗ (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.)

 

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Νίκος Οικονομίδης"
με θέμα: "Από τον Αναστάσιο Α΄ στον Μαυρίκιο. Συνέχεια της παράδοσης και ανανέωση κατά τον 6ο αιώνα"

 
 
 
 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

 

 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Διεπιστημονικό Μεταπτ. Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:
Το Βυζάντιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης κατά την περίοδο των Κομνηνών και των Αγγέλων (1081-1204)

Πρόγραμμα


Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 

 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ
 
· Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:
Ο «βυζαντινός χώρος» κατά τον 13ο αι.:Διαμελισμός και ανακατανομή,απώλεια και ανάκτηση (1204-1282)
Τις εργασίες θα συντονίσουν οι κ.κ. Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη & Σοφία Καλοπίση-Βέρτη (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας / Πανεπιστήμιο Αθηνών) σε συνεργασία με τον Στυλιανό Λαμπάκη (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.)

 

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

 

 
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ
 
· Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:
Η περίοδος των Μακεδόνων (867-1056): εποχή κρατικής και εκκλησιαστικής ανασυγκρότησης, πολιτικής και πνευματικής ακμής και ακτινοβολίας
Τις εργασίες θα συντονίσουν οι κ.κ. Α. Κόλια-Δερ­μι­τζάκη και Σ. Καλοπίση-Βέρτη σε συνεργασία με τον κ. Στ. Λαμπάκη (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
 
(κάντε κλικ εδώ για το πρόγραμμα)

 

Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

 

 
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΙΒΕ/ΕΙΕ
· Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:
Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα: Εποχή κοινωνικών αλλαγών, εδαφικών ανακατατάξεων και άνθησης του πνευματικού βίου και της τέχνης
Υπεύθυνες της οργάνωσης οι κ.κ. Α. Κόλια-Δερ­μι­τζάκη και Σ. Καλοπίση-Βέρτη σε συνεργασία με την κ. Χρ. Αγγελίδη (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
(κάντε κλικ εδώ για το πρόγραμμα)

 

Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007

 

 
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
· Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:
Επαγγέλματα και επαγγελματίες στο Βυζάντιο
Συνεργασία μεταξύ των κ.κ. Β. Κουταβά-Δεληβοριά και Σ. Καλοπίση-Βέρτη
(κάντε κλικ εδώ για το πρόγραμμα)

 

Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006

 

 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
· Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:
Στη Βιθυνία με το «βασιλικόν δρομώνιον»
του Κωνσταντίνου Πορφυρο­γέν­νητου
Υπεύθυνες της οργάνωσης οι κ.κ. Β. Κουταβά-Δεληβοριά και Σ. Καλο­πίση-Βέρτη
(κάντε κλικ εδώ για το πρόγραμμα)

 

Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005

 

 
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
· Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:
Το Ιερόν Παλάτιον
Υπεύθυνοι της οργάνωσης οι κ.κ. Ε. Χρυσός Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Α. Κόλια-Δερμιτζάκη
(κάντε κλικ εδώ για το πρόγραμμα)
 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004

 

 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
·Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα:
Η Τέταρτη Σταυροφορία (1204)
Υπεύθυνοι της οργάνωσης οι κ.κ. Ε. Χρυσός, Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Α. Κό­λια-Δερμιτζάκη
(κάντε κλικ εδώ για το πρόγραμμα)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, κατεύθυνση Λατινοκρατία-Βενετοκρατία

Z΄ Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (Διιδρυματικό): «Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)», με θέμα:«Εκκλησία και Κοινωνία στην ελληνολατινική Ανατολή (13ος-18ος αι.)».

Οργάνωση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 


ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, κατεύθυνση Λατινοκρατία-Βενετοκρατία

ΣΤ΄ Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (Διιδρυματικό): «Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)», με θέμα:«Η Οικογένεια στον ελληνοβενετικό κόσμο (13ος-18ος αι.).»
Εννοιολόγηση, θεσμοί, λειτουργίες.

Οργάνωση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Πρόγραμμα

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


 


ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, κατεύθυνση Λατινοκρατία-Βενετοκρατία

Ε΄ Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (Διιδρυματικό): «Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)», με θέμα:«Φτώχεια» και «Φτωχοί» στον ελληνοβενετικό κόσμο (13ος-18ος αι.).
Εννοιολόγηση, ιστορικές πραγματικότητες, αναπαραστάσεις.

Οργάνωση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Πρόγραμμα


Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

ορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Υπεύθυνοι: Αναστασία Παπαδία-Λάλα,σε συνεργασία με τους Χαράλαμπο Γάσπαρη και Κώστα Λαμπρινό.ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, κατεύθυνση Λατινοκρατία-Βενετοκρατία

Δ΄Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (Διιδρυματικό): «Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)» / «The Greek-Latin World (13th-18th centuries)», με θέμα:
«Η 'Πόλη' στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο (13ος-18ος αι.)».

Οργάνωση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Υπεύθυνοι Κατερίνα Κωνσταντινίδου, σε συνεργασία με τους Χαράλαμπο Γάσπαρη και Κώστα Λαμπρινό.

Πρόγραμμα

 

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

 


ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, κατεύθυνση Λατινοκρατία-Βενετοκρατία

Γ΄Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (Διιδρυματικό): «Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)» / «The Greek-Latin World (13th-18th centuries)», με θέμα:
Φυσικές καταστροφές και επιδημίες στην ελληνοβενετική Ανατολή.

Οργάνωση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Υπεύθυνοι Κατερίνα Κωνσταντινίδου, σε συνεργασία με τους Χαράλαμπο Γάσπαρη και Κώστα Λαμπρινό.

Πρόγραμμα

 

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, κατεύθυνση Λατινοκρατία-Βενετοκρατία

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (Διιδρυματικό): «Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)» / «The Greek-Latin World (13th-18th centuries)», με θέμα:
Η προσωπογραφία της Eλληνολατινικής Aνατολής. Οι άνθρωποι και η εποχή τους» / «Prosopography of the Greek-Latin East. The people and their epoch.

Οργάνωση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Υπεύθυνοι Αναστασία Παπαδία-Λάλα, σε συνεργασία με τους Χαράλαμπο Γάσπαρη και Κώστα Λαμπρινό.

Πρόγραμμα


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο "Νίκος Οικονομίδης"
με θέμα: "Από τον Αναστάσιο Α΄ στον Μαυρίκιο. Συνέχεια της παράδοσης και ανανέωση κατά τον 6ο αιώνα"

 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, κατεύθυνση Λατινοκρατία-Βενετοκρατία

Μεταπτυχιακό σεμινάριο "Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)"
"Χαρτογραφώντας τις εξουσίες. Διακυβέρνηση και κοινωνικές ιεραρχήσεις στην ελληνολατινική Ανατολή (13ος-18ος αι.)"
 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011Χάρη σε σύμβαση συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το μεταπτυχιακό σεμινάριο Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσφέρει πρόσβαση στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων του κόσμου του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια με 52.000 ψηφιακές μαρτυρίες επιζώντων της Σοά και των ναζιστικών διώξεων . Το σεμινάριο διδάσκει ο ομοτ. Καθηγητής κ. Χάγκεν Φλάισερ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2011-12

http://www.vha.fu-berlin.de/news/news64.html

http://dornsife.usc.edu/vhi/news/3174

καθώς και

http://dornsife.usc.edu/vhi/cms/files/global/VHA_6.1_User_Manual_revised.pdf

http://dornsife.usc.edu/vhi/cms/files/global/Cataloguing_Guidelines.pdf

http://dornsife.usc.edu/vhi/clipviewer/

http://www.youtube.com/user/USCShoahFoundation1-3/10/2009

 

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010(κάντε κλικ εδώ
για μεγέθυνση)
 
1-3/10/2009, Επιστημονική συνάντηση του ΠΜΣ Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα, στο πλαίσιο κοινού τριετούς προγράμματος επιστημονικών συναντήσεων. Θέμα "Η Μεσόγειος και οι Θάλασσές της: Φυσικά, Κοινωνικά, Πολιτικά Περιβάλλοντα και Τοπία, 15ος-20ός αι." / "The Mediterranean and Its Seas: Natural, Social, Political Environments and Landscapes, 15th-20th centuries".
(κάντε κλικ εδώ για το πρόγραμμα)

 

Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009(κάντε κλικ εδώ
για μεγέθυνση)
 
· 25-27/9/2008, Μιννεάπολις, ΗΠΑ, Επιστημονική Συνάντηση ΠΜΣ Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα στο πλαίσιο κοινού τριετούς προγράμματος επιστημονικών συναντήσεων
Θέμα: Η Μεσόγειος και οι Θάλασσές της / The Mediterranean and Its Seas AFISSA 6 INTERNET
Η δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Οκτώβριο 2009.
 
· Αρχειακά τεκμήρια και κοινωνική ιστορία των Ρωμιών της Πόλης: Συντονισμός: καθηγ. Κώστας Γαβρόγλου - Δρ Έφη Κάννερ
Συνδιοργάνωση κοινού μεταπτυχιακού σεμιναρίου μεταξύ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Μεθοδολογίας και Ιστορία της Θεωρίας των Επιστημών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

 

Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008· Η Έδρα Σπουδών για τη Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα της École des hautes études en sciences sociales, σε συνεργασία με την École française d'Athènes, με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών/Τομέα Ιστορίας, το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσε κατά το ακαδημ. έτος 2007-2008 σειρά κύκλο έξι σεμιναρίων στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών
Etat, violence et politique en Europe
à l'époque contemporaine
 
Οργάνωση κύκλου διαλέξεων από τον Καθ. Αντώνη Λιάκο σε συνεργασία με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών με θέμα: «Η ιστορία, η μνήμη και η σχέση μας με το παρελθόν» τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών.
(κάντε κλικ εδώ για το πρόγραμμα)

 

Ακαδημαϊκά έτη 2006-2008
 
· Συνεργασία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Νεότερης Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Ακαδημαϊκά έτη 2005-2009
 
·Κοινό Ευρωπαϊκό Διδακτορικό πρόγραμμα επί της Κοινωνικής Ιστορίας της Ευρώπης και της Μεσογείου / European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

Χίος
9-12 Απριλίου 2009
Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα «Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα: Εποχή κοινωνικών αλλαγών, εδαφικών ανακατατάξεων και άνθησης του πνευματικού βίου και της τέχνης» πραγματοποιήθηκε εκδρομή.
(Κάντε κλικ εδώ για τον Οδηγό της εκδρομής και εδώ για το πρόγραμμα της εκδρομής)
Κρήτη
Σεπτέμβριος 2005
Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου κ. Μ. Κωνσταντου­δάκη-Κιτρομηλίδη: «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Βυζαντινή παρά­δο­ση, Αναγέννηση και Μανιερισμός, Ισπανική περίοδος». Τα μέλη του σεμιναρίου μαζί με τη διδάσκουσα πραγματοποίησαν εκπαι­δευ­τική εκδρομή στην Κρήτη, όπου επισκέφθηκαν βυζαντινά τοι­χο­γρα­φημένα μνημεία και συλλογές βυζαντινών εικόνων που συν­δέ­ονται με τις απαρχές της τέχνης του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Παρακολούθησαν επίσης το διεθνές συνέδριο "El Greco's Studio", που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο από 23-25 Σεπτεμβρίου 2005.
Κωνσταντινούπολη
13-18 Απριλίου 2005
(κάντε κλικ εδώ
για μεγέθυνση)
Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα «Ιερόν Παλάτιον» πραγματοποιήθηκε εκδρομή.
Βενετία
Ιούλιος 2003
Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου της κ. Μ. Κωνστα­ντου­δάκη-Κιτρομηλίδη «Βενετία και Βυζάντιο. Διερεύνηση των σχέ­σε­ων της Βενετικής Πολιτείας με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στο επί­πε­δο της τέχνης» του εαρ. εξαμ. 2002-2003. Επίσκεψη μνημείων, μου­σείων και συλλογών έργων τέχνης συναφών με το θέμα του σε­μι­ναρίου. Παρουσίαση επί τόπου εργασιών σχετικών με την ύλη του σεμιναρίου.

 

(Τελευταία ενημέρωση: 28/1/2020)