Ελληνική αρχική σελίδα » Έρασμος / Σωκράτης

Erasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγών φοιτητών με ευρωπαϊκά πανε­πι­στήμια (ERASMUS+), υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών, διάρκειας 1-2 εξαμήνων, για τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι διδακτικές μονάδες και οι βαθμοί, που αποκτώνται στο ξένο πανεπιστήμιο, μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και, κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπευθύνους συντονιστές, αναγνωρίζονται και ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή του Τμήματός μας.

Πληροφορίες επίσης παρέχονται από τους αρμόδιους συντονιστές και στη σελίδα http://www.interel.uoa.gr/erasmus.

Συνεργαζόμενα Παν/μια Γνωστικό αντικείμενο Υπεύθυνοι Συντονιστές
ΑΥΣΤΡΙΑ    
Graz έμφαση στην Ιστορία Ό. Κατσιαρδή-Hering
Βιέννη έμφαση στην Ιστορία Μ. Ευθυμίου
  έμφαση στην Κλασική Αρχαιολογία Στ. Κατάκης
Innsbruck έμφαση στην Ιστορία Κ. Μπουραζέλης
BΕΛΓΙΟ    
Βρυξέλλες έμφαση στην Ιστορία Ν. Γιαντσή
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ    
Σόφια έμφαση στην Ιστορία Ό. Κατσιαρδή-Hering
ΓΑΛΛΙΑ    
Angers έμφαση στην Ιστορία N. Μπιργάλιας
Caen Basse Normandie έμφαση στην Ιστορία Δ. Λαμπροπούλου
    Π. Βαλαβάνης
Grenoble II έμφαση στην Ιστορία Δ. Λαμπροπούλου
    Π. Βαλαβάνης
Lille ΙΙΙ έμφαση στην Ιστορία και Αρχ. Π. Πετρίδης
Marseille I (Aix-en-Provence) έμφαση στη Βυζ. Αρχ. Π. Πετρίδης
Nancy II έμφαση στην Ιστορία Σ. Ψωμά
Nice Sophia Antipolis έμφαση στην Περιβ. Αρχαιολ. Λ. Καραλή
PARIS Ι (Panthιon - Sorbonne) έμφαση στη Βυζ. Αρχ. Μ. Παναγιωτίδη
PARIS IV, Sorbonne έμφαση στη Ιστορία Σ. Ψωμά
PARIS X, Nanterre έμφαση στην Ιστορία  Ν. Μπιργάλιας
PARIS, Ecole Pratique des Hautes Etudes μπτχ. Ιστορίας K. Γαρδίκα
PARIS, Ecole Nationale de Chartes  έμφαση στην Ιστορία Ν. Γιαντσή
Poitiers έμφαση στην Ιστορία Ν. Γιαντσή
Rouen έμφαση στην Ιστορία Μ. Παπαθανασίου
    Π. Βαλαβάνης
Strasbοurg  έμφαση στη Βυζ. Αρχ. Π. Πετρίδης
Toulouse, Le Mirail έμφαση στην Ιστορία Κ. Μπουραζέλης
ΓΕΡΜΑΝΙΑ    
Berlin (Humboldt Universitδt, Freie Universitδt)  έμφαση στην Κλασική Αρχαιολογία Στ. Κατάκης
Bielefeld έμφαση στην Ιστορία Μ. Παπαθανασίου
Bochum έμφαση στην Αρχαιολογία Κ. Κοπανιάς
Bonn (Rheinische Friedrich – Wilhelms - Universitδt έμφαση στην Κλασική Αρχαιολογία Στ. Κατάκης
Chemnitz έμφαση στην Ιστορία  K. Ράπτης
Hamburg έμφαση στην Ιστορία Κ. Μπουραζέλης 
Ηalle-Wittenberg έμφαση στους Ανατ. Πολιτισμούς Κ. Κοπανιάς
Hannover έμφαση στην Ιστορία Μ. Παπαθανασίου
    Π. Βαλαβάνης
Heidelberg έμφαση στην Ιστορία  Κ. Μπουραζέλης
Koln έμφαση στην Ιστορία Κ. Μπουραζέλης
  έμφαση στην Αρχαιολογία Δ. Πλάντζος
Leipzig έμφαση στην Ιστορία Μ. Παπαθανασίου
Mainz έμφαση στην Αρχαιολογία Π. Βαλαβάνης
Munchen έμφαση στην Ιστορία Κ. Μπουραζέλης
  έμφαση στη Βυζ. Αρχ. Π. Πετρίδης
Munster έμφαση στην Ιστορία  Κ. Μπουραζέλης 
  έμφαση στην Κλασ. Αρχ. Στ. Κατάκης
ΔΑΝΙΑ    
Roskilde έμφαση στην Ιστορία Μ. Παπαθανασίου
    Π. Βαλαβάνης
ΕΛΒΕΤΙΑ    
Βασιλεία έμφαση στην Αρχαιολογία Π. Πετρίδης
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ    
Belfast (Queen's University)  έμφαση στην Αρχαιολογία Π. Πετρίδης 
Cambridge έμφαση στην Ιστορία  Κ. Μπουραζέλης
Durham έμφαση στην Ιστορία  Κ. Μπουραζέλης
Leicester έμφαση στην Ιστορία Κ. Μπουραζέλης
ΙΣΛΑΝΔΙΑ    
Reykjavik έμφαση στην Ιστορία Δ. Λαμπροπούλου
    Π. Βαλαβάνης
ΙΣΠΑΝΙΑ    
Barcelona έμφαση στην Ιστορία Β. Καραμανωλάκης
Universitat autonoma de Barcelona έμφαση στην Αρχαιολογία Ε. Μαντζουράνη
Oviedo Έμφαση στην Αρχαιολογία Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα
Salamanca έμφαση στην Ιστορία Δ. Λαμπροπούλου
    Π. Βαλαβάνης
Sevilla μπτχ. Ιστορίας Κ. Γαρδίκα
Valencia έμφαση στην Περιβ. Αρχ. Λ. Καραλή
Zaragoza έμφαση στην Αρχαιολογία Δ. Πλάντζος
ΙΤΑΛΙΑ    
Bologna έμφαση στην Ιστορία Δ. Λαμπροπούλου
    Π. Βαλαβάνης
Kore di Enna έμφαση στην Κλασική Αρχ. Χ. Κανελλόπουλος
Pisa έμφαση στην Ιστορία Δ. Λαμπροπούλου
    Π. Βαλαβάνης 
  μπτχ. Ιστορίας Κ. Γαρδίκα
Palermo έμφαση στην Αρχαιολογία Ε. Μαντζουράνη
Milano, Univ. Cattolica έμφαση στην Ιστορία Κ. Μπουραζέλης
Napoli έμφαση στην Αρχαιολογία Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα
Perugia έμφαση στην Ιστορία Κ. Μπουραζέλης 
Roma, La Sapienza έμφαση στην Ιστορία Β. Καραμανωλάκης
Venezia έμφαση στην Ιστορία Κ. Κωνσταντινίδου
Roma III έμφαση στην Ιστορία Σ. Ανεζίρη
ΚΥΠΡΟΣ    
Λευκωσία έμφαση στην Αρχαιολογία Δ. Πλάντζος
ΜΑΛΤΑ    
Malta έμφαση στην Ιστορία Ό. Κατσιαρδή-Hering
ΟΛΛΑΝΔΙΑ    
Groningen έμφαση στην Ιστορία Σ. Ανεζίρη
    Π. Βαλαβάνης
  έμφαση στην Περιβ. Αρχ. Λ. Καραλή
Amsterdam  έμφαση στην Περιβ. Αρχ. Λ. Καραλή
ΠΟΛΩΝΙΑ    
Krakow έμφαση στην Κλασ.Αρχ. Στ. Κατάκης
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ    
Minho, Braga I έμφαση στην Ιστορία Δ. Λαμπροπούλου
    Π. Βαλαβάνης
ISCTE, Lisboa μπτχ. Ιστορίας K. Γαρδίκα
ΣΟΥΗΔΙΑ    
TΟΥΡΚΙΑ    
Άγκυρα έμφαση στην Αρχαιολογία Δ. Πλάντζος
Κωνσταντινούπολη Bogazici Universitesi έμφαση στην Ιστορία Π. Κονόρτας
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ    
Helsinki έμφαση στην Ιστορία Δ. Λαμπροπούλου
    Π. Βαλαβάνης

 

 

(Τελευταία ενημέρωση: 29/9/2014)