Ελληνική αρχική σελίδα » Έρασμος / Σωκράτης

Erasmus

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγών φοιτητών με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (ERASMUS), υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών, διάρκειας 1-2 εξαμήνων, για τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι διδακτικές μονάδες και οι βαθμοί, που αποκτώνται στο ξένο πανεπιστήμιο, μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και, κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπευθύνους συντονιστές, αναγνωρίζονται και ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτη­τή του Τμήματός μας.

Πληροφορίες παρέχονται από τους αρμόδιους συντονιστές.

Ακολουθεί πίνακας συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, γνωστικών αντικειμένων και υπευθύνων συντονιστών.

Συνεργαζόμενα Παν/μια Υπεύθυνοι Συντονιστές
ΑΥΣΤΡΙΑ  
Graz Ό. Κατσιαρδή-Hering
Βιέννη Μ. Παπαθανασίου
  Στ. Κατάκης
Innsbruck Κ. Μπουραζέλης
BΕΛΓΙΟ  
Βρυξέλλες Ν. Γιαντσή
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
Σόφια Ό. Κατσιαρδή-Hering
ΓΑΛΛΙΑ  
Angers Σ. Ανεζίρη
Caen Basse Normandie Δ. Λαμπροπούλου
Π. Βαλαβάνης
Grenoble II Δ. Λαμπροπούλου
Π. Βαλαβάνης
Université Charles-de-Gaulle Lille 3 Π. Πετρίδης
Univresité d'Aix-Marseille Π. Πετρίδης
Nancy II Σ. Ψωμά
Nice Sophia Antipolis Λ. Καραλή
Université Panthéon Sorbonne (Paris I) Π. Πετρίδης
PARIS IV, Sorbonne Σ. Ψωμά
PARIS X, Nanterre Σ. Ανεζίρη
PARIS, École Pratique des Hautes Études K. Γαρδίκα
PARIS, École Nationale de Chartes Ν. Γιαντσή
Poitiers Ν. Γιαντσή
Rouen Δ. Λαμπροπούλου
Π. Βαλαβάνης
Université de Strasbourg Π. Πετρίδης
Toulouse, Le Mirail Κ. Μπουραζέλης
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  
Berlin (Humboldt Universität, Freie Universität) Στ. Κατάκης
Bielefeld Μ. Παπαθανασίου
Bochum Κ. Κοπανιάς
Bonn (Rheinische Friedrich – Wilhelms - Universität Στ. Κατάκης
Chemnitz K. Ράπτης
Freiburg Σ. Ανεζίρη
Hamburg Κ. Μπουραζέλης
Ηalle-Wittenberg Κ. Μπουραζέλης
Κ. Κοπανιάς
Hannover Π. Βαλαβάνης
Heidelberg Κ. Μπουραζέλης
Köln Κ. Μπουραζέλης
Δ. Πλάντζος
Leipzig Μ. Παπαθανασίου
Johannes-Gutenberg Universitat Mainz Π. Βαλαβάνης
Ludwig -Maximilians Universitat Munchen Π. Πετρίδης
Münster Κ. Μπουραζέλης
  Στ. Κατάκης
Eberhard Karls Universität Tübingen Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη
ΔΑΝΙΑ  
Roskilde Μ. Παπαθανασίου
Π. Βαλαβάνης
ΕΛΒΕΤΙΑ  
Βασιλεία Π. Πετρίδης
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
Belfast (Queen's University) Π. Πετρίδης
Durham Κ. Μπουραζέλης
Leicester Κ. Μπουραζέλης
ΙΣΛΑΝΔΙΑ  
Reykjavik Δ. Λαμπροπούλου
Π. Βαλαβάνης
ΙΣΠΑΝΙΑ  
Barcelona Β. Καραμανωλάκης
Universitat Autònoma de Barcelona Ε. Μαντζουράνη
Oviedo Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα
Salamanca Δ. Λαμπροπούλου
Π. Βαλαβάνης
Sevilla Κ. Γαρδίκα
Valencia Λ. Καραλή
Zaragoza Δ. Πλάντζος
ΙΤΑΛΙΑ  
Bologna Δ. Λαμπροπούλου
Π. Βαλαβάνης
Genova Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου
Kore di Enna Χ. Κανελλόπουλος
Pisa Δ. Λαμπροπούλου
Π. Βαλαβάνης
Κ. Γαρδίκα
Palermo Ε. Μαντζουράνη
Milano, Univ. Cattolica Κ. Μπουραζέλης
Napoli Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα
Perugia Κ. Μπουραζέλης
Roma, La Sapienza Β. Καραμανωλάκης
Salerno Ευρ. Κεφαλίδου
Venezia Κ. Κωνσταντινίδου
Venezia Σ. Ανεζίρη
Roma II, Tor Vergata Στ. Κατάκης
Roma III Σ. Ανεζίρη
ΚΥΠΡΟΣ  
Λευκωσία Δ. Πλάντζος
ΜΑΛΤΑ  
Malta Ό. Κατσιαρδή-Hering
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Groningen Σ. Ανεζίρη
Π. Βαλαβάνης
Λ. Καραλή
Amsterdam Λ. Καραλή
ΠΟΛΩΝΙΑ  
Krakow Στ. Κατάκης
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  
Minho, Braga I Δ. Λαμπροπούλου
Π. Βαλαβάνης
ISCTE, Lisboa K. Γαρδίκα
TΟΥΡΚΙΑ  
Orta Dogu Teknik Universitesi Ankara Δ. Πλάντζος
ΚωνσταντινούποληBogazici Universitesi Π. Κονόρτας
Ιstanbul Σ. Ανεζίρη
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ  
Helsinki Δ. Λαμπροπούλου
Π. Βαλαβάνης

 

(Τελευταία ενημέρωση: 22/7/2015)