Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Άργος Ορεστικού

Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού διεξάγεται στη θέση Παραβέλα από το καλοκαίρι του 2009 υπό τη διεύθυνση των αρχαιολόγων Δ. Πλάντζου (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Δ. Δαμάσκου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος).

Έως το 2012 ανήκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ από το 2013 εντάχθηκε στον ετήσιο προγραμματισμό του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανασκαφή τελεί υπό την εποπτεία της ΚΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Φλώρινα) και της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Καστοριά).

Στην ανασκαφική ομάδα συμμετέχουν αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, φωτογράφοι, επαγγελματίες εργάτες από το Άργος και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και φοιτητές.

Παράλληλα πραγματοποιείται το Πρόγραμμα «Ανασκαφή και Τοπική Κοινωνία: Άργος Ορεστικό», με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, και ιδιαίτερα των νέων, σε θέματα της αρχαιολογικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Άργους και της ευρύτερης περιοχής, σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς MOnuMENTA (http://www.monumenta.gr/).

Πληροφορίες για τον σκοπό και το έως τώρα έργο της Ανασκαφής θα βρείτε στον ιστότοπο: http://www.argosorestikonproject.org/