Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Καρδάμαινα, Κως

Ανασκαφές στην αρχαία Αλάσαρνα (σημερινή Καρδάμαινα) στην Κω: ελληνιστικό ιερό του Απόλλωνα και παλαιοχριστιανικός οικισμός

Διεύθυνση

Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Συνεργάτες

Κώστας Κοπανιάς, λέκτορας Ανατολικών Πολιτισμών,

Γεώργιος Αντωνίου, αρχιτέκτων-μηχανικός,

μεταπτυχιακοί φοιτητές α΄& β΄ κύκλου, προπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών.


 

Οι ανασκαφικές εργασίες στην Καρδάμαινα της Κω ξεκίνησαν το 1985 μετά την τυχαία εύρεση αρχιτεκτονικών καταλοίπων κατά τη θεμελίωση ξενοδοχείου στο οικόπεδο Πατέρα-Τσαγκαρούλη, στη θέση Καμίνια ή Τσουκαλαριά, στα δυτικά όρια του σύγχρονου οικισμού της Καρδάμαινας. Η ανασκαφή που ακολούθησε οδήγησε στην αποκάλυψη του ελληνιστικού ιερού του Απόλλωνα καθώς και τμήματος του παραλιακού οικισμού της παλαιοχριστιανικής Αλάσαρνας, θεμελιωμένου πάνω στα αρχαία ερείπια.

Αναπαράσταση ανατολικής πλευράς (εισόδου)
κτηρίου Γ (ναού). Σχέδιο Γ. Αντωνίου

 

Τμήμα οικισμού της
παλαιοχριστιανικής περιόδου, ΝΑ άποψη

 

Βασικοί στόχοι

Η ανάληψη των ανασκαφικών εργασιών στο ελληνιστικό ιερό και τον παλαιοχριστιανικό οικισμό της Αλάσαρνας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει δύο βασικούς στόχους, την έρευνα και την εκπαίδευση των φοιτητών.

Η αποκάλυψη, προστασία, συντήρηση και μελέτη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων και των κινητών ευρημάτων καθώς και η τελική δημοσίευση του ιερού και του παλαιοχριστιανικού οικισμού είναι ο κύριος στόχος της ανασκαφής.

Εξίσου βασική επιδίωξη είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του Tμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στις ανασκαφικές μεθόδους, στη σχεδίαση αρχιτεκτονικών λειψάνων υπό κλίμακα, στη σύνταξη ημερολογίων ανασκαφής, στην καταγραφή, φύλαξη και διαχείριση των ευρημάτων.

Παράλληλα, διεξάγεται συστηματική έρευνα και προετοιμασία του χώρου στο σύνολό του, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ελκυστικός επισκέψιμος αρχαιολογικός προορισμός. Επί πλέον στόχος είναι η μύηση των φοιτητών στους σχετικούς προβληματισμούς, εφόσον μάλιστα ο χώρος φιλοξενεί μια μακρά ιστορική περίοδο από τους ελληνιστικούς μέχρι τους πρώιμους βυζαντινούς αιώνες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Κάτοψη