Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Καρδάμαινα, Κως » Ο παλαιοχριστιανικός οικισμός » Η ανασκαφική έρευνα » Εργαστ. χώροι - Βοηθ. εγκατ.

Αλάσαρνα, η ανασκαφική έρευνα: Εργαστηριακοί χώροι - Βοηθητικές εγκαταστάσεις

Τμήμα πήλινου αγωγού σε κάθετη διάταξη και μέρος ανοιχτής εργαστηριακής κατασκευής

Ο εργαστηριακός χαρακτήρας του οικισμού της Αλάσαρνας - και στις δύο φάσεις του - αποδεικνύεται και από ευρήματα τα οποία μαρτυρούν την ύπαρξη εργαστηριακών εγκαταστάσεων. Εκτός από θραύσματα αγγείων αποτυχημένης καμίνευσης, μήτρες κατασκευής λυχναριών και κοσμημάτων που αποδεικνύουν την λειτουργία εργαστηρίων, μια σειρά άλλων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως πηγάδια, δεξαμενές επιχρισμένες με κονίαμα αλλά και αγωγοί μαρτυρούν την βιοτεχνική δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί. Τα τελευταία χρόνια, έχει έρθει στο φως μεγάλου διαμετρήματος κυκλική κατασκευή με ενισχυμένα τοιχώματα εξωτερικά, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ύπαρξης εκτεταμένων εργαστηριακών εγκαταστάσεων.

Δεξαμενή με αγωγό από εργαστηριακή
εγκατάσταση της παλαιοχριστιανικής περιόδου