Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Καρδάμαινα, Κως » Ο παλαιοχριστιανικός οικισμός » Η ανασκαφική έρευνα » Κινητά ευρήματα

Αλάσαρνα, η ανασκαφική έρευνα: Κινητά ευρήματα

Η πλειονότητα των κινητών ευρημάτων αποτελείται από όστρακα αμφορέων οι οποίοι χρησίμευαν για τη μεταφορά ή αποθήκευση υγρών και στερεών προϊόντων. Οι αμφορείς προσφέρουν επομένως πολύτιμες πληροφορίες για τις εμπορικές δραστηριότητες του οικισμού, και συγκεκριμένα για τις εξαγωγές και εισαγωγές γεωργικών προϊόντων. Εντύπωση προκαλεί η συστηματική παραγωγή τοπικών κωακών αμφορέων κατά τον 6ο / 7ο αιώνα (Φάση ΙΙ) που προορίζονταν για εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. Σφραγίσματα στο λαιμό των αγγείων αυτών, που απεικονίζουν αυτοκράτορες ή διοικητικούς αξιωματούχους, μαρτυρούν τον κρατικό οικονομικό έλεγχο επί του περιεχομένου των αμφορέων την περίοδο αυτή.

Κωακοί αμφορείς παλαιοχριστιανικής περιόδου

 

Εισηγμένος, παλαιστινιακός αμφορέας
παλαιοχριστιανικής περιόδου

 

Σφράγισμα κωακού αμφορέα
παλαιοχριστιανικής περιόδου

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα θραύσματα αγγείων με ερυθρό επίχρισμα, κυρίως πινακίων, τα οποία χρονολογούνται ακριβώς και για αυτό βοηθούν στη χρονολόγηση των φάσεων ζωής του οικισμού από τον 4ο μέχρι τον 7ο αι. Τα αγγεία αυτά, που εισάγονταν κυρίως από τη βόρεια Αφρική, τη Φώκαια και την Κύπρο, μαρτυρούν τις εμπορικές διασυνδέσεις της παλαιοχριστιανικής Αλάσαρνας με πολλές θέσεις της Μεσογείου ενώ τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, ενισχύεται η άποψη για την παραγωγή τοπικών απομιμήσεων.

Θραύσματα αγγείων με ερυθρό επίχρισμα βορειοαφρικανικής προέλευσης.

 

Θραύσματα αγγείων με ερυθρό επίχρισμα μικρασιατικής προέλευσης.

 

 
Θραύσματα αγγείων με ερυθρό επίχρισμα κυπριακών εργαστηρίων

 

Επίσης είναι αξιοσημείωτη η εύρεση μεγάλου αριθμού εισηγμένων λυχναριών ποικίλης προέλευσης: Αφρικανικά, Σαμιακά, Μικρασιατικά πολλά από τα οποία είναι ακέραια.

   
Λυχνάρια αφρικανικού τύπου Λυχνάρια μικρασιατικού τύπου

 

Τέλος μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν υάλινα αγγεία, μήτρα χύτευσης κοσμημάτων αλλά και μικρού μεγέθους αντικείμενα μετάλλινα ή οστέινα.

Μήτρα κοσμήματος της παλαιοχριστιανικής περιόδου.