Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Καρδάμαινα, Κως » Ο παλαιοχριστιανικός οικισμός » Η ανασκαφική έρευνα » Το ταφικό συγκρότημα

Αλάσαρνα, η ανασκαφική έρευνα: Το ταφικό συγκρότημα

Την αρχή της ζωής του οικισμού εκπροσωπούν δύο καμαροσκέπαστοι νεκρικοί θάλαμοι που πιθανόν ανήκαν σε κάποια σημαίνουσα οικογένεια της εποχής. Αργότερα, οι ταφές γίνονται μαζικότερες. Μεταξύ αυτών παρατηρούνται πολλοί εγχυτρισμοί. Έτσι, σηματοδοτείται η αλλαγή του ιδιωτικού χαρακτήρα του ταφικού συγκροτήματος καθώς αυξάνονται οι ανάγκες ταφής του πληθυσμού.

Το ταφικό συγκρότημα της παλαιοχριστιανικής περιόδου / Σχέδιο Γ. Αντωνίου

Η μελέτη του συγκροτήματος γενικότερα έχει δώσει σημαντικές πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα της εποχής – όπως η ανακομιδή των οστών του νεκρού, οι παιδικές και οι πολλαπλές ταφές - ειδικότερα σε περιόδους μεγάλων καταστροφικών γεγονότων που οι μαζικοί θάνατοι ήταν εστία ανάπτυξης μολυσματικών ασθενειών. Επίσης δίνει ακόμη μια μαρτυρία για την εγγύτητα των ταφικών με τους οικιστικούς χώρους αυτή την εποχή. Φαίνεται πάντως ότι το ταφικό συγκρότημα ακολουθεί την πορεία ζωής του οικισμού της Αλάσαρνας από τα πρώτα χρόνια της κατοίκησής του μέχρι και την τελική εγκατάλειψή του, αποτυπώνοντας παράλληλα και τις αλλαγές που υφίσταται η ζωή σ’ αυτόν.