Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Καρδάμαινα, Κως » Το Ιερό του Απόλλωνα - Η ανασκαφική έρευνα » Κινητά Ευρήματα

Το Ιερό του Απόλλωνα - Η ανασκαφική έρευνα: Κινητά Ευρήματα

Τα κινητά ευρήματα του ιερού είναι πολλά, κυρίως κεραμική, λεπτή, δηλαδή καλής ποιότητας για επίσημη χρήση, και χρηστική, δηλαδή καθημερινής χρήσεως, όλων των περιόδων που σώζεται ως επί το πλείστον σε θραύσματα.   Έχει βρεθεί επίσης ένας μεγάλος αριθμός λυχναριών από τους αρχαϊκούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, θραύσματα μαρμάρινων αγαλμάτων και πήλινων ειδωλίων, μαρμάρινοι επιτύμβιοι βωμίσκοι, τέλος πολύ μεγάλος αριθμός επιγραφών.

αρ. 26: πινάκια ελληνιστικής εποχής (3ος-1ος αι. π.Χ.),
αρ. 27: λαβή σαμιακού εμπορικού αμφορέα σφραγισμένου με κεφαλή «Τύχης» πόλεως (4ος αι. π.Χ.),
αρ. 28: διπλή λαβή κωακού αμφορέα με σφραγίδα. Ελληνιστική εποχή,
αρ. 29: τμήματα διπλών λαβών από κωακούς εμπορικούς αμφορείς. Ελληνιστική εποχή.

 

αρ. 35: τμήμα του κάτω κορμού μαρμάρινου αγαλματίου Αφροδίτης. Πιθανόν ελληνιστικής εποχής,
αρ. 36α: θραύσμα συμπλέγματος δύο μορφών, η μία από τις οποίες (δεξιά) είναι παιδική,
αρ. 36β: θραύσμα δεξιού άκρου ποδιού μικρού μαρμάρινου αγάλματος,
αρ. 37: κεφαλή από πήλινο ειδώλιο γυναίκας. Ελληνιστική εποχή,
αρ. 38: πήλινη κεφαλή γενειοφόρου ανδρικής μορφής από λαβή πυραύνου (φουφούς),
αρ. 39: μαρμάρινος τριπτήρας καλλυντικών σε μορφή δακτύλου. Ελληνιστική εποχή.