Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Λαζάρηδες, Αίγινα

Επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα στη Μυκηναϊκή θέση Λαζάρηδες της ανατολικής Αίγινας

Στην περιοχή του σύγχρονου χωριού Λαζάρηδες στην ανατολική πλευρά της Αίγινας έχει εντοπισθεί οικισμός (Εικ.1)  και στα ΝΔ του νεκροταφείο, που περιλαμβάνει κτιστούς θαλαμοειδείς τάφους. Η ακμή της θέσης τοποθετείται  στο 14ο και 13ο αι. π. Χ. Η εγκατάσταση όμως εκεί αρχίζει ήδη  από την  αρχή του 16ου  και η εγκατάλειψή του, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, χρονολογείται  στην αρχή του 12ου αι. π. Χ.

Αν και ο οικισμός είναι μεσόγειος, σε αρκετή απόσταση από τη θάλασσα, οι κάτοικοί του δραστηριοποιούνταν και στο εμπόριο, με αποτέλεσμα την άνετη διαβίωση τους, που υποδεικνύεται από τα ευρήματα. Στο υπάρχον υλικό περιλαμβάνονται μεγάλη ποσότητα κεραμικής, διαφόρων κατηγοριών, πολλά ειδώλια, αρκετά μετάλλινα τέχνεργα (από χαλκό, μόλυβδο, σίδηρο (τρία αντικείμενα), και μια αργυρή ψήφος), 12 σφραγίδες, κοσμήματα, προερχόμενα κυρίως από τους τάφους, και λίγα λίθινα και οστέινα αντικείμενα.

Η επιφανειακή έρευνα ξεκίνησε το 2002, η ανασκαφική το 2005 και συνεχίζεται.

Εικ. 1. Ο Μυκηναϊκός οικισμός στους Λαζάρηδες Αίγινας