Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Παλαιόπολη, Άνδρος » Βασικοί στόχοι της έρευνας

Ανασκαφές: Παλαιόπολη Άνδρου - Βασικοί Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι:

1. H εκπαίδευση των φοιτητών στις μεθόδους ανασκαφής και διαχείρησης ανασκαφικού υλικού (καθαρισμός, αναγνώριση, ταξινόμηση και καταγραφή του υλικού στο χώρο της ανασκαφής, σχεδίαση οικοδομικών λειψάνων, σύνταξη πρόχειρου και τελικού ημερολογίου υπό την επίβλεψη των μεταπτυχιακών φοιτητών και των καθηγητών, καταγραφή του υλικού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου σε βιβλία καταγραφών και σε βάσεις δεδομένων).

2. Η προστασία και συντήρηση του ανασκαφικού υλικού.

3. Η προετοιμασία υλικού για την τελική του δημοσίευση (φωτογράφιση, σχεδίαση, μελέτη).

4. Η προετοιμασία ανάδειξης του χώρου και απόδοσής του στο ευρύτερο κοινό.