Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Παλαιόπολη, Άνδρος » Δημοσιεύσεις

Ανασκαφές: Παλαιόπολη Άνδρου - Δημοσιεύσεις

Βιβλία

Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, Παλαιόπολις Άνδρου Ι, Τα οικοδομικά, Από την προανασκαφική έρευνα (Άνδρος 1996).

Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα (εκδ.), Παλαιόπολη Άνδρου, Είκοσι χρόνια ανασκαφικής έρευνας (Αθήνα 2007), με συμβολές των Α.-Μ. Αναγνωστοπούλου, Ευ. Βιβλιοδέτη, Ει. Μαραθάκη, Ν. Παλαιοκρασσά και Ν. Μουρτζά.

Άρθρα-Εκθέσεις

Ν. Γκιολές, «Ανασκαφές στην παλαιοχριστιανική βασιλική της αγοράς στην Παλαιόπολη της Άνδρου», στο: Δ. Κυρτάτας, Λ. Παλαιοκρασσά – Κόπιτσα, Μ. Τιβέριος (επιμ.), Εύανδρος, Τόμος εις μνήμην Δημητρίου Ι. Πολέμη (Άνδρος 2009), 155-176.

Λ. Παλαιοκρασσά-Kόπιτσα, «Στοιχεία από την προανασκαφική έρευνα στην αρχαία Άνδρο», Πρακτικά του Α΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Τα περί Άνδρου, Άνδρος 5-9 Σεπτεμβρίου 1991, Ανδριακά Χρονικά 21 (1993), 117-141.

Λ. Παλαιοκρασσά, «Το αρχαιολογικό έργο στην Παλαιόπολη Άνδρου», Παρουσία Ι΄(1994), 559-578.

Λ. Παλαιοκρασσά-Kόπιτσα, «H αρχαία πόλη της Άνδρου», στο: Άνδρος και Xαλκιδική, Πρακτικά Συμποσίου, Άνδρος 23 Aυγούστου 1997, Ανδριακά Χρονικά 29 (1998), 57-78.

Λ. Παλαιοκρασσά, Aνασκαφή Παλαιόπολης, Άγκυρα, Δελτίο της Kαϊρείου Bιβλιοθήκης 1 (Άνδρος 2001), 227-232.

Λ. Παλαιοκρασσά – Κόπιτσα, «Από την πλαστική της Άνδρου», Άγαλμα. Μελέτες για την αρχαία πλαστική προς τιμήν του Γιώργου Δεσπίνη (Θεσσαλονίκη 2001), 79-88.

Λ. Παλαιοκρασσά – Κόπιτσα, «Ψήφισμα προς τιμήν Ανδρίων δικαστών», HOROS 14-16, 2000-03, 297-305, πίν. 73-74.

Λ. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, «Ανασκάπτοντας την Αγορά της αρχαίας Ανδρου», Αγκυρα, Δελτίο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης 2 (2004), 121-148.

Λ. Παλαιοκρασσά – Κόπιτσα, «Πυθώνυμος Νικοκράτους, Ενας επιφανής Άνδριος», στο: Δ. Κυρτάτας, Λ. Παλαιοκρασσά – Κόπιτσα, Μ. Τιβέριος (επιμ.), Εύανδρος, Τόμος εις μνήμην Δημητρίου Ι. Πολέμη (Άνδρος 2009), 33-50.

Μ.Α. Τιβέριος, «Από την οχύρωση της αρχαίας Άνδρου», Πρακτικά του Α΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Τα περί Άνδρου, Άνδρος 5-9 Σεπτεμβρίου 1991, Ανδριακά Χρονικά 21 (1993), 209-231.