Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Παλαιόπολη, Άνδρος » Ιστορικό της έρευνας » Η ενάλια γεωλογική έρευνα

Ανασκαφές: Παλαιόπολη Άνδρου - Η ενάλια γεωλογική έρευνα

Η έρευνα στο βυθισμένο αρχαίο λιμάνι είχε σκοπό να εντοπισθεί η ακτογραμμή κατά την αρχαιότητα και η σχέση του λιμανιού με την αγορά της πόλης.

Στο βορειοδυτικό τμήμα της ακτογραμμής, από τις εκβολές του χειμάρρου έως το δυτικό της άκρο, όπου κατέληγε το δυτικό σκέλος του τείχους, κατασκευάστηκαν στην αρχαιότητα ισχυρά λιμενικά έργα, σε τρεις τουλάχιστον φάσεις, που αντιστοιχούσαν σε μεταβολές της στάθμης της θάλασσας, στα -4,6 μ., -3,5 μ. και -1,5 μ. χαμηλότερα από τη σημερινή. Η αρχαιότερη από τις φάσεις πρέπει να χρονολογηθεί μάλλον πριν από τους κλασικούς χρόνους, στα τέλη του 6ου ή τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.