Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Παλαιόπολη, Άνδρος » Ιστορικό της έρευνας » Η επιφανειακή έρευνα

Ανασκαφές: Παλαιόπολη Άνδρου - Η επιφανειακή έρευνα

Η επιφανειακή έρευνα (1985-86, 1989-91, 1993)

Σκοπός της επιφανειακής έρευνας ήταν να καθοριστούν τα όρια και η έκταση της αρχαίας πόλης, με τον εντοπισμό της πορείας του οχυρωματικού περιβόλου. Παράλληλα επισημάνθηκαν λείψανα 55 κτιρίων, 101 μεμονωμένων τοίχων, 18 λαξευτών στο βράχο ή κτιστών τάφων, ποικίλα λαξεύματα και τρεις επιγραφές χαραγμένες σε βράχους. Η οχυρωμένη περιοχή ήταν περίπου τετρακόσια στρέμματα, ενώ οι ζωτικοί χώροι ήταν ακόμη περισσότερο περιορισμένοι. Φαίνεται ότι μεγάλο μέρος της οχυρωμένης έκτασης δεν ήταν δομημένο και δεν υπήρχε ουσιαστική διάκριση μεταξύ άστεως και χώρας.

Η μορφή της πόλης υπαγορεύθηκε από τη διαμόρφωση του εδάφους, καθώς η έντονη κατωφέρειά του κατέστησε απαραίτητη την κατασκευή πολλών ανδήρων. Η πόλη ήταν διαρθρωμένη σε τέσσερις ζώνες. Το κέντρο της, η αγορά, βρισκόταν στην επίπεδη έκταση μπροστά στην παραλία. Υψηλότερα στην πλαγιά υπήρχε περιοχή με σημαντικά δημόσια κτήρια και ιερά, ενώ δυτικότερα εκτεινόταν μια οικιστική περιοχή. Μια τέταρτη ζώνη εντοπίσθηκε προς την περιοχή της Ακρόπολης. Τα αρχαιότερα λείψανα χρονολογήθηκαν στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι φοιτητές που συμμετείχαν ασκήθηκαν στις μεθόδους της επιφανειακής έρευνας.