Ελληνική αρχική σελίδα » Έρευνα » Ανασκαφές » Πλάσι, Μαραθώνας

Ανασκαφή στο Πλάσι Μαραθώνα - Εισαγωγή

Η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή στο Πλάσι Μαραθώνα είναι ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποτελεί την πανεπιστημιακή ανασκαφή του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, και σε αυτήν συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα ανάλογα με την ειδίκευσή τους.

 

Η ανασκαφή στο Μαραθώνα ξεκίνησε το Μάιο του 2014, αντικαθιστώντας την Πανεπιστημιακή Ανασκαφή στο Διογένειο Γυμνάσιο. Γίνεται κάθε Μάιο στο πλαίσιο του μαθήματος «ΙΑ103: Ανασκαφική, Επεξεργασία Αρχαιολογικού Υλικού και Μουσειολογία», το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Για το λόγο αυτό αποτελεί το βασικό πεδίο πρακτικής άσκησης των υποψήφιων αρχαιολόγων που θα στελεχώσουν μελλοντικά την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία και τους φορείς που σχετίζονται με την ανασκαφή, μελέτη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.